[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Tjänster ger gentjänster - mutor
Av Lennart Strand -  23 juni 2000

Artikel i Dagens Industri den 22 juni 2000 avseende lån till Riksbankens direktion är fullständig otrolig utifrån ytterligare en aspekt. Beviset avseende lånets räntesats är oemotsägligt.

Mot denna bakgrund är det otroligt att Riksbankens personal kan ta upp miljonkronorslån hos Nordbanken till en ränta om 2,25% - och dessutom till fast ränta i 8 år. Först, hur kan Nordbanken låna ut till denna ränta i 8 år utan att Riksbanken ger Nordbanken en kick back? Vilka gentjänster har Nordbanken fått? Vilka andra lån, samband, kompisskap etc förekommer mellan Nordbanken och Riksbanken, som ger Nordbanken fördelar likaväl som Riksbankens personal erhåller fördelar från Nordbanken? Hur mycket har Nordbanken lånat ut till Riksbankens personal på dylika villkor? Har Nordbanken också lämnat fördelaktiga lån till domare och åklagare? 

Ställ nu en ränta till 2,25% i relation vad som förekommer gentemot gemene man. Här kan bankerna låna ut till 33% i ränta.  

Lennart Strand


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida