[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Stötta Cheferna
Av  Mats Lönnerblad - FinansTidningen - 24 januari 2002

Svenskägda företag har kraftigt minskat i antal. Samtidigt hoppar kompetenta chefer av sina uppdrag och nyrekryteringen blir allt svårare.

Parallellt med att det inhemska ägarinflytandet i svenska industriföretag minskat har också kraven på svenska chefer blivit alltför höga. Därför ökar chefsbristen i hela näringslivet.

I den ökande konkurrensen har man också tvingats till drastiska åtgärder och många gånger slimmat organisationerna för hårt, vilket skapat problem. Chefsområden har blivit för stora och den viktiga personliga kontakten mellan chefer och medarbetare har blivit lidande.

I jämförelse med kollegor i andra länder har svenska chefer dessutom för dåligt betalt. Paradoxalt nog tycks man i Sverige i dag inte betrakta chefer, inte minst frontcheferna, första linjens chefer, som lika betydelsefulla som man gör i andra länder - trots att denna grupp har ett avgörande ansvar för att företagen genererar goda ekonomiska resultat, vilket naturligtvis gynnar såväl de anställda som ägarna och även samhället som helhet.

Företagsledningarna stöttar inte sina chefer i den omfattning som krävs och medarbetarna klagar på små chefer för att deras ledarskap inte är bra. Tyvärr finns brister i vissa av dagens ledarskapsutbildningar. Ofta följer man "flaschiga" modetrender som inte är skräddarsydda för den enskilde chefens arbetsförutsättningar i sitt företag.

För att hindra åderlåtningen av chefer i svenskt näringsliv behöver företagen lyfta blicken och ta krafttag med att utveckla och ge cheferna nya förutsättningar så att svenskt näringsliv fortsätter att utvecklas.

Mats Lönnerblad

TinansTidningen
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida