[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Fick nej av hovrätten
Av SVD - Svenska Dagbladet, 8 nov. 1999

Svea Hovrätt anser inte att Nordbanken Finans har fog för sitt påstående om rättegångsfel i målet mellan finansinstitutet och Thomas Jansson Entreprenad AB. Stockholms tingsrätt dömde i maj Nordbanken Finans som första finansinstitut för att ha tagit ut för hög ränta på ett kreditavtal.
- Domen, som överklagades av Nordbanken Finans, innebar att Thomas Jansson skulle få tillbaka 45ooo kronor plus rättegångskostnader.
- Fallet, som för grävmaskinsfirmans räkning drivs av Finansanalys AB, har stor principiell betydelse. Just därför kommer det slutgiltiga avgörandet att dröja.
- Hovrätten har ännu inte granskat sakfrågan utan bara uttalat sig om Nordbanken Finans begäran om återförvisning till tingsrätten på formella grunder.
- Rättegången i hovrätten kan, även om den tas med förtur, sannolikt inte starta förrän tidigast i sommar. Oavsett vilket beslut hovrätten fattar är det troligt att den förlorade parten överklagar till Högsta domstolen

 


Domslut mot Nordbanken var rätt
Av DI - Dagens Industri, 8 nov. 1999

Svea Hovrätt avvisar Nordbankens Finans påstående om rättegångsfel i fallet Thomas Jansson Entreprenad AB. Nordbanken Finans dömdes i maj för att ha tagit ut för hög ränta på ett kreditavtal och överklagade domen till hovrätten.
- Svea Hovrätt ger nu Thomas Jansson rätt och godkänner inte Nordbanken överklagan.
DI

 


Nordbankens ränta oskälig
Av Cecilia Giertta- Dagens Nyheter, 20 maj 1999

 

Tingsrätten ger låntagare rätt att få tillbaka 45.000 kronor. Fler låneinstitut riskerar återbetalning.

Kortfattat: För första gången har ett låneinstitut fällts i Stockholms tingsrätt för att ha överdebiterat räntor på ett lån. Nordbanken Finans tvingas betala tillbaka 45 000 kronor till låntagaren.

För första gången har ett låneinstitut fällts i domstol för att ha krävt för höga räntor på lån. Nordbanken Finans fälldes i går i Stockholms tingsrätt för att ha tagit ut oskäliga räntor. Banken tvingas nu betala tillbaka sammanlagt 45.000 kronor till låntagaren och dessutom stå för rättegångskostnaderna på 213.000 kronor.
- Pilotmålet är ett litet fall ekonomiskt. Men det kan ändå betyda att miljardbelopp tvingas tillbaka från låneinstitut till låntagare som under flera år betalat för höga räntor. I Stockholms tingsrätt ligger ytterligare 30 åtal i samma fråga och väntar på att behandlas, i Göteborgs tingsrätt väntar 15 ärenden i samma fråga. Samtliga ärenden gäller från åren 1988-92 då merparten av avtalen med överdebiterade räntor skrevs.
- Bland de finansinstitut som väntar på att handläggas i tingsrätterna finns Hedera (som avknoppades från Independence Leasings konkurs), Biljonen Finans i Göteborg, OM Finans och Finnsveden som egentligen är Volvofinans.
- Dessutom finns det en mängd låneinstitut som vill göra upp i skiljedomstol istället för att bli offentliga i tingsrätten.
- Det finns mycket skumt i den här branschen. I vissa fall har småföretagare som lånat en miljon fått betala mer än 100.000 kronor i överdebiterad räntor, säger Gorm Hallberg-Lange på bolaget Finansanalys. Och av de avtal vi undersökt har närmare 50 procent felaktiga räntor.
- Det är Finansanalys som gjort undersökningsarbetet som lett fram till pilotmålets dom. Totalt har bolaget gått igenom ett tusental misstänkta avtal och bedömer att hälften av dessa innehåller oskäliga räntor.
- Bakgrunden till pilotmålet är följande:
- I mars köpte Tomas Jansson från Söderfors i norra Uppland en grävmaskin till sitt bolag. Maskinen kostade 875.000 kronor och Nordbanken Finans lånade ut pengarna.
- Löptiden var på fem år och räntan var "f n 16,25 procent" som det står i avtalet. Tomas Jansson betalade in alla sina avier, men upptäckte inte att räntan ändrades fortlöpande från den 10 december. Något som Nordbanken Finans anförde till sitt försvar i tingsrätten.
- 1996 var lånet återbetalat. Men när Tomas Jansson för två år sedan såg att bland andra finansbolaget GE Capital fällts för att ha skruvat sina räntor, tittade han på sina avier och kontakade Finansanalys, som med hjälp av Janssons alla låneavier kunde konstatera att räntorna var skruvade. Vilket tingsrätten höll med om.
- På Nordbanken Finans är man förvånad över domen. Den går tvärtemot tidigare domar i skiljedomstol som bland annat behandlat Independence Leasing och GE Capital.
- Vi avvaktar domen, men vi kommer att överklaga beslutet, säger Claes Karlström på Nordbanken Finans. Vi anser att den här domen är helt felaktig.

Fakta/räntedom
Den bristande följsamhet som Nordbanken Finans räntedebiteringar visar i förhållande till penningmarknadens räntor SSVX 90 ligger till grund för tingsrättens beslut om fällande dom. Ordförande i rätten var Leif Carbell. Eftersom avtalet mellan Tomas Jansson och Nordbanken Finans innehåller en ränteklausul där Nordbanken har rätt att ändra räntan om förutsättningarna gives är det Nordbanken som ska bevisa att dessa förutsättningar inträffat Det har banken inte gjort, anser tingsrätten. Eftersom Nordbanken kommer överklaga domen, dröjer det innan Tomas Jansson får sina pengar. Först ska hovrätten säga sitt och det är inte säkert att domen där blir samma som i tingsrätten.

"Viktigt att inte känna sig lurad"

Tomas Jansson får tillbaka 45 000 i överdebiterade räntor.

Tomas Jansson i Söderfors i norra Uppland myser. Han har just fått höra att Stockholms tingsrätt dömt till hans fördel. Nordbanken Finans tvingas betala tillbaka 45.000 kronor till honom i överdebiterade räntor. Lika mycket som han kan debitera för 100 timmars arbete.
- Klart att det här känns skönt, säger han. Det är kanske inte så mycket pengar det handlar om, men för mig betyder det en hel del. Och framför allt känns det viktigt att man inte ska behöva bli lurad bara för att man inte kan alla räknetrick.
- Det är nästan tio år sedan han lånade 870.000 av Nordbanken Finans. Det var då Tomas Jansson startade sitt bolag Tomas Jansson Entrepenad AB med markarbeten, grävning och schaktning som verksamhetsområden. Då var han ensam, nu har han fem anställda och fler maskiner än den enda han behövde för tio år sen.
- Det var när Tomas Jansson betalat tillbaka sitt lån för tre år sedan som han ryktesvägen hörde något om skruvade räntor. Han kontaktade Finansanalys som specialiserat sig på den här formen av ärenden. Och tack vare att Tomas Jansson sparat samtliga låneavier kunde han räkna ut att räntorna var skruvade, alltså överdebiterade.
- Nu kom inte domen som en total överraskning för Tomas, även om den överrumplade Nordbanken Finans.
- Jag hade nog lite på känn att jag kanske skulle få rätt, säger han.
- Hur ska du fira den här domen nu då?
-Fira? Njae, jag vet inte. Kanske jag åker ner till Stockholm nästa vecka. Men fira.... vad skulle du göra?
- Dricka lite champagne kanske?
- Ja, varför inte.

Cecilia Giertta
Tel 08-738 10 89
cicilia.giertta@dn.se
Copyright


BRF kommentar:
Nordbanken har skrivet upp räntan utan att skriva ned den. Självfallet måste alla som fått för höga räntor nu få tillbaka sina pengar utan kostsamma rättegångar.

BRF Styrelse


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida