[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Börja åtala för patentintrång
Av Ingvar Svanborg - Dagens Industri - 24 augusti 2001

Kommentar till inlägg den 20 augusti 2001

Ingenting hindrar svenska åklagare att åtala någon för patentintrång. Men det gör de aldrig. Det är en resursfråga, och man har aldrig prioriterat dessa ärenden.
   Det är upp till politikerna att tillföra medel så att det blir möjligt att bevara värdet på svenska uppfinningar. Problematiken är densamma för uppfinnare i andra länder, och i EU-samarbetet bör detta tas upp.
   Patentverket, PRV, ger patenträttigheter som uppfinnaren betalar dyrt för.
   Patent innebär att man mycket exakt talar om hur man gör för att tillämpa en ny teknik, så att andra kan lära sig av det. Som motprestation får man en ensamrätt under en viss tid.
   Efter en mycket noggrann procedur fastställes att uppfinnaren är först, och att uppfinningen har sådan "uppfinningshöjd" att patent ska meddelas.

Det är alltså statens organ som utfärdar patent. Om det råder något tvivel om vem som ska ha patent, och vad det omfattar, så är det staten som ska svara för kostnaderna för detta.

När inträngaren får klart för sig att han har svenska staten som motståndare blir han genast spakare.
   Patentintrångsförsäkring har varit en stor fråga under de senaste åren.
   Många turer har gått för att skapa en ny försäkring efter den som Svenska Uppfinnareföreningen hade för ett antal år sedan.

Om patentintrång hanteras under allmänt åtal, minskar behovet av dyrbara försäkringar.

Ingvar Svanborg
Östersund Rådgivare i Svenska Uppfinnareföreningen

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida