[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Högrisklån stryps
Av Göran Jonsson - Dagens Industri - 17 januari 2001

Men IT-företagen drabbas inte av nya kreditregler

Finansieringen av nystartade IT-företag hotas inte av de nya kapitaltäckningsreglerna för bankerna, enligt Finansinspektionens chef Claes Norgren. Andra högriskprojekt kan däremot få det svårare att låna pengar i framtiden.

"Det här systemet ger folk vad de förtjänar", säger Claes Norgren, som vid ett snabbesök i New York presenterade förslaget.
   Han har varit ordförande i den arbetsgrupp inom den så kallade Baselkommittén som tagit fram förslaget till nya regler.
   En kritisk invändning mot förslaget är att det kan minska bankernas vilja att låna ut pengar till riskfyllda projekt, till exempel Internet- och andra IT-företag. Men det är en kritik som skjuter bredvid målet, anser Claes Norgren.
   "IT-bubblan finansierades med riskkapital, inte med lånekapital". säger han.
   "Vi gjorde en utredning av internetföretagens finansiering och vi fick ta fram ett mikroskop för att hitta någon utlåning från bankerna till dem."
   "Däremot fick andra högriskprojekt krediter alldeles för lätt under finanskrisen. Och i dag får de krediter för billigt."
   Det är finanskriserna i bland annat Sverige och Asien under 1990-talet som lett fram till att nya, internationella regler håller på att arbetas fram. Förslaget är omfattande och tekniskt komplicerat, men bygger på de nya metoder som finns för att mäta risk.
   "Tekniken att mäta risk har utvecklats oerhört under de senaste fem åren", säger Claes Norgren. "Vi har studerat 20 världsledande bankerna och kopierat deras modeller för riskhantering.

Alla behandlas lika
Det nya systemet innebär bland annat att kapitalkraven anpassas efter den faktiska risknivån. I dag behandlas ett stabilt verkstadsföretag som Sandvik och ett internetföretag som Letsbuyit lika i detta avseende.
   Genom att Baselkommitén har studerat hur de största bankerna gör när de mäter risk har banker runt om i världen redan börjat anpassa sig.
   "Bankerna inom G10-kretsen ligger väl framme", säger han.
   "Det finns ett antal banker som lånar ut till högriskländer.. De påverkas mest av förändringarna."

Göran Jonsson
USA
Tel +1-203 226 3994
PGJonsson@aol.com

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida