[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Nordbanken döms att betala 15 Mkr
Av Boo Ehlin - Dagens Industri - 5 augusti 1997

Nordbanken har av tingsrätt och hovrätt dömts att betala tillbaka 15 Mkr till FABS, ett fastighetsbolag i Alingsås.

Nordbankens, då Gota Banken, placeringsrådgivare försäkrade nämligen att placering i certifikat i Gota AB var lika säker som placering i bank.
   Ett halvår senare försattes Gota AB i konkurs och FABS förlorade sina pengar.
  Nu har Svea hovrätt slagit fast att Nordbanken ska betala tillbaka de investerade pengarna eftersom bankens råd var missvisande. Företagscertifikat är inte en lika säker placering som att sätta in pengarna i bank.
  I dagsläget har summan 15 Mkr förräntats och beräknas ha stigit till 23 Mkr.
  Nordbanken har begärt prövningstillstånd i Högsta domstolen och har samtidigt begärt och fått anstånd med sitt överklagan-de till den 1 september.
  Enligt tjänstemän på Högsta domstolen lär det dröja ett år innan eventuellt prövningstillstånd meddelas.

Ränta under tiden
FABS advokat Lars Modin i Alingsås tror inte Nordbanken får prövningstillstånd.
   ”Och om jag får rätt är det bara bra om det drar ut på tiden. Min klient får nämligen ränta på beloppet.
   Hittills har snitträntan var 14 procent på 15 Mkr och så hög utdelning är det inte många som får på sina placeringar”, säger han.
   Statliga Nordbanken har nu det fulla ansvaret för Gota Banks affärer efter fusionen.
  Det kommunägda fastighetsbolaget FABS i Alingsås hade fått en överskott om 25 Mkr från en rentingaffär i början av 1990talet.
   FABS har under cirka 30 år varit kund i Gota Bank och har alltid litat på råden från banken. FABS är ett litet fastighetsbolag som saknar kunskap om placeringsmarknaden.

Litade på banken
När 25 Mkr skulle placeras litade därför de ansvariga på bankens rådgivare, som bolaget sedan tidigare haft ett gott förhållande till.
   Placeringsrådgivaren i Gota Bank försäkrade att placering i ett certifikat i Gota AB var lika säker som placering i bank.
   FABS köpte i november 1991 certifikat för 25 Mkr. Men löste under våren 1992 in 10 Mkr för att betala ett lån. Den resterande summan, 15 Mkr, stod kvar och certifikatet förlängdes i februari och i april 1992. Förfallodatum var 21 oktober 1992.
   Men den 30 september försattes Gota AB i konkurs och FABS förlorade 15 Mkr.
   Totalt drabbades 150 placerare i företagscertifikat i Gota AB av konkursen.
   Men de flesta har redan fått tillbaka sina pengar, efter att en speciell juristnämnd bildades.

Boo Ehlin

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida