[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Nordbanken viker sig om överdebiterad ränta
Av Nadia Thorngren - Dagens Industri - 6 mars 2000

Nordbanken Finans drar tillbaka överklagan till hovrätten och betalar 250.000 kronor i ersättning för överdebiterad ränta och rättegångskostnader till maskinentreprenören Tomas Jansson.

Tingsrättens dom fastställs därmed och kan bli prejudicerande för framtida tvister. Trots detta erkänner inte Nordbanken att man gjort fel.
- "Vi vet att vi har rätt och det är enbart för att vi inte får använda våra nya bevis i hovrätten som vi drar tillbaka överklagan", säger Stefan Kjällström,VD för Nordbanken Finans.
- "Att tingsrättens dom ligger fast innebär en viktig principiell seger. Vi driver i dag över 400 ärenden, varav 52 ligger i tingsrätten och domen ger oss nu bättre möjligheter att återvinna överdebiteringar som drabbat alla dessa småföretagare", säger Mikael Sibirzeff, VD på Finansanalys i Stockholm, som haft uppdraget att driva ärendet. Finansanalys är ett konsultföretag med inriktning på finansiella orättvisor.
- I maj förra året dömde tingsrätten till Tomas Janssons fördel, men Nordbanken överklagade domen till hovrätten med hänvisning till rättegångsfel. Nio månader senare drar Nordbanken tillbaka överklagan.
Det är bara hovrättens och Högsta domstolens domar som formellt är prejudicerande och det är mycket troligt att Nordbanken inte vill riskera att få en prejudicerande dom i det här fallet. Domen i tingsrätten är inte prejudicerande av formell karaktär men blir ändå vägledande i liknande fall.
- Det hela har sin upprinnelse i en amortering om 47 000 kronor som maskinentreprenören Tomas Jansson i Söderfors gjorde i början av 1990-talet. Tomas Jansson och Finansanlays hävdar att Nordbanken Finans höjde räntan i takt med det ökade ränteläget men undlät att låta räntan falla tillbaka när ränteläget sjönk. På så sätt ökade Nordbanken Finans sitt räntegap på in och utlåningsräntan.
Nordbanken Finans hävdar att så inte var fallet.
- "Det är en prejudicerande seger för oss och för alla småföretagare som blivit överdebiterade av finansbolagen, säger Mikael Sibirzeff. För närvarande driver Finansanalys 19 ärenden i tingrätten mot Nordbanken.
I de flesta fall ingår parterna en förlikning, men i över 400 fall har bankerna och finansbolagen prutat och bara återbetalat 70-80 procent av den skuld man har till företagaren.
- "Det här ska vi fira. Det känns väldigt skönt", säger Tomas Jansson.

Nadia Thorngren
nadia.thorngren@di.se

Fakta/ränteskruvningar

  • Ränteskruvning är följande: När ränteläget går upp med t ex 1 procentenhet sker ränteskruvningen genom att finansbolaget höjer med mer än 1 procentenhet, t ex 1,75.

  •  

  • Om ränteläget sen går ner 1 procentenhet sker ränteskruvningen genom att finansbolaget sänker med mindre än 1 procent, t ex en halv procent. Skillnaden blir då 1,25 procentenheter.

  •  

  • Om detta upprepas genom ett antal ränteändringar kan skillnaden bli tio procent eller mer. På stora belopp slår ränteskruvningen hårt.

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida