[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Ta med andra jurister i disciplinnämnden!
Av Antoni Fertner  - Dagens Industri - 29 augusti 2000

- Det är väldigt svårt att förlika sig med att Advokatsamfundet konsekvent förkastar all kritik utan minsta motivering.
- Det förefaller som om deras disciplinära organ är oförmöget att opartiskt bedöma en advokats agerande. Om en sådan uppfattning delas av andra, vore det då inte befogat att inkludera även andra jurister, till exempel erfarna domare, i disciplinnämnden?

Antoni Fertner 
Solna

Tidigare inlägg
27/5, 8/6, 17/6, 4/7, 13/7, 25/7, 3/8, 4/8, 19/8 och 29/8.

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida