[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Tre mediechefer svarar Silbersky
Av Joachim Berner  - Dagens Nyheter - 28 september 2000

"Helt normal rapportering"

Som jag tidigare skrivit har Dagens Nyheter gjort en helt normal nyhetsrapportering av fallet Alcalá. Nu kan dessutom den som är intresserad själv lätt kontrollera att DN:s rapportering har varit korrekt. Alla dokument och förhör med de inblandade är offentliga i förundersökningen. Även Sidas internrevision är offentlig. Att DN:s rapportering är relevant ifrågasätts av allt färre. Något särskilt bra ämne att tiga still om är det inte heller när Svenska Amnestys före detta ordförande, tillika verksam inom Internationella juristkommissionen och ledande samhällsdebattör är föremål för åtal.

De som påstår att DN tagit ställning i saken blandar samman nyheten om det intresse som polis och åklagare ägnat Jesús Alcalá med frågan om han faktiskt begått det brott han misstänks och numera åtalats för. Det faktum att det numera finns en färdig förundersökning säger givetvis ingenting om skuldfrågan. Det är enbart på debattsidorna i vår och andra tidningar som skribenter redan nu säkert vet att Jesús Alcalá är oskyldig.

Åter till nyhetsrapporteringen. I varje större nyhetsartikel om fallet Jesús Alcalá har Dagens Nyheter som ett viktigt faktum noterat såväl att det rör sig om misstankar och numera åtal, som att Jesús Alcalá själv bestrider brott. Han har också själv i samband med varje publicering givits tillfälle att ge sin egen version, något han i de flesta fall valt att avstå ifrån.

Advokat Leif Silbersky angriper i sin artikel återigen ett påstått samarbete mellan åklagaren och DN:s reporter Thomas Michélsen. Denna fråga är redan utredd både av riksåklagaren och justitiekanslern. Ingen av dem har riktat kritik mot åklagaren eller DN. Justitiekanslern citerar tryckfrihetsförordningen och konstaterar att meddelarfriheten gäller för "envar och alltså även för tjänstemän inom den offentliga förvaltningen".

JK sammanfattar i sitt beslut att "någon förundersökning inte skall inledas beträffande brott mot tystnadsplikt".

Advokat Silbersky anser att DN har lagt ned "enorma ekonomiska resurser på Alcalá-affären". DN:s redaktion har utfört ett gediget och gott journalistiskt hantverk av det slag advokat Silbersky efterlyser i sitt inlägg. Arbetet har inkluderat två reportageresor, en till Paraguay och en till Spanien.

Kostnaden är naturligtvis inte liten men handlar ändå, i relation till advokatens påståenden, om tämligen blygsamma belopp.

Inte heller anmärkningarna mot DN:s reporter i Spanien är berättigade. DN:s reporter Juan Flores besökte Spanien för att ställa journalistiskt relevanta frågor. Det gjorde han helt öppet. Han talade om vem han var, varför han ville göra en intervju. Sedan överlät han åt de intervjuade att avgöra om de ville svara eller inte. Som också framgår av texten avböjde Jesús Alcalás bror att svara på flera av frågorna.

Advokat Silbersky framför sin kritik mot DN och andra medier i ett uppskruvat tonläge. Han har knappast skäl till det trots att hans uppdrag är att med sin kraft och efter bästa förmåga se till sin uppdragsgivares, det vill säga Jesús Alcalás, intressen. För DN är saken annorlunda. Vårt uppdrag är mot läsarna och att göra känt vad vi vet av allmänintresse. När det finns något viktigt att berätta så gör vi det. Det är avstegen från denna grundläggande princip som behöver motiveras - inte beslutet att publicera.

Dagens Nyheter kommer självklart att fortsätta att rapportera utvecklingen på ett ansvarigt sätt.

Joachim Berner
Chefredaktör, ansvarig utgivare Dagens Nyheter

 

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida