[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Han vann tvist mot Sparbanken
Av Gunilla Herlitz - Dagens Industri - 8 maj 1998

Det är inte lätt för en privatperson att få rätt mot en bank i ett tvistemål. Men småföretagaren Rami Sekhtyan i Kisa har lyckats, fast han inte ens hade råd till juridisk hjälp. Linköpings tingsrätt fastslår i en dom att Kinda Sparbank har begått avtalsbrott och därmed är skadeståndsskyldig mot Rami Sekhtyan.

Sommaren 1987 köpte Rami Sekhtyan en fritidsanläggning från Kinda Kommun för drygt 4 Mkr. Köpet finansierades med lån från Kinda Sparbank.
Efter flera år av lönsamhetsproblem, konstaterade Rami Sekhtyan hösten 1994 att det inte fanns några långsiktiga förutsättningar att fortsätta att driva verksamheten. En försäljning av Pinnarps Fritidsby var därför den enda lösningen.
I ett möte den 23 november samma år med Kinda Sparbanks dåvarande VD, Conny Lorell, i närvaro av advokaten Per-Anders Bönner, redovisade Rami Sekhtyan företagets ekonomiska ställning.

Muntligt löfte
Enligt Rami Sekhtyan gjorde Connny Lorell då en muntlig utfästelse att bidra till att en försäljning skulle komma till stånd, med villkoret att banken fick en pant på cirka 1 Mkr, bestående av bolagets börsaktieportfölj. Per-Anders Bönner stödde denna version i sitt vittnesförhör.
Conny Lorell hävdade dock i rätten att aktierna pantsattes som säkerhet för den kredit Rami Sekhtyan hade i Kinda Sparbank och som banken krävde en större amortering av.
Lite mer än tre veckor senare sa dock banken upp samtliga krediter på totalt 4 Mkr till Pinnarps Fritidsby. Dessutom ströp banken bolagets möjlighet att ta ut kontanta medel genom att få tillgång till aktieportföljen.
Finnarps tvingades därför ställa in betalningarna den 18 januari 1995 och försattes i konkurs den 9 maj, på ansökan av Kinda Sparbank.
Fram tills dess pågick diskussioner mellan bolaget och banken om en försäljning, utan att en sådan kom till stånd. I slutet av maj sålde konkursförvaltaren bolagets fastigheter för 5 Mkr.
Rami Sekhtyn hade ungfär samtidigt hittat en annan köpare som var beredd att betala 6,5 Mkr, vilket banken dock avböjde.
I sin stämning av Kinda Sparbank anför Rami Sekhtyan att banken brutit mot det muntliga avtal som slöts avseende bankens löfte att hjälpa till med en försäljning. Banken är därför skadeståndsskyldig, vilket också Linköpings tingsrätt fastslår i sin dom. Kinda Sparbank har rätt att överklaga dom en fram till den 15 maj.

Erbjöd en halv miljon
"Banken försökte nå en förlikning med mig genom att erbjuda en halv miljon kronor", säger Rami Sekhtyan.
"Jag avböjde, eftersom jag främst av allt ville ha en offentlig ursäkt. Någon som banken aldrig var beredd att ge."
Rami Sekhtyan som kom till Sverige från Palestina 1976 anser att småföretagare inte har en chans mot bankerna.
"Vi fungerar som mjölkkor och kan slaktas när som helst av bankerna."
"Det var få som trodde att jag skulle vinna mot Kinda Sparbank. Jag hade ju inte ens en advokat, utan fick föra min egen talan i rätten."
"Konkursen innebar att jag förlorade allt och dessutom innebar bankens agerande att mitt rykte som företagare förstördes", säger Rami Sekhtyan som ännu inte har beslutat hur stort skadestånd han ska kräva av Kinda Sparbank.
Advokat Claes Hansson. Kinda Sparbanks ombud:
"Banken har inte tagit ställning till huruvida man ska överklaga domen."
"Domen reser en viktig fråga: om ett avtal förelåg, hur länge skulle då banken anses vara bindande till att inte vidta några ågärder för att få betalning för sina krediter?", säger Claes Hansson.

Gunilla Herlitz

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida