[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Förlorad heder är ingen tillgång
Av Ledaren - Dagens Industri - 10 november 2001

När förluster blir det värdefullaste ett företag har är det något som är alldeles fel. I förra veckan var det internetkonsulten Icon Medialab som meddelade att Icon Medialab köper Icon Medialab. Ett nybildat holdingbolag lägger ett bud på det gamla bolaget. Namnet består, men upp som en fågel fenix stiger ett nytt bolag med en guldklimp, ett förlustavdrag på 2,5 miljarder kronor, som samtidigt utannonseras till försäljning.
hatt.gif (95349 byte)   Ett bolag som börsen värderade till 200 Mkr innan affären blev känd ruvar alltså på ett guldägg som i teorin är värt 700 Mkr. Värdet består av förluster som realiseras om Icon säljer sina dotterbolag, det vill säga alla de IT-bolag som nyss köptes för hisnande belopp i egna aktier.
   Vips vaknade Iconaktien; inte blev det snyggare av att några gjorde sig en vinst innan andra visste. Den trasiga ballongen pumpas upp så gott det går och återanvänds.
   Idén är gammal, även om Iconmodellen förefaller uppseendeväckande kreativ. Den fick raskt efterföljare. IT-konsulten Adcore vill också förbättra finanserna. VD Ole Oftedal lockar hugade köpare med 9 miljarder kronor i outnyttjade förlustavdrag.
   Risken är stor att hela IT-ballongen får ny luft när fler upptäcker sina förlustavdrag.
   Att företag får dra av sina förluster mot vinster är självklart riktigt. Handel med förlustbolag är inte lika självklar. Skattemässigt kan man inte utesluta långa processer och risk för stopplagstiftning. Men oavsett hur skattemyndigheterna bedömer de aviserade affärerna så befinner de sig på näringslivets trista bakgård. Där hör inte börsnoterade bolag hemma. Dagens Industri anser att de bolag som vill ha allmänhetens pengar som finansiering bör avstå från den här sortens affärer.

Ledaren

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida