[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Riksbanken slog ut tusentals företagare
Av Hugo Hegeland - Dagens Industri - 20 September 2002  

Förre riksbankschefen Bengt Dennis påstående (16/9) att Riksbanken gjorde rätt 1992 med sitt envisa fasthållande vid en fast växelkurs förvånar mig, eftersom enklaste ekonomiska kunskap talar emot Riksbankens agerande.

Franska centralbanken argumenterade i varje fall, mig veterligt, inte på det sättet när den i mars 1983 höjde räntan till 1.000 procent. 

Hur förklarar Bengt Dennis i dag, efter tio år, att Riksbanken ena dagen höjde marginalräntan till 75 procent, för att därefter sänka den till 25 procent, och sedan höja den till 500 procent. 

Det drev tusentals svenska småföretagare i konkurs, tvingade tusentals villaägare och bostadsrättsinnehavare att lämna sina hem, och efterlämnade en räntenivå som förlamade investeringsverksamhet och nyföretagande. 

Bengt Dennis misstag var att han inte insåg att kronan anknöts till en klart övervärderad växelkurs i förhållande till ecun - 7,40 kr. 

Till oss som ansåg, och fortfarande anser, att marknadens värderingar ska bestämma valutornas värde och därför vill låta kronan flyta fritt, replikerades att en devalvering inte var någon lösning på Sveriges ekonomiska problem. 

Det var naturligtvis riktigt och det hade vi inte heller hävdat; vi hade blott hävdat att en nödvändig förutsättning var att låta marknaden bestämma kronans kurs och inte politikerna. 

Intressant är att Bengt Dennis nu påpekar att övergången till flytande växelkurser blivit framgångsrik. 

Det är precis som på bostadsmarknaden, där problemen skapats av att politikerna har gått in och bestämt vad människorna ska betala i hyra.

Hugo Hegeland 
före detta professor i nationalekonomi 


Dagens Industri
Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida