[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Stig Gustafsson hetsar mot Advokatsamfundet
Av Anne Ramberg  - Dagens Industri - 17 oktober 2000

Stig Gustafsson, tidigare chefsjurist i TCO, har med grumliga motiv och lösa påståenden i ett par decennier svarat för en hetskamp mot Advokatsamfundet. I sitt senaste inlägg i DI den 29/9 känner han sig tydligen tvungen att återkomma.
    Advokatsamfundet och advokaternas fria roll, många gånger med stat och myndigheter som motparter, är en nagel i ögat på honom. Så kan det inte få fortsätta. En övervakare måste tillsättas i form av en av regeringen utsedd ordförande i det Advokatsamfundets organ som drar upp riktlinjer för vad som är god advokatsed.
   Advokater ska också vara skyldiga att inte bara upplysa klienterna om lagstiftningens anda och mening utan även avråda klienterna från att begå handlingar som strider mot lagens anda. Den advokat som inte lever upp till detta bör tydligen med Gustafssons synsätt uteslutas ur Advokatsamfundet.

Tankegångarna känns igen från totalitära samhällsystem. Rättsväsendet ska vara makthavarnas lydiga redskap, och den som inte är tillräckligt lyhörd ska brännmärkas.

Gustafsson har dessutom den här gången lite otur med timingen. "Lagens anda" är inte något entydigt begrepp, vilket väl illustreras av de olika åsikter som finns om Telias aktuella skatteplanering. Advokatsamfundet kommer inte att ge upp sin obundna funktion och är förvissat om att goda krafter i samhället inser värdet av en fri advokatkår,

Anne Ramberg
generalsekreterare i Sveriges Advokatsamfund

Tidigare inlägg
Stig Gustafsson efterlyste den 29/9 en proposition från justitiedepartementet grundad på SOU 1999:31, "Tillsyn över advokater m. m", som lades fram för över ett år sedan.


Övriga inlägg

27/5, 8/6, 17/6, 4/7, 13/7, 25/7, 3/8, 4/8, 19/8, 29/8, 1/9, 2/9, 5/9, 8/9 och 19/9

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida