[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Tandlöst förslag om penningtvätt
Av Göran Rise  - Dagens Industri - 8 november 2000

Under mottot "samhället måste ta itu med ekobrottens service­organ" framför 27/10 chefsåklagaren vid Ekobrotts myndigheten Björn Blomqvist tankar om all de nya reg­lerna om penningtvätt skulle bli ett verksamt vapen i kampen mot den ekonomiska brottsligheten och god verkningseld mot den grupp advokater, som ger sina "dubiösa och krimi­nella klienter" tillgång till advokatbyråns klientmedelskonton.
   De föreslagna reglerna är emellertid fullständigt tandlösa och ger inte alls åklagaren det verktyg som efter­strävas med det nya regelsystemet.

En advokats klientmedelskonto är öppnat i en svensk bank, som redan omfattas av nuvarande regler om penningtvätt

Transaktioner på klientmedelskontot sker normalt sålunda mellan ban­ker, svenska eller utländska.
   Det torde vara ytterst sällsynt och synnerligen "dubiöst" om en klient kommer till sin advokat med en "kappsäck" med dollar för insättning på klientmedelskontot!

För det fall en överföring skulle ske till klientmedelskontot från tvivelaktiga källor, åligger det den bank som håller klientmedelskontot för advokaten att reagera enligt gällande lagstiftning och an­mäla förhållandet.

   De nya reglerna kommer därför inte att ge det önskade vapnet. De är enbart ett utslag av "politisk vilja" utan egentlig handlingskraft.

I kampen mot ekobrottens "ser­viceorgan" finns redan vapnen hos ekoåklagarna.

Om en advokat medverkar i en klients brott, ska han/hon givetvis lagföras. Brottbalkens regler om medverkande är väl genomtänkta och användbara.
   Om dessa regler inte räcker för åtal och fällande dom - vilket väl är underförstått i Björn Blomqvists inlägg - fyller faktiskt inte heller en ny lagstiftning någon funktion i det praktiska rättslivet.

Den grupp advokater som Björn Blomqvist syftar på som "ekobrot­tens serviceorgan" ska - för det fall brott kan styrkas - åtalas. Rätts­samhället kräver detta och att åklagaren fullgör denna skyldighet.

Debatten om kampen mot all brottslighet och införande av nya "vapen" vinner i klarhet om en stringent analys görs av de föreslag­na reglernas kommande funktion och tillämpning.

Göran Rise
Advokat

Tidigare inlägg 10/10, 16/10, 23/10, och 27/10

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida