[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]

Ränteskruvningen eroderar förtroendet
Av Hans Peter Larsson och Nils Jakobsson - Dagens Industri - 12 nov. 1999

Sören Wolmefeldt, maskinentreprenör, säger i DI 3/11 att han känner sig rånad av Merita Nordbanken, vars finansbolag smyghöjde räntan på den kredit han tagit för att köpa en grävmaskin som bättre motsvarade de nya miljökraven. Överdebiteringen blev 61 000 kronor, vilket utgör 8,5 procent av ursprunglig skuld.
- Sören är bara en av tusentals småföretagare i våra medlemsorganisationer som tvingats betala för hög ränta. Det verkar som om överdebitering har blivit ett sätt för finansväsendet att systematiskt sko sig på intet ont anande småföretagare. Finansväsendet borde inse att oschysta ränteförändringar uppdagas förr eller senare.
- Några exempel på vad vi kallar bristande etik och moral:

  • Banker och finansbolag debiterar 1-25 procent högre ränta än avtalat utan att tala om det för kredittagaren. - Åtta av tio kreditkontrakt som Finansanalys AB (oberoende juridisk konsult för kreditberäkningar) kontrollerat är överdebiterade.
  • Finansbolagen har valt att inte erkänna de fel som begåtts utan väljer att gör upp i det tysta om trycket blir för stort.
  • Nordbanken Finans dömdes för överdebitering av Stockholms tingsrätt i maj - och överklagade. Men det godkände inte hovrätten. Den 3/11 beslutade Svea hovrätt att inte bifalla Nordbankens överklagan. Domen kvarstår alltså. - Banken har i vissa fall valt att inte längre göra upp med sina kunder. I stället måste kredittagaren driva fallet i tingsrätten till höga kostnader och flera års väntan på rättvisa. Det kan väl inte vara så att finansbolagen försöker utnyttja sin situation som den starkare parten?
  • Merita Nordbanken påstår genom sin informationsdirektör Lars Thalén att de svarat på de krav som drabbade kunder ställt. Men i Finansanalys undersökning har varken Wolmefeldt eller någon annan av de drygt 60 företagen fått svar. De som legat på har fått ett standardiserat brev där finansbolaget i en mening bestrider varje tänkbart fel. Men för första gången, i TV4s nyheter den 2 november, erkände Lars Thalén att Nordbanken gjort sig skyldig till överdebitering.
  • Bank- och finansbolag har ingått förlikning i över 400 fall av överdebitering, men har prutat återbetalningen till bara 70-80 procent av den skuld de har till företagaren. Är det schyst? Varför får banken pruta på skulder när inte deras kunder får det?
    - När finansinstituten inte kan kommunicera vettigt med landets kredittagare, hur ska vi då kunna lita på dem? Förtroendet smälter i allt snabbare takt, vilket får återverkningar lång tid framöver.

- Tusentals småföretagare i våra medlemsorganisationer förväntar sig nu återbetalning. Annars överväger vi att ifrågasätta er rätt att bedriva bankverksamhet.

Hans Peter Larsson
Jurist, Företagarnas Riksorganisation, tidigare expert i Leasingutredningen

Nils Jakobsson
VD Maskinentreprenörerna

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida