[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Som svensk kan man bara generat rodna
Av Peter Pettersson - Dagens IT - 15 februari 2002

I den mån det tidigare har gått att dölja så går det inte längre. Som svensk kan man bara mest generat sitta och titta på när nu EG-domstolen ska ta upp fallet med en svensk präst som på konfirmandernas hemsida nämnde en kollega vid namn utan att först ha bett om tillstånd och därmed dömdes för brott mot Personuppgiftslagen, PUL.

Är ni med?

Dan lagbrytande prästen fälldes både i tingsrätten och i Göta hovrätt och är nu ett pilotfall i EG-domstolen.

Som svensk är det bara pinsamt att det har kunnat gå så långt.

De svenska byråkraterna - och ansvariga ministern Britta Lejon - brukar försöka bortförklara det hela med att man bara följt EU:s direktiv när man skrev underlaget till Personuppgiftslagen. Och visst, direktiven finns. Men det är bara i Sverige man slaviskt infört dem till punkt och pricka.

Det faktum att Personuppgiftslagen kolliderar med den svenska offentlighetsprincipen har man på byråkratsidan helt bortsett från. Att publicera protokollet från kommunfullmäktiges möte i en tidning är OK. Men inte att göra det på webben - utan att först tillfråga de inblandade.

PUL gör visserligen undantag för uppgifter som "uteslutande" publiceras för litterära, konstnärliga och "journalistiska ändamål". men det innebär att yttrandefriheten i praktiken är förbehållen dessa grupper. Övriga ska snällt foga sig under de regler PUL sätter.

Det ska bli intressant att se vad EG-domstolen säger. Tänk om den kommer fram till att våra svenska byråkrater i sin i iver att vara Bryssel till lags har övertolkat EU-direktivet?

Eller också kommer den fram till att en präst som skriver om en annan namngiven präst på en hemsida utan att fråga först verkligen har begått ett brott och ska böta 4000 kronor.

Godmiddag!
 
Peter Pettersson

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida