[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bankkrisens män tog nya kliv på karriärstegen
Av Anna - Svenska Dagbladet - 23 juni 1996

Många av dem som på ett eller annat sätt var inblandade i bankkrisen har gått vidare till nya jobb. Ofta har de svingat sig upp flera steg i karriären.

Speciellt gäller det dem som arbetade för staten. Urban Bäckström, statssekreterare på finansdepartementet mitt under den värsta krisen, blev riksbankschef vid nyår 1994. På samma ställe hamnade Stefan Ingves, bankstödsnämndens generaldirektör, som vice riksbankschef.

Bankakuten gav meriter
Flera av dem som jobbade på just bankakuten skaffade sig sådana erfarenheter - och kontakter får man förmoda - att de fick erbjudanden från bankvärlden. Förhandlingschefen Björn Svedin, gick först till Retriva som vice VD för att sedan bli VD för Securum International. Gunilla Wikman, informationsansvarig, mellanlandade på riksbanken för att nu arbeta med information på S-E-Banken. Hans Schedin, chefjurist på bankakuten, har i dag samma uppgift på finansinspektionen, FI.

Fallskärmschefer tillbaka
Anders Sahlén, som dåvarande skatte- och bankminister Bo Lundgren lyfte från generaldirektörsstolen på FI, har under ett par år varit minister vid ambassaden i Washington. Nu blir han generaldirektör vid statsrådsberedningen för att arbeta med Östersjöfrågor.

Lars Thunell, VD för Securum, finns numera som koncernchef på Trygg-Hansa.

De som fick lämna sina poster i bankvärlden gjorde det under mer eller mindre hedervärda former. En del av dem har också haft svårt att komma igen, i alla fall på mer officiella arbeten.

De tre bankdirektörerna på Nordbanken, som fick sina fallskärmar väl packade, har på något sätt tagit sig tillbaka: Göran Hållén är konsult åt Trygg-Hansachefen och styrelseproffs. Rune Barnéus är anställd vid Världsbanken i Washington och Christer Ragnar driver eget konsultbolag. Tony Hagström fick gå som styrelseordförande i Nordbanken och träffade tillsammans med de tre bankdirektörerna ett avtal om förlikning för att slippa en skadeståndsprocess. Senast var han aktuell som ordförande i arbetsrättskommissionen.

Gota-chef i riskbolag
De som arbetade i den andra av bankkrisens två värstingar, Gota Bank, har också tagit sig vidare. Koncernchefen Gabriel Urwitz har bildat riskkapitalbolaget Segulah. Tillsammans med sju andra styrelseledamöter, bland andra Per-Olof Sjöberg som i dag kan kalla sig styrelseproffs, nådde också de en förlikning.

Kort karantän
Christer Bergquist, vice VD, var först påtänkt som bankakutschef men blev för hårt kritiserad. I dag är han vice VD på Stadshypotek. Den siste VD:n på Gota, Per Lundberg, är numera direktör på S-E-Banken med ansvar för riskhantering. Christer Villard, vice VD, blev chef för Retriva men lämnade i våras det uppdraget sedan bolaget gått ihop med Securum.

Jacob Palmstierna, först koncernchef för S-E-Banken, sattes under en kort period i karantän efter anklagelserna om skattefiffel. Det dröjde dock inte länge innan han gick de få stegen tvärs över Kungsträdgården för att sätta sig som styrelseordförande i Nordbanken.

Sparbankschefen Göran Collert är numera bankens styrelseordförande.

Anna

Svenska Dagbladet
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida