[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Sekretessen skyddar bara advokaterna
Av Sonja Andersson  - Dagens Industri - 1 september 2000

Varför måste ärenden i Advokatsamfundets disciplinnämnd behandlas under sekretess? Om klienten önskar offentlighet är detta väl en rimlig begäran. I annat fall måste man tolka sekretessen endast som skydd för advokaterna.
- Jag har i många år haft anledning följa några disciplinärenden, och tror mig se att egentligen endast triviala förseelser av typen för sent inlämnade eller besvarade skrivelser kan leda till påföljd. Försummade fataliefrister (besvärstider) är ju omöjliga att motbevisa för advokaten. 
- Allvarliga försummelser som oaktsamhet, vårdslöshet, kunskapsluckor och trolöshet leder sällan till anmärkning, såvida inte advokaten i fråga erkänner, vilket väl sällan händer.

-Efter att ha sett en disciplinanmälan med sju punkter, varav endast ett par behandlades i ärendet, ifrågasätter jag starkt lämpligheten med sekretess i disciplinnämnden. Vad anser vår justitieminister och hennes departement?

- Den parlamentariska utredningen om advokatansvaret ledde tydligen inte till någon förändring. Men så undvek man också att tillfråga klienterna, utan frågade i stället ganska oinformerade eller oerfarna remissorgan.
- JKs och Svea Hovrätts remissvar (instanser som känner till problemen) beaktades inte.

Sonja Andersson
Höganäs

Tidigare inlägg 
27/5, 8/6, 17/6, 4/7, 13/7, 25/7, 3/8, 4/8, 19/8 och 29/8.

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida