[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Sverige behöver en RO - en rättsombudsman
Av Lars Cornell  - Dagens Industri - 1 september 2000

Sin svarsartikel den 19/8 avslutar Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund, på följande sätt. "Förakt för grundläggande demokratiska institutioner är mycket farligare än de undantagsvisa tillkortakommanden som enskilda företrädare må göra sig skyldiga till."
- Det är som att höra 1800-talsprästen. "Du skall tro och Din tro skall vara stark”. Det auktoritära svenska samhället är sedan länge borta, men det finns kanske en rest kvar i vissa juridiska kretsar.

- Med Rambergs inställning kan rättsväsendet aldrig bli bättre. Det vore mer konstruktivt att anse, att rättsväsendet ska göra sig förtjänt av allmänhetens förtroende.

  - Ramberg fortsätter med att den som förlorat en process i domstol ofta blir sårad och förtroendet för rättsväsendet minskar. Personliga korståg som förkläds till allmän opinionsbildning gagnar inte debatten.
- Nu är det faktiskt inte det som debatten handlar om. De flesta kan ta ett nederlag om det går att förstå domen. -
- Att hovrätten och HD endast fält två (2) advokater på 60 år borde få alla larmklockor att ringa.
-Som rättsväsendet nu är organiseras finns det välgrundad anledning till allmänhetens misstro. Juristers kåranda är i vissa situationer stark. Rättskonsumenter lockas in i dyra och arbetskrävande mål mot jurister som de inte har en chans att vinna. Den rättssökande, som ofta förlorat sina tillgångar, ska därefter ha både kraft och kompetens att resa sig mot en part som inte saknar något.

- Det behövs en RO, en Rättsombudsman, och en specialdomstol för att ta till vara rättskonsumentens intressen när rättsväsendet felat. En sådan institution skulle förbättra både kvalitet och effektivitet .

Lars Cornell
Ekonom

För ytterligare information besök Lars Cornells hemsida:
http://www.tjust.com/y/

Tidigare inlägg
27/5, 8/6, 17/6, 4/7, 13/7, 25/7, 3/8, 4/8, 19/8 och 29/8.

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida