[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Vems är pengarna?
Av Gunnar Lindstedt -Veckans Affärer - 15 oktober 2001

DOMSTOLEN I LUXEMBURG har nu bestämt att slutförhandling i tvisten mellan Trustor, van Lanschot Bankiers och ITC Bank ska hållas den 20 februari 2002. Därefter beslutar domstolen vem som är rättmätig ägare till de 417 miljoner kronor som parterna strider om.
   "För oss är frågan enkel, vi vill ta ut de pengar som fanns på Trustors konto", säger Björn Björnsson, som är en av Trustors tre likvidatorer.
   Det var i november 1997 som 417 miljoner sattes in på Trustors konto i van Lanschot Bankiers, Luxemburg. Trustorskandalen hade just rullats upp och avsikten med transaktionerna i Luxemburg var att försöka dölja hålet på närmare en halv miljard i Trustors kassa. Offshoreföretaget ITC Bank lånade ut pengar över dagen till lord Moyne, som flyttade summan vidare till Trustor. Alla transaktioner gjordes på olika konton i van Lanschot Bankiers och efteråt visade det sig att det var lufttransaktioner utan att några pengar egentligen flyttades.
   Men bubblan sprack när dåvarande styrelsemedlemmen i Trustor, Björn Björnsson, krävde att pengarna skulle frysas, och därefter fick domstolsbeslut på att flytta tillgångarna till en oberoende bank.
   I detta läge tvingades Lanschotbanken verkligen att överföra 417 miljoner till den andra banken. Pengarna ordnades fram genom tvångsförsäljning. Banken sålde värdepapper på familjen Nefkens olika konton. Nefkens är huvudägare till ITC Bank som även den har stämt Lanschotbanken.
   Risken är nu stor att van Lanschot Bankiers får betala närmare en halv miljard kronor i skadestånd och ränta när domstolen fäller sin dom. Det är ett avsevärt belopp för den lilla banken, som sedan två år är noterad på aktiebörsen i Amsterdam. Van Lanschot Bankiers är holländsk och hade vid börsintroduktionen ett eget kapital på 4 miljarder kronor. Skadeståndskraven på över 400 miljoner utgör mer än tio procent av kapitalet, men banken undvek ändå att berätta om dessa krav i det emissionsprospekt som föregick börsnoteringen.

Lanschotbankens advokater anser dock inte att detta är något problem. Skulle banken förlora i Luxemburg stämmer man Barclays Bank i London, förklarade de vid en förhandling nyligen. Det var Barclays Bank som ursprungligen förvaltade Trustors kassa när den försvann.

Gunnar Lindstedt

Not:
Först nu ställer man frågan vems pengar det är frågan om när det gäller Trustor-härvan. Redan den 1 november 2000 skrev Mats Lönnerblad att frågan vem pengarna tillhörde borde avgjorts innan rättegången mot de påstådda brottslingarna.

 

Veckans Affärer
Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida