[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

En åklagare får inte vara jävig
Av Mats Lönnerblad  - Bankrättsföreningen - 24 september 2000

"Vad krävs av en åklagare", frågar sig överåklagare Sven Erik Alhem, i Sydsvenska Dagbladet den 23 september 2000. Det första som krävs är självfallet att åklagaren inte får vara jävig som i fallet Alcalá, som jag noga följt i pressen.
- För mitt vidkommande tar jag inte ställning till om Alcalá är skyldig eller oskyldig. Det är domstolens sak att avgöra.
- Självfallet får inte åklagare umgås med någon av parterna som skett i detta fall. Det är uppenbart, att detta strider mot alla internationella rättsregler, som Sverige förbundit sig att följa.
- Den åklagare som handlägger ärendet mot Alcalá är således jävig, trots att riksåklagaren uppfattar saken annorlunda. Riksåklagaren begår därför grovt tjänstefel, när han friar åklagaren, i detta ärende.
- Det andra som krävs av en åklagare är att han/hon tar itu med inkomna uppdrag, sedan ärendena är färdigutredda hos polisen.
- Bankrättsföreningen har anmält domare som samarbetar med bankerna och deras advokater, utan att åklagaren ännu agerat, trots att det finns bevis som styrker samarbetet.
- Någon husrannsakan har heller inte skett hos domaren som också är en av dem som handlägger Nordbanken olagliga register, trots att anmälan inlämnades redan den 20.3. 2000. Vill riksåklagaren medverka till att polis och åklagare även försöker dölja brott i detta sammanhang ?
-Bankrättsföreningen har också anmält Nordbanken och Hans Dalborg för ett av de största svindlerierna i Sveriges historia, som snart håller på att preskriberas, utan att åklagaren ännu påbörjat sin förundersökning.
-Bankrättsföreningen som anmält Nordbanken för deras olagliga dataregister, som fått stor spridning både inom och utanför banken, har ännu inte resulterat i någon ordentligt undersökning trots att det finns bevis för att det är Nordbanken som lämnat uppgifterna till registret. Åklagaren har ännu inte påbörjat sin förundersökning i detta ärende heller.
- I fallet Alcalá, som handlar om en människorättsaktivist som kritiserar domstolar och åklagare, för att inte följa Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, spar inte åklagaren några resurser, för att på alla upptänkliga sätt omgående påbörja förundersökningen och t o m svartmåla Alcalá på presskonferenser, innan ens ärendet har hunnit fram till domstol.
- Men i övrigt när det gäller förtal och grova svindlerier som det redan finns bevis för, reagerar inte de utsedda åklagarna överhuvudtaget.

Hur vill riksåklagaren att en åklagare skall agera  ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida