[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

När jättar vill stjäla patent kan statsgaranti vara en idè
Av ledare@di.se - Dagens Industri - 21 augusti 2001

Om ditt företag råkar ut för tjuvar som stjäl dina materiella tillgångar, då behöver du inte själv bekosta rättegången. Staten står för både åklagare och försvarare. Men om ett storföretag vill använda en uppfinning som du har patent på, och hävdar att patentet är ogiltigt, då är det ett civilrättsligt mål där du själv får stå för fiolerna. Kostnaderna kan bli oöverstigliga för ett litet eller medelstort företag.
   "I princip är det omöjligt att försvara ett patent som motståndaren vill ha, om man inte har en guldgruva", säger den kände svenske uppfinnaren Håkan Lans  i en debattartikel i DI i går föreslår han att staten ska gå in som garant i patentstrider. Med en så stark kraft i ryggen skulle innovatörer slippa bli överkörda.

NAR FÖRETAG ROPAR på statens hjälp finns det anledning att vara misstänksam. I det här fallet finns det ändå flera goda skäl att lyssna noga. Ett är jämförelsen med brottmål. Stjäls ditt varulager står staten för rättegångskostnaderna. Stjäls dina idéer får du betala själv. Idéerna kan vara oerhört mycket värdefullare, inte minst som värdeskapare av nya företag och nya jobb.
   Håkan Lans tycker att man ska se patenten i ett större perspektiv, inte bara som ett företags privata egendom utan också som avkastning på de pengar staten investerar i utbildning. Patent skapar välstånd. Kan svenska företag dra nytta av sina patent påverkar det välståndet i Sverige.
   Att försäkra sig mot de kostnader som en patentstrid innebär har inga företag råd med. En försäkringslösning skulle kunna täcka kostnaderna i första instans. Men sedan behövs det starkare skydd mot dem som inte skyr några medel.

FÖRETAG SOM EXPORTERAR till osäkra länder får skydd för sina fordringar genom Exportkreditnämnden. På liknande sätt skulle företag som utvecklar patent kunna få en patentgaranti av en patentskyddsnämnd, som träder in och gör sin bedömning när ett företag har vunnit en patentstrid i första rättsliga instans. Om nämnden bedömer att företaget är utsatt för ett oskäligt påhopp bidrar staten till kostnaderna för att slutföra målet. I dag vågar bara ett fåtal hävda sin rätt av rädsla för kostnaderna. Ju mindre företag desto mindre chans. Och i ett internationellt perspektiv är de flesta svenska företag ganska små, för att inte tala om den ensamma innovatören.

PATENTRÄTTEN är oerhört viktig. Det är dyrt att utveckla nya produkter. Få av lem blir banbrytande. Ska investerare våga skjuta till de pengar som behövs måste de också kunna vänta sig utdelning de gånger uppfinningar blir lyckade. I dag gäller alltför mycket den starkes rätt. Enligt Håkan Lans beror utdelningen från ett patent på hur mycket pengar man själv har. En småföretagare som har staten bakom ryggen blir då ett mindre lättfångat byte.
   Att hävda patenträtten är att värna de välståndsskapande krafterna. Det finns all anledning att utreda hur det ska kunna göras bättre.

ledare@di.se

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida