[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Låt oss slippa flera statliga banker !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 3 augusti 2001

Författaren och poeten Göran Greider menar i sin artikel i Metro den 2 augusti att statliga banker är den bästa lösningen för att komma till rätta med de svenska bankernas maktfullkomlighet.

Detta trots att f d helstatliga Nordbanken och de övriga bankerna höll på att försätta hela Sverige i konkurs med hjälp av den dåvarande bankministern Bo Lundgren. Bankernas kollaps kostade Sverige 60.000 friska företag och en permanent arbetslöshet i Sverige på 400.000 personer.

Ändå tror jag inte att flera statliga banker löser problemet. Däremot menar jag att det är viktigt att bankernas verksamhet regleras och konkurrensen upprätthålls. I Sverige har vi, som Göran Greider påpekar, en oligopolmarknad när det gäller bankerna, och postgirot borde därför inte säljas till någon annan bank för att kunna utgöra en riktig motvikt.

Vad som skedde i samband med avregleringen 1985 var som att släppa anden ur flaskan !

Alla bankerna tävlade om att låna ut pengar till olika fastighetsprojekt, oavsett om de olika projekten var lönsamma eller inte. När bankerna sedan var konkursmässiga slapp bankerna gå i konkurs som lagen föreskriver, utan blev i stället hjälpta av staten. Det var därför som den svenska bankkrisen fick så omfattande verkningar.

Så gick det som det gick. Ett fåtal stora fastighetsbolag svarade för majoriteten av alla förluster. Notan fick betalas av småföretagarna som fick sina krediter uppsagda på löpande band och hela svenska folket som nu tvingas betala årliga räntor på mellan 70 - 80 miljarder per år på grund av den statsskuld på ca Ettusen miljarder kronor plus ränta som bankkrisen orsakade.

Att Nordbanken som numera ingår i skandinaviska bankkoncernen Nordea köper postgirot anser jag är fel. Varför skall Nordbanken få köpa nya kunder när dom gamla tagit slut ?Förra gången kunder tvingades in i Nordbanken var när Nordbanken fick ta över Gota Bank kunder på mycket förmånliga villkor.

Först kunde banken sålla bort de kunder man inte ville ha, genom att skicka över dessa till skräpkreditföretaget Retriva, resten av kunderna behöll Nordbanken. Nu vill man ha ytterliga 1 miljon kunder och betalar gärna mer än 4 miljarder eftersom man genom statens generösa agerande redan kunnat expandera och blir Nordens största bank.

Eftersom bankkrisen också gynnat bankerna genom ränteeftergifter och bankerna numera tillåts ta ut vilka avgifter som helst, måste självfallet staten vara med och styra bankernas verksamhet.

Jag delar därför Göran Greiders synpunkt att det måste betecknas som djupt omoraliskt att dela ut 60 miljarder kronor till storbankernas aktieägare, när bankerna fortfarande inte gjort rätt för sig mot de kunder som orättfärdigt drabbades av bankernas uppsägningar under den svenska bankkrisen 1987 - 1993 !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida