[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bankernas största fiende
Av Jonas Jonsson - Dagens Industri - 19 mars

Verkstadsföretaget System 3R Internationals grundare och tidigare ägare Börje Ramsbro har efter en sju år lång tvist nått en förlikning med Föreningssparbanken. Nu stämmer han även Nordbanken på 28 Mkr. Banken har enligt Börje Ramsbro varit drivande i processen att få bort honom från hans livsverk.

Börje Ramsbro känner sig lurad på sitt ägande i företaget System 3R av Föreningssparbanken dåvarande Sparbanken, och Nordbanken. Bakgrunden är att System 3R 1992 behövde utöka kassan med omkring 20 Mkr efter en patentstrid.
   Börje Ramsbro uppger i stämningsansökan att han presenterade två ägarintressenter för de båda kreditgivande bankerna, men att Nordbanken bakom ryggen på honom i de efterföljande förhandlingarna med de tilltänkta finansiärerna finansmannen NN och Riskkapital företaget NN, ställde som ett absolut krav att grundaren av bolaget inte skulle få behålla en enda aktie.
   Till tingsrätten uppger Börje Ramsbro även att de långvariga och ingående ägarförhandlingar med intressenterna under hösten 1993 gjordes utan att Börje Ramsbro gett bankerna någon fullmakt.

Fick 1 krona
Enligt stämningsansökan tvingades Börje Ramsbro slutligen bort från företaget i december 1993 under konkurshot från de båda bankerna. Han tvingades lämna sitt livsverk för 1 krona efter 25 år som egen företagare. Därför inledde Börje Ramsbro en utdragen process mot Föreningssparbanken där han stämde banken på 71 Mkr. Tvisten slutade i förlikning.
   I den nya stämningsansökan hävdar Börje Ramsbro att han har nya bevis som visar att Nordbanken varit den drivande kraften för att få bort honom från företaget. Samtidigt har förlikningen med Föreningssparbanken gett Börje Ramsbro självförtroende att inleda en ny process mot Nordbanken.

Kräver 28 Mkr
Stämningsansökan mot Nordbanken som lämnades in förra veckan uppgår till 28 Mkr. "Nordbanken hade inte sagt upp några lån och inte heller förelåg det några obetalda räntor och avgifter eller några andra anmärkningar mot företaget från Nordbanken", säger Börje Ramsbro.
   System 3R omsatte förra året 559 Mkr och gjorde ett resultat på 50 Mkr.

 

Jonas Jonsson
Tel 08-736 58 80
jonas.jonsson@di.se 

Copyright

 


Faktaruta:
Det torde inte krävas någon större kompetens och erfarenhet från industriell verksamhet för att inse att ett företag som utvecklats enligt nedan var värt mer än 1 ( en ) krona den 3 december 1993. 

Tabellen hämtad ur Årsredovisning 2000 - System 3R International AB

Resultat och ställning i MSEK            
Koncernen

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Nettoomsättning

559

439

443

433

357

338

Resultat efter finansiella poster

50

23

18

39

34

31

Balansomslutning

418

332

311

285

247

243

Soliditet

40%

41%

39%

40%

34%

23%

Avkastning på sysselsatt kapital

13%

12%

17%

24%

16%

28%

             
Moderbolaget

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Nettoomsättning

338

265

281

278

221

214

Resultat efter finansielle poster

45

24

17

40

20

29

Balansomslutning

311

241

228

210

176

181

Solidtet

50%

53%

50%

53%

47%

36%

Avkastning på sysselsatt kapital

12%

12%

21%

29%

9%

22%
Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida