[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Bankernas hemliga register hot mot rättssäkerheten
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 12 september 2001

Den svenska rättssäkerheten är i fara när bankerna använder sig av hemliga och olagliga kreditupplysningsregister utan möjligheter till insyn. I ett av de hemliga register som Bankrättsföreningen har tagit del av pekar bankerna ut oskyldiga medborgare. "Mjuk i huvudet" och "gangsterrevisor" är några av de omdömen om ledande personer i finansvärlden som förekommer i det hemliga register som vi tagit del av.

Listan omfattar mer än 2000 namn och cirkulerar för närvarande i våra domstolar, bland de svenska bankerna och hos polisen. På listan blandas helt oskyldiga människor med personer som dömts för olika brott. Om en advokat och bror till en f d känd politiker sägs det i registret att han bland annat är "mjuk i huvudet" och att han används som "galjonsfigur för ljusskygga typer" Om en annan advokat sägs det att han gjort sig skyldig till "grova brott", trots att han aldrig blivit fälld för några sådana.

Om en affärsman sägs det att han är "en av de största bilskojarna i svensk historia" och om en revisor står det att han enligt samstämmiga uppgifter arbetar som "gangsterrevisor".

Bankernas hemliga register över sina företagskunder upprättades i samband med den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) och användes sedan för att sortera ut de kunder som inte passade in i krisbankernas "portfölj" och vid senare rättegångar mot de bankkunder som fick sina krediter uppsagda.

Ett av de kränkande register som vi tagit del av är också anmält till polis och åklagare, som inte vidtagit några som helst åtgärder att utreda frågan, trots det finns bevis för att en lagman samarbetar med bankerna mot bankkunderna, också är direkt involverad i hanteringen av den olagliga registerhanteringen.

Bankerna har sedan i efterhand försökt legalisera sin olagliga hantering ända upp till regeringsrätten, som sagt ifrån att bankerna inte får använda sådana register, eftersom de strider mot både datalagen och personuppgiftslagen.

De kränkande register som finns hos bankerna skall inte förväxlas med de vanliga kreditupplysningsregistren hos till exempel UC, där var och en kan begära utdrag för att se vilka upplysningar som finns. Ur de dataregister där bankerna kriminaliserar sina kunder är det i praktiken omöjligt att få några utdrag och därmed går det inte att begära att de felaktiga uppgifterna tas bort. Därför kräver Bankrättsföreningen en omgående utredning av polis och åklagare kring de register som bevisligen upprättats av bankerna och där bankkunderna kriminaliseras !

 

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida