Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Rutten eller rättvis behandling?
Av Marie-Anne Olsson  - 21 december 2012

Börje Ramsbro har i snart tjugo års tid på alla sätt och vis försökt att få klarhet i vad som verkligen hände i slutet av 1993 och tiden därefter. Han förlorade sitt företag System 3R på ett mycket bedrägligt sätt. Om det kan ni läsa i flera tidigare inlägg på den här sidan. Börje har på alla sätt och vis försökt komma i kontakt med diverse personer, bland annat förre styrelseordföranden och nuvarande VD:n för Industrifonden, för att kunna få till stånd en seriös diskussion om det som hände.

Under 2006 utlovade Industrifonden en förnyad prövning av de anspråk Börje hade framställt. Det var anspråk på ersättning för aktier som Industrifonden påstod sig ha förvärvat genom avtal med ägaren. Detta har de dock aldrig kunnat visa i och med att hela ”affären” bygger på en bluff. Ett svar på den så kallade prövningen lämnades den 4 december 2006. Svaret visade sig vara ett hopkok av önsketänkande om hur affären borde ha genomförts. Och i och med att det visade sig sakna förankring i verkligheten, begärde Börje att få träffa de advokater på Advokatfirman Södermark, vilka hade genomfört prövningen. Det blev ett blankt nej.

Inte heller de två fristående och kvalificerade rättsutlåtandena, som Börje initierat och överlämnat till Industrifondens styrelse och ledning, mjukade upp det hårdnackade motståndet mot att ta till sig fakta.

Rättsutlåtande av advokat Percy Bratt

Rättsutlåtande av professor Per Samuelsson

Han har fortsatt att rota i arkiv, han har pratat med ännu fler personer, han har samlat på sig en enorm mängd dokument som utan minsta tvivel visar hur rättsstridigt ”förvärvet” av hans företag System 3R gick till. Han har låtit sakkunniga gå igenom material och uttalat sig. Han har hållit fast vid tanken, att han någon gång ska kunna få rätsida på den här ”affären”. Han har gjort det så envetet, att han av inblandade har ansetts som till den grad besvärlig att vissa av dem till och med inte dragit sig för att hota och sabotera.

Vare sig Industrifondens ledning, styrelse eller det ytterst ansvariga Näringsdepartementet vill, törs, kan, får, klarar av att (välj verb, jag vet inte vilket som stämmer bäst) ta ansvar för tidigare personers misstag och olagligheter. De har istället vägrat att träffa Börje och uppmanat honom att själv som privatperson reda ut härvan av lögner genom att ta till rättsliga åtgärder.

Se brev från: F.d. Näringsminister Maud Olofsson

Se brev från: Stiftelsen Industrifonden

Nu har Börje stämt Stiftelsen Industrifonden och den stora frågan är:

Törs och vill Industrifonden nu medverka till en rättvis behandling eller stödjer och till och med främjar Industrifonden en rutten behandling av den här frågan? I första hand ligger denna problemställning hos Claes de Neergaard som VD för Stiftelsen Industrifonden.

Se: En härva av lögner

Se: Fler lögner och motsägelser

Om Industrifonden inte har kompetens att kunna bedöma avtals giltighet, känna igen när grunderna för ett avtal är riktiga eller när de är helt oseriösa, då har jag ett tips.

Varför inte anlita företaget Avtal24? De verkar kunna en del om alla sorters avtal och Industrifonden bröstar sig med att ha investerat 6 miljoner kronor i företaget. Dit kan de säkert vända sig för att få lite kostnadsfri rådgivning.

Marie-Anne Olsson

Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - Innehållsförteckning

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida