[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Advokater 

Under denna rubrik skall advokaten "synas i sömmarna." 

Att enbart klaga på domstolarna är icke rättvist mot den del av domarkåren som står fria och självständiga och dömer efter lagboken,  Europakonventionen och EG-rätten.

Det finns advokater, som i sin nit och girighet till varje pris skall segra och radar upp liken efter sig. För dem gäller plånboken och inte lagboken på bekostnad av rättvisan. 

Följer advokaterna  Advokatsamfundets §1 andra stycket ?

"Advokat får inte främja orätt"

Exempel:

"Advokat döms till ett och ett halvt års fängelse
Advokaten och den andre delägaren upprättade skenhandlingar via ett s.k. lagerbolag baserat i Gibraltar och fick in miljonbelopp på schweiziska bankkonton, pengar som de inte deklarerade. Nu dömer tingsrätten de två till ett och ett halvt respektive två års fängelse."

Länk till Sveriges Advokatsamfunds  "Vägledande regler om god advokatsed"

Styrelse
Bankrättsföreningen


   Är svenska advokater mer rättrådiga än norska? - Bertil Burström

   Vägledande regler om god advokatsed - Advokatsamfundet

   Advokatkårens klientansvar under offentlig granskning - Bertil Burström

   Därför fälls färre advokater i Sverige - Anne Ramberg

   Hur kan en varnad advokat var lämplig som försvarare? - Annette von Sydow

   Advokater klarar ej egenkontrollen - Bertil Burström

   Advokater sviker sina yrkesstadgar - Börje Ramsbro

   Specialdomstol behövs mot rättsrötan - Lars Cornell

   Svenska domare brister i ansvar - Mats Lönnerblad

   Riskfritt för advokaten att ta för mycket betalt - Sonja Andersson

   Slå vakt om tilltron till rättsväsendet! - Anne Ramberg

   "God advokatsed" har hamnat i utförsbacke - Annette von Sydow

   Vilken briljant avledningsmanöver! - Peter Korlén

   Ta med andra jurister i disciplinnämnden! - Antoni Fertner

   Sekretessen skyddar bara advokaterna - Sonja Andersson

   Sverige behöver en RO - en rättsombudsman - Lars Cornell

   Advokatsamfundet omvänder sig nog bara under galgen - Stig Gustafsson

   "God advokatsed" har stramats upp - Claes Peyron

   Även advokater vill ha bättre disciplinnämnd - Anne von Sydow

   Europarådet och advokaterna - Bo Ahlenius

   Inte heller advokater kan dömas utan bevis - Anne Ramberg

   Vad väntar justitiedepartementet på? - Stig Gustafsson

   Vem törs lita på advokaten om han måste skvallra? - Elisabet Fura-Sandström

   Stig Gustafsson hetsar mot Advokatsamfundet - Anne Ramberg

   Advokaten behöver inte skvallra inför rättegång - Bosse Ringholm

   Kolla hos JK hur många som klagat på advokaten! - Lars-Erik Olsson

   Ett slag i luften mot penningtvätten - Elisabet Fura-Sandström

   Samhället måste ta itu med "ekobrottens serviceorgan" - Björn Blomqvist

   Tandlöst om penningtvätt - Göran Rise

   Uppfinnare vill stoppa fogden - Thomas Dietl/DI

   Inför personligt ansvar för fogdens män - Ingvar Liljegren/DI

   Därför biter nya lagen om penningtvätt - Annette von Sydow

   Varför får en missnöjd advokatkund sällan rätt ens i domstol? - Bertil Burström

   Skulle DU bry dig om att anlita rättsapparaten om du varit med om detta? - Bertil Burström

   JK bannar Advokatsamfundet - Per Mortensen

   Advokat dömd till fängelse - Pia Gripenberg

   Polisanmälan för påstått brott mot Datalagen - Brf

  Utgått

   Öppet brev till Aftonbladet - Walter Kölzer

   Advokater- Walter Kölzer

  Jurister, censur och politik- Walter Kölzer

  Punktering av advokat Lennart Hane- Walter Kölzer

  Tabu - från domardebatt till juristdebatt - Walter Kölzer

  Advokater som främjar orätt och belönas - Börje Ramsbro

  Sverige fälldes för orättvis domstolsprövning. 4.400 advokater favoriseras ? - Bertil Bjurström 

 Rättsstatens vakthund ryter till - Börje Ramsbro  

Ny bok sätter skräck i advokatkåren - Helene Rothstein Sylvesten
 Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida