[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Andersens förlorade heder
Av Ledare - Dagens Industri - 21 januari 2002

SVÅR SITS: När Andersons revisorsväska blev allt tjockare blev lojaliteten mot kundföretagets ledning starkare än mot långivare och aktieägare. Därav det huvudlösa tilltaget att försöka förstöra dokument.

Medan chockvågorna från den stora Enronaffären fortsätter att fortplanta sig genom amerikanskt näringsliv och amerikansk politik står det klart att den stora revisorsfirman Andersen redan har fått mycket allvarliga skador.
   Andersens folk har hjälpt Enron-ledningen att kreativt dölja lönsamhetsproblemen under en längre tid. Det är illa nog. Men värst är att revisorsfirmans amerikanska ledning har deltagit i ett försök att sopa igen spår genom att förstöra handlingar.
   Den stora skandalen kommer vid en mycket olycklig tidpunkt då en tidigare hetsig diskussion om de stora revisorsfirmornas lojaliteter och konsultintäkter har börjat lägga sig och den amerikanska övervakningsmyndigheten Securities Exchange Commission har fått en mer liberal chef.
   Harvey Pitt har efterträtt revisorskritikern Arthur Levitt. Men nu börjar debatten igen.

REVISORER ÄR EN ALLDELES speciell sorts konsulter med en delvis legal roll. De har ansvar inte bara mot sin uppdragsgivare utan mot uppdragsgivarens långivare och aktieägare. De har ett auktorisationssystem som också påverkar rätten att vara delägare i konsultföretaget. Deras uppdrag är delvis skyddat i lagstiftningen, de kan sägas komma in "köksvägen" i alla revisionsskyldiga företag.
   Andra sorters konsulter har ansvar mot sin uppdragsgivare, i synnerhet gäller det advokater som har en närmast blind lojalitet mot klienten kombinerad med tystnadsplikt.

DEN STORA REVISORSDEBATTEN gäller de intressekollisioner som uppstår när affärsmöjligheter och legala förutsättningar möts. Revisorn sitter på en förtroendeplats där han eller hon kan rekommendera eller sälja andra tjänster. Kunden vill gärna ha konsulter som kan åta sig stora breda uppdrag och förändringsprocesser, gärna över hela det internationella verksamhetsområdena.
   Steg för steg har det därför genom förvärv och nyetableringar bildats stora internationella revisorkonsulthus som reviderar, installerar affärsdatasystem, sköter en del advokattjänster och mycket annat.
   Man kan till och med tänka sig att sådana företag tar över hela redovisningsavdelningar ungefär som Flextronics åtagit sig Ericssons mobiltelefontillverkning. Bolag som Anderson, Deloitte & Touche, KPMG, Ernst & Young och Pricewaterhouse Coopers (the big five) finns bland de största konsultbolagen som världen skådat, även efter det att Andersen nyligen släppt sin konsultrörelse under namnet Accenture och KPMG börsnoterat en del av sin.
   En av orsakerna till att dessa konsultrörelser knoppats av är att revisorerna äger större delen av revisorsfirmornas aktier och därmed värdeutvecklingen, medan konsulterna tickar in de stora vinsterna. En annan är det förtroendeproblem som de olika uppdragen skapar för revisorerna.

TA DET AKTUELLA EXEMPLET Anderson. Där är Enron den största kunden med 530 miljoner kronor i total omsättning för fjolåret. Till detta kommer de pengar som gått till Accenture efter avknoppningen.
   Rena revisorstjänster svarade för klart mindre än hälften av detta, om man inte justerar för att en del konsulttjänster var revisionen närstående.
   Men hur man än definierar affärsförhållandena mellan Andersen och Enron så är det klart att en del av revisorkoncernens anställda såg sig som Enron-ledningens förtrogna, i synnerhet de advokater som var inblandade.
   Många av dem såg inte som sitt ansvar att skydda Enrons långivare och aktieägare. Troligen var det detta som ledde till det överhettade och huvudlösa beslutet att bränna dokument.

ENRONFALLET ÄR INTE DEN enda pinsamma incidenten för de stora revisorskonsulterna, men den värsta hittills. Vad händer nu med Andersons förtroendekapital? Vilka revisorer vill arbeta kvar där och vilka kunder vill inför sina banker och inför finansmarknaderna skylta med en så tilltygad kvalitetsstämpel?
   Det värsta som kan hända företaget är en lång och utdragen rättegång så det blir troligen fråga om snabbast möjliga förlikning på hårda villkor. Konsulterna i Accenture har äntligen anledning att vara glada för sitt nya okända namn. Bättre vara anonym än belastad.
   Och även andra revisorsföretag har anledning att ta en titt till på sina djärva expansionsplaner in på andra konsultområden.

Ledare
ledare@di.se

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida