[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Nischbankerna allt populärare
Av Carsten Larsen - Dagens Nyheter - 16 augusti 2001

Kunderna fortsätter att i oförminskad takt strömma till uppstickarna på bankmarknaden. Föreningssparbanken är den stora förloraren, och vice vd-n säger nu att man inte har haft tillräckligt bra villkor för sina kunder.

banker1.gif (88916 byte)DEN NYA uppstickarbankerna fortsätter att ta marknadsandelar i rasande takt och de gamla storbankerna fortsätter nästan undantagslöst, att tappa marknad. Det visar den genomgång av den färskaste statistiken från SCB som DN har gjort.
   Föreningssparbanken är marknadens stora förlorare och dess marknadsandel på inlåningen har backat med 4 procent sodan årsskiftet.
   Gemensamt för flera av de banker som hackat är låga räntor på lönekonton, exempelvis ger Nordbanken och Föreningssparbanken bara 0,1 procent i ränta på sina transaktions konton.
   Föreningssparbanken har märkt av den hårdnande konkurrensen på marknaden och inlåningen har minskat i fyra år. I mitten på maj höjde banken räntan på belopp upp till 15 000 kronor till 3,5 procent på sitt privatkonto.

-VÅR TILLBAKAGÅNG är nog helt villkorsrelaterad och har inte med fusionsplanerna med SEB att göra. Man ska inte underskatta nischaktörernas inbrytning och att de har haft konkurrenskraftiga villkor. Det är det vi försöker möta med vår räntehöjning, säger Föreningssparbankens vice vd Staffan Salén. Jämfört med vissa banker har vi inte haft tillräckligt konkurrenskraftiga villkor. Räntehöjningen var ett direkt led i kampen att öka inlåningen.
   Men han tror också att många av hankens kunder har valt andra sparformer och att. inlåningen därför har minskat.
   Den enda storbank som lyckats behålla sin marknadsandel under det första halvåret är Handelsbanken.
   Flera av de stora bankerna kan visa att inlåningen har ökat, till exempel SEB, Nordbanken och Föreningssparbanken. Men de har trots det förlorat marknadsandelar, eftersom den totala inlåningen till bankerna har ökat med drygt 7 procent under första halvåret.
   De oerhörda tillväxttalen för Skandiabanken och Länsförsäkringar Bank som DN;s granskning i maj visade håller i sig. Fram till och med juni ökade inlåningen från privatpersoner till Skandiabanken i absoluta tal med 33 procent från 10735 miljoner kronor till 14276 miljoner och banken har nu 3,3 procent av hela inlåningsmarknaden.
   Länsförsakringar Bank, LF, ökade sin inlåning med 31 procent och har nu 2,4 procent av marknaden.
   Skandiabanken erbjuder sina kunder 3,4 procent i ränta och LF Bank 1,55 procent på lönekonton, Skandiabanken fick, enligt uppgift från banken, 40000 nya kunder första halvåret och har nu 370000 kunder i Sverige. Länsförsakringar Bank har också fått 40000 nya kunder sedan årsskiftet och har i dag 190 000 kunder.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANKS vice vd Tomas Johansson förklarar bankens framgångar med att den blivit huvudbanksalternativ med lokal förankring och fullt sortiment av kort, konton, fonder och försäkringar.
   - Det finns behov och utrymme för en spelare som vi, som både är virtuell och digital och lokal genom våra länsförsäkringsbolag, säger Tomas Johansson.
   - Vi konkurrerar med alla, men eftersom vi koncentrerar oss på privatmarknaden över hela landet är Föreningssparbanken en stor konkurrent, eftersom den har den största kontorsrörelsen och ungefär samma kundsegment som vi, säger Tomas Johansson.

Carsten Larsen
carsten.larsen@dn.se
08-738 11 71

Dagens Nyheter
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida