[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Sanningen inför rätta
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 18 juni 2001

Uppstädningen efter den svenska bankkrisen visar hur alla inblandade försöker dölja vad som hänt. Bankstödsnämnden som känner till alla detaljer kring krisbankernas svindlerier under bankkrisen , hemlighåller fortfarande många av de allvarliga brott som begicks under denna period.
   När Gota Bank och Nordbankens egentliga obeståndssituation inträffade mörkläggs fortfarande. Behandlingen av bankkunderna under krisen bagatelliseras. De som framför kritik mot bankerna utsätts för hot om repressalier och åtal.

Det var först när Bankrättsföreningen började berätta sanningen om bakgrunden till den svenska bankkrisen 1987 - 1993 som Bankrättsföreningens webbmaster Börje Ramsbro åtalades. Datainspektionen, tingsrätt och hovrätt ansåg att hemsidan var kränkande och utgjorde ett register, utan att kunna förklara varför. Två rättsinstanser och en myndighet ansåg att Bankrättsföreningen inte hade fog att berätta vad vi vet.

Börje Ramsbro dömdes först till böter och att betala till brottsofferfonden av både tingsrätt och hovrätt, trots att vi med facit i handen i dag vet, att det i själva verket var alla bankkunderna som offrades under bankkrisen.

Det var först efter många års processande som Högsta domstolen ( HD ) i sin dom i mål B 293-00 den 12 juni i år kunde konstatera att det inte finns några oegentligheter med föreningens hemsida, i de avslöjande som framkommer på http://www.bankrattsforeningen.org.se.

Efter en ingående prövning av EG-rätten och Europakonventionen och Sveriges grundlag finner HD att Internetpubliceringen av nedvärderande uppgifter om ansvariga i krisbankerna och våra politiker, uteslutande har varit fråga om journalistisk verksamhet.

Bankrättsföreningens hemsida har blivit ett forum för belysning av bankers, finansbolags och enskilda kapitalisters skadegörelse före, under och efter bankkrisen. Att vi avslöjar de miljardrullningar som skett, med alla sina brottsliga inslag, såg inte Högsta domstolen som tillräckliga skäl för att stänga föreningens hemsida.

Därför hoppas styrelsen i Bankrättsföreningen nu att domstolarna efter denna prejudicerande dom i Högsta domstolen, att övriga domstolar i ökande utsträckning i fortsättningen kommer att respektera EG-rätten och Europakonventionen i bankmål.

Att yttrandefriheten i fortsättningen skall bedömas utifrån artikel 10 i Europakonventionen som skyddar denna frihet ser Bankrättsföreningens som en stor framgång. Inom ramen för en kritisk samhällsdebatt kommer således Bankrättsföreningen att väcka debatt om frågor som rör förehållandet mellan bank och kund av stor betydelse för allmänheten. Inte minst rättvisa rättegångar i tvister med bankerna.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida