[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Oriktig tillämpning av skattetillägg?
Av  Börje Leidhammar - Dagens Industri - 5 oktober 2002  

Per Sjöblom (1/10) och jag tycks vara överens om att skattefifflare ska straffas, men jag är osäker om han, som jag, anser att det räcker med en gång - i överensstämmelse med förbudet mot dubbelbestraffning (24/9).
   Påföljderna borde vara utformade så att fängelse, böter etcetera uppfattas som allvarligare än skattetillägg. I de fall skattemyndigheten efter egen utredning straffar med skattetillägg, borde beloppen således vara mycket lägre än i dag i jämförelse med beloppen i de allvarliga fall som ska prövas i brottmål.
   Enligt RSV:s ambitiösa Rapport 2002:14 påförs skattetillägg i sju fall av tio för att den skattskyldige inte lämnat deklaration. Enligt skattetilläggsutredningen kan detta inte ses som ett straff för ett brott.
   Nio av tio skattetillägg på grund av oriktig uppgift vid den årliga taxeringen är på mindre än 10 000 kronor.
   Bara i ett fall av 25 blir den skattskyldiges oriktiga uppgift prövad i brottmål. Men en tredjedel av de tillfrågade anser i RSV:s undersökning att skattemyndigheten inte kan bedöma om den skattskyldige har gjort fel av misstag.
   Utifrån svaren anser RSV att nuvarande system har godtagbar acceptans, medan en nyordning, där myndigheten ska bedöma skuldfrågan kanske inte skulle ha det! Kanske är det där skon klämmer när del gäller RSV:s motstånd mot att införa krav på uppsåt eller vårdslöshet för beslut om skattetillägg.
   Slopa dubbelbestraffningen, sänk skattetilläggen, slopa skattetilläggen vid skönstaxering när deklaration inte lämnats, och inför krav på uppsåt eller vårdslöshet för skattetillägg. Det skulle ge ökad rättssäkerhet utan att berättigade krav på effektivitet behövde eftersättas.

Börje Leidhammar
skattejurist, Ernst & Young

Läs vidare: Specialisterna från Ernst & Young döljer bolagsplundringen och företagsstölden

Dagens Industri
Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida