[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bli inte nästa offer - Tipsa ditt nätverk!

Historik

Kreuger-kraschen 1932
Ivar Kreuger var på sin tid Sverige mesta entreprenör och finansman, som hotade de svenska bankerna genom sitt imperiebyggande. När det inte längre behagade bankerna, utsattes Ivar Kreuger för en komplott som slutade med att hand mördades i Paris 1932. Därefter inledde bankerna och m.fl. en Huggsexa om tillgångarna på bekostnad av aktieägarna, som blev de stora förlorarna. I detta fall var det en enskild entreprenör och framgångsrik företagare som offrades på bankernas altare.

Bank- och finanskrisen 1987 - 1993
Efter att bankregleringen hävts 1985 inledde bankerna kampen om kunderna och lånade ohejdat ut till allt och alla utan hänsyn till säkerheter och återbetalning. Bankerna tog ingen hänsyn till sina begränsningar i utlåningskapacitet utan fortsatte sin utlåning i strid mot gällande regler för kapitaltäckningen. Slutligen brast bubblan och bankerna stod inför konkursens rand. I detta läge inträdde staten och räddade bankerna samtidigt som bankerna offrade  ca 60.000 kunder och ca 400.000 arbetsplatser. 
   Bankerna basunerade ut att det är kunderna som var på obestånd och därav åtgärderna. I verkligheten var det bankerna som var på obestånd och skulle ha trätt i likvidation och staten skulle i stället ha säkrat bankkundernas tillgångar och kreditavtal.
   Vare sig bankerna eller staten tog någon hänsyn till de avtal som gällde mellan bankerna och kunderna utan bankerna agerade ensidigt för sina egna kortsiktiga intressen. 
   Den svenska bank- och finansvärlden lärde inget av Kreuger-kraschen och har ej heller lärt något av den senaste bank- och finanskrisen så vi har att invänta nästa bubbla.

Framtiden
Nu pågår en intensiv kamp om allmänhetens pensionssparande och därmed läggs grunden till nästa bubbla in bank- och finansvärlden. Nu är det inte småföretagarna som skall offras utan hela svenska folket. Banker och fondmäklare tar inget som helst ansvar för pensionsfondernas utveckling utan det enda som intresserar dem är curtageintäkterna från alla "blinda fondbyten" på uppdrag av oerfarna och osäkra fondsparare.

Bli inte nästa offer för bankernas och fondhandlarnas lockrop. De tar inte något ansvar för pensionsfondernas utveckling.

Styrelsen
Bankrättsföreningen
 

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida