[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Statligt bolag blev lysande affär för Atle
Av Anders Billing - Dagens Industri, 16 maj 1998

1993 köpte Atle riskkapitalbolaget Företagskapital av staten för 60 Mkr. I dag är bolaget värt en halv miljard, säger Atles VD Lars Gårdö i en intervju med DI.

Det innebär en värdetillväxt på över 700 procent på fem år.

"Företagskapital har varit en mycket bra affär för Atle. Jag skulle tro att det ligger bolag till ett värde av en halv miljard i Företagskapital. De senaste försäljningarna har gett indikationer på de stora övervärden som finns i bolaget", säger Lars Gårdö.
Härom dagen sålde Företagskapital ut tre av sina innehav. Atle/Företagskaptial sålde ut sina aktieposter i byggföretaget Åke Larsson Gruppen, Håells som gör bilinredningar, samt i verksadsföretaget Johnson Pump. Försäljningarna gav Företagskapital en vinst på 60 Mkr, lika mycket som Atle betalade staten för hela bolaget. För Atle som koncern blev vinsten 34 Mkr, eftersom man inte äger riktigt hela Företagskapital. S-E-Banken och Handelsbanken äger tillsammans 11 procent i bolaget.
Före veckans försäljningar var det bokförda värdet på tillgångarna strax över 140 Mkr.
Enligt Lars Gårdö är Företagskapital ett av de områden inom Atle som företagsledningen hoppas mest på. I dag utgör det bara 5 procent av det investerade kapitalet i koncernen, räknat på det bokförda värdet.
Företagskapital grundades för 25 år sedan av staten och de största affärsbankerna. För fem år sedan såldes det till Atle där det nu utgör verksamhetsområdet Development. Sedan övertagandet har endast ett kapitaltillskott till Företagskapital skett, en nyemission på 50 Mkr. Atle har i övrigt inte skjutit till något kapital till bolaget.

Mindre investeringar
"Många som sysslar med riskkapital i dag sätter upp stora fonder med mångmiljonbelopp och nischar in sig på investeringar i större bolag. Företagskapital har visat att det går bra att tjäna mycket pengar även med mindre investeringar", säger Lars Gårdö.
Företagskapital äger bara minoritetsposter i bolagen de investerar i. Atle har också en riskkapitalverksamhet för större bolag, Atle Mergers & Aquisitions. Atle M&A går in i större, oftast noterade bolag och är, liksom Företagskapital, aktivt engagerade i omstruktureringar och verksamhetsutveckling i bolagen.

Köpt för 1,5 miljarder
I år har Atlekoncernen totalt köpt bolag för 1,5 miljarder kronor. Bland köpen finns Hägglunds, som Atle köpte av Incentive, IT-distributören Martinsson och Kronans Droghandel.
Samtidigt har Atle sålt bolag eller delar av bolag för runt 900 Mkr. De största försäljningarna har varit HDF Paulsson, som Atle sålde mindre än ett år efter att bolaget köpts, Fritidsresor till brittiska Thomson tillsammans med KF Invest, samt Karlshamns och Karolin Machine Tools.
Totalt har affärerna hittills i år gett vinster för Atle på 594 Mkr, inklusive vinsterna från Företagskapitals senaste försäljningar. Två tredjedelar av försäljningsintäkterna är således vinst.

Atles affärer
Större förvärv 1998 Större försäljningar
Hägglunds
Gadelius
Martinsson (Nordic Datadistribution)
Kronans Droghandel
Hilding Anders
Mölnycke Health Care
Nordisk Renting


Totalt förvärv: 1,5 mdr
Karolin Machine Tools
HDF-Paulsson
Fritidsresor
Karlshamns
CEA-verken
Åke Larsson Gruppen
Håells
Johnson Pump
Försäljningssumma: cirka 900 Mkr
Exitvinster: 594 Mkr

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida