[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Advokat dömd till fängelse
Av Pia Gripenberg - Dagens Nyheter - 23 februari 2002

En advokat har dömts till fyra års fängelse i en stor skattehärva som avgjorts i Stockholms tingsrätt. Totalt dömdes tolv personer till 28,5 års fängelse.

advokat.gif (127658 byte)

Brf kommentar:
En första förutsättning för en fungerande rättsstat är att är att vi har en advokatkår som vi kan lita på och som följer Advokatssamfundets stadgar. Alltför ofta visar det sig att vad som är vägledande för advokaten är inte Advokatsamfundets stadgar och lagboken utan den egna plånboken.

Bank- och finanskrisens (1987 - 1993 ) ytterst allvarliga konsekvenser för det svenska samhället och de drabbade bankkunderna har inte resulterat i att de felande bankdirektörerna fått vidkännas några straff. Tvärtom har de kunna tillgodoräkna sig guldkantade fallskärmar ju större skada de åstadkommit.  

Bankdirektörer har skyddats att de plånboksorienterade advokaterna, som saknar all moral och etik. Samma advokater har försvarat bankernas brottsliga verksamhet under bankkrisen 1987 - 1993, vilket har gjort det svårt för de drabbade kunder att få ersättning och upprättelse.

Advokatsambundet borde engagera sig i att bevaka medlemmarna så att de uppfyller stadgarna samt respekterar god moral och etik.

Brf redaktionen

 

Dagens Nyheter
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida