[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Konsumenternas ställning på finansmark- naden bör stärkas (FiU13)
Av Finansutskottet - Riksdagen - 14 mars 2002

Debatt ( Beslutades 02-03-14. kl 17.00 )

Konsumenternas ställning på finansmarknaden bör stärkas (FiU13) Finansutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om bank- och fastighetskrisen samt konsumenternas ställning på finansmarknaden.

Det är viktigt att det så snart som möjligt skapas ett regelverk som kan klara eventuella framtida kriser. Regeringen bör tillsätta en expertpanel, gärna med utländska deltagare, med uppgift att komplettera genomgången av att alla viktiga erfarenheter av bank- och finanskrisen har uppmärksammats vid utformningen av den lagstiftning som ska gälla för framtiden på det finansiella området.

Det är vidare viktigt att överväga hur konsumenternas ställning på finansmarknaden kan stärkas och hur småföretagen kan få en starkare ställning i förhållande till kreditgivarna. Konsumentskyddet vid finansiell rådgivning måste stärkas. Tidsåtgången för överföring av pengar mellan banker är orimligt lång, vilket medför att kunderna går miste om ränteintäkter. Tidsåtgången för överföringar måste därför minskas ytterligare.

Möjligheten att lösa tvister inom Allmänna reklamationsnämnden bör öka. För att stärka konkurrensen på bankmarknaden bör bankernas ensamrätt att ta emot inlåning avskaffas eller begränsas.

Riksdagen 
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida