[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Utdragen konflikt mellan Penser och Nordbanken
Av Gunilla Herlitz - Dagens Industri, 2 september 1997

Det finns risk för att den tre år gamla konflikten mellan Erik Penser och Nordbanken inte får en rättslig lösning denna höst.
Huvudförhandlingar är utlysta i Stockholms tingsrätt den 22 september, men i dag träffas alla ombud för att diskutera en eventuell uppskjutning till nästa år.

Skälet till förseningen är parternas omfattande bevisföring som inte ryms inom de av rätten utsatta fem och en halv veckorna.

Det var för över tre år sedan som Erik Pensers bolag Yggdrasil stämde Nordbanken på 3,4 miljarder kronor. Beloppet motsvarar den ersättning som Erik Penser anser sig ha rätt till för det underpris Yggdrasil fick för Nobelaktierna när Nordbanken tvingade fram en försäljning av dessa 1991.

Tvisten har stötts och blötts sedan dess och är ett av de allra största tvistemålen hittills i Sverige.

Ingen förlustgaranti
Staten har tidigare i år deklarerat att ingen förlustgaranti lämnas till Nordbanken för en eventuell förlust. Målet lär dock inte avgöras förrän en bit in på nästa sekel, eftersom parterna med stor sannolikhet kommer att överklaga till högre rättsinstanser.

”Det är möjligt att det kommer att krävas tio veckor för att parterna ska få möjlighet att presentera sin bevisföring”, säger Eva Mårtensson, assessor vid Stockholms tingsrätt.

”Båda parterna är angelägna om att inleda huvudförhandlingar denna månad, men vill samtidigt vara säkra på att få chans att lägga fram all den bevisföring som de anser vara nödvändig.”

”Om målet skjuts upp, blir det aktuellt med huvudförhandlingar först efter jul.”

Gunilla Herlitz

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida