[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Urwitz förteg sin egen roll i bankkrisen"
Av Claes Norgren - Dagens Nyheter - 26 juli 2002

Replik Finansinspektionen:

Gabriel Urwitz har på DN Debatt den 17 juli riktat hård kritik mot Finansinspektionen inför det förestående skiftet av generaldirektör i höst.

Det är bra med en saklig diskussion om inriktning och utformning av finansiell tillsyn och reglering. Tyvärr ger Urwitz artikel inte utgångspunkt för en seriös diskussion i dessa frågor. Hans påståenden har alltför mycket karaktären av oprecisa rallarsvingar. Det är för mig som generaldirektör nödvändigt att gå i svaromål eftersom han på ett omdömeslöst och kränkande sätt uttalar sig om de många kompetenta tjänstemännen vid inspektionen.

Det är nu tio år sedan Sverige genomled en finansiell härdsmälta. Många har nog börjat glömma de aktörer som verkade inom den finansiella sektorn då och den roll dessa spelade. Urwitz ledde Göta Bank som orsakade staten och skattebetalarna många miljarder i förlust. Han har själv i den förlikning som sedermera träffades mellan staten och ledningen för banken offentligt bekräftat sitt personliga ansvar och återbetalat en del av sin väl tilltagna fallskärm som utlöstes i samband med att han tvingades lämna Göta Bank.

Gabriel Urwitz skriver att Finansinspektionen måste ha en chefsjurist som väcker respekt på grund av sin kompetens. Med tanke på att vi sedan många år har en sådan måste detta ha gjort en del av DN:s läsare undrande över vad som egentligen menas. Kanske skulle det hela ha framstått lite klarare om Urwitz upplyst om att chefsjuristen Hans Schedin tidigare var departementsråd på finansdepartementet och sedan chefsjurist på Bankstödsnämnden, i dessa befattningar var Hans Schedin synnerligen delaktig i den process som slutade med att Gabriel Urwitz tvingades återbetala över 3 miljoner kronor till skattebetalarna.

Vad dessa bakgrundsförhållanden indikerar får läsarna själva bedöma. Klart för mig är dock att Hans Schedin är en person med stor integritet och hög kompetens, precis som övriga medarbetare på Finansinspektionen.

Claes Norgren
Generaldirektör Finansinspektionen

 

Dagens Nyheter
Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida