[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Brf debatt - del 62
Debattinlägg under tiden:
1 nov. 2005 - 30 nov. 2005


30 november 05 - Henrik Stålhane

DET ÄR GLÄDJANDE ATT NI FINNS KVAR

För ett par veckor sedan blev vi kontaktade av TV4 Skaraborg som ansåg oss värda en blänkare eftersom JO och RÅ uttalat sig enligt bif. artikel.

Idag är både min hustru och jag ofrivilliga sjukpensionärer då vi slet oss sönder och samman för att skydda och kommersialisera uppfinningen.

Det saligen avsomnade seriösa Innovationscentrum (SIC) bekostade både värdering utförd av IBP och framtagning av 0-serie vid LTH.

När stölden skedde blandade sig ALMI oombett i och tog utan att veta ett dugg om konstruktionen Keraminstitutets parti med förklaringen att patentet enligt deras mening var på tok för högt värderat.

IBP-s värdering 8-14 milj SEK vilken var Innovationscentrums utgångsläge ansågs felaktig av Almi och Polis, varför stölden inte ansågs värd att utreda.

Medelvärdet 11 milj SEK ansågs som ringa??

Det den ena statliga myndigheten lade ner kapital på att bygga upp revs alltså ner av andra myndigheter och i klämman hamnade innovatören.

500.000 SEK fick vi för patenten vilka kostat 500.000 SEK vilka lånats hos NB vilka fick tillbaka sina 500.000 SEK.

Vad enfaldigt troskyldiga var som trodde att innovativa industriprodukter som kunde generera både arbetstillfällen och intäkter för bl.a. pappersindustrin skulle premieras, inte bestraffas.

Med vänlig hälsning
Henrik Stålhane

henrik.stalhane@skara.net


30 november 05 - Sven Brandberg

AMS SPÅR STRÅLANDE TIDER

Varje år kommer AMS med sina profetior. Nu spår man på nytt att syssel-sättningen kommer att öka. Men varje år får de lika fel i sina prognoser.

AMS har spelat ut sin roll, lägg ned, gör om och gör rätt.

Sven Brandberg 


30 november 05 - Henrik Jonsson

JAG SAKNAR EURON

Det som är bäst med EU är valutan Euron. Men där valde tyvärr Sverige att stå utanför, vilket vi nu får betala för, genom en rekordlåg kronkurs.

Henrik Jonsson


30 november 05 - Stig Olsson

EU VIDGAR VYERNA

Det är bra för Sverige att vara med i EU. Trots en hel del brister i EU:s jordbrukspolitik, tjänar Sverige på att delta i EU:s inre arbete. 

Det som också är bra med EU, är dess forum för ekonomiska och juridiska frågor, miljödelen och kampen mot terrorn.

Tack vare att vi är med EU får svenska politiker lära sig att tänka globalt i dessa sammanhang.

Stig Olsson


30 november 05 - Gunnar Hedin

FRAMTIDSTRO
 
Företagens ovilja till nyinvesteringar i Sverige säger mycket om vad som kommer att hända i framtiden, en tydlig varningssignal till Persson och hans anhang, att snarast agera för ett bättre företagarklimat här i landet.

Gunnar Hedin


29 november 05 - Jonas Mattsson

SVERIGE HAR BLIVIT ETT FATTIGT LAND

Sverige var ett av världens 3 rikaste länder tillsammans med USA och Schweiz. Idag är Sverige fattigare än Irland. 1979-89 knäcktes fackföreningarna i Storbritanien av Thatcher. Har dom slaveri där idag?

Märkligt nog tjänar dom mer än oss och har aldrig haft det så bra som idag.

Jonas Mattsson


29 november 05 - Staffan Johansson

BIDRAGS-PERSSON

Bidrags-Svensson gillar bidrags-Persson. Vi andra som skall dra ihop dessa bidrag via världens högsta skatter är dock av en helt annan uppfattning.

Regeringen Persson måste röstas bort 2006 om landet skall utvecklas och överleva.

Staffan Johansson


29 november 05 - Niklas Bengtsson

FOLKET LEVER PÅ BIDRAG

Socialisterna delar ut bidrag. Det är därför de är så populära, och sitter kvar år efter år. Man bråkar ju inte med den som försörjer en. Jag funderar också på ansluta mig till partiet.

Det verkar inte längre vara lönsamt att arbeta i Sverige.

Niklas Bengtsson


29 november 05 - Fredrik Samuelsson

SOCIALISTERNA MÅSTE BORT

När skatten och bostaden är betald finns ju inga pengar kvar att leva på. Hade vi råd skulle vi på nytt lämna Sverige och flytta tillbaka till Nya Zealand.

Fredrik Samuelsson


28 november 05 - Ulf Lindskog

HÄR SURFAR MÅNGA PÅ ANDRAS ARBETE

I Sverige idag finns det tre typer av människor. En som arbetar. En som tittar på. En som kommer och frågar, vad är det som har hänt.

Ulf Lindskog


28 november 05 - Jonas Mattsson

ALLT HÖGRE SKATTER

Eftersom det inte skapas nya jobb i Sverige, i takt med de som försvinner, så ökar bördan på de som arbetar hela tiden.

Det krävs allt högre skatter. Trots högkonjunktur har vi underskott i statens finanser. Staten tar pensionärernas pengar. Snart går 40-talisterna i pension samtidigt som allt fler fabriker flyttas utomlands.

Jonas Mattsson


28 november 05 - Sven Persson

FALSKA FÖRESPEGLINGAR

Svensken har inte växt upp utan några som helst krav på sig att kunna definiera någon egen tro eller livsfilosofi, någon tro att luta sig emot, när det uppstår allvarliga problem i en människas liv.

Det socialistiska "välfärdslandet" Sverige har fostrat oss till att tro på den starka staten, som det enda goda. Det är staten som tar hand om oss när vi far illa.

Men den svenska staten har redan visat att den förmår inte ta på sig detta ansvar.

Sven Persson


28 november 05 - Arne Ivarsson

POLITISKT VAKUUM

När den politiska moralens s k  "väktare" själva fifflar med kvitton, räkningar och skor sig personligen. När de plockar för sig från de gemensamma resurserna, så pekar vägvisaren åt fel håll.

Det är detta samhälle som är Sverige av i dag. Politikerna tär ordentligt på samhällets resurser, utan att ha några lösningar att erbjuda för  att vi skall få fart på den ekonomiska utvecklingen i landet.

Arne Ivarsson


26 november 05 - Niklas Bengtsson

SE ÖVER STRUKTUREN INOM FINANSBRANSCHEN

Detta för att hejda den migrerande arbitragehandel, som sker över olika börser, med olika tidsintervaller.

Det utnyttjar den svagheten i att det är olika börsövervakningar som har avgränsat sina intressesfärer och inte ser vad som sker.

Ni kommer till slut att öppna en 24 timmars börshandel som får slussa på samma sätt mellan olika tidzoner / börser i hela världen för att hitta arbitrageformen.

Niklas Bengtsson


26 november 05 - Greger Ahlbom

VÄRLDENS BÄSTA VALUTA

Det är vad politikerna säger om den svenska valutan.
Extremt undervärderad påstår man. Det är bara det att marknaden inte känner till det än.

Tro det vem som vill !

Greger Ahlbom


26 november 05 - Ulf Lindskog

VAD GÖRA ÅT HÖGA FASTIGHETSPRISER ?

De höga fastighetspriserna är bara en symptom.

Frågan är vilken orsak till de höga priserna man skall angripa, räntan vilket riskerar att sätta många människor i en svår ekonomisk situation, eller bostadsbristen vilket skulle ge människor som har svårt att hitta en plats att bo samtidigt.

Ulf Lindskog


26 november 05 - Stig Olsson

FÖRTROENDE FÖR SVERIGE SJUNKER

Det är därför sjunker kronan år efter år. En höjning av räntan lär knappast ändra på detta. Om Sverige som land vill öka sitt förtroende utomlands, är det bara att göra som Irland. Satsa på företagsamheten.

Stig Olsson


26 november 05 - Rolf Svensson

AKTIEBEDRÄGERIER

Ekonomiska brott och aktiebedrägeriet inom finanssektorn. Det är vad Finansinspektionen borde bevaka. Varför gör dom det inte ?

Vem vill betala skatt till sådan verksamhet?

Rolf Svensson 


25 november 05 - Börje Ramsbro

BANKERNAS INTRESSE LIGGER I FÖRSTA HAND HOS ÄGARNA

Lita aldrig på bankerna i något avseende utan var på Din vakt i alla sammanhang. Bankernas intresse ligger i första hand att tillfredställa ägarna och de stora kunderna. Småkunderna är bankernas mjölkkor.

Dubbelkontrollera alltid bankernas råd. Du står ensam ansvarig för bankernas rådgivning - rångivning.

Vidtar Du juridiska åtgärder mot banken är sannolikheten stor att Du står som förlorare även om Du i sak har rätt. Bankerna har obegränsade resurser att anlita advokater, vilka tjänar rollen som "rättvisans dödgrävare."

Börje Ramsbro


25 november 05 - Lena Karlström

MÄKLARNA TÄNKER BARA PÅ SIG SJÄLVA

Bankernas rådgivare lurar alldeles för ofta sina egna kunder, genom att lova guld och gröna skogar. De är sig själva närmast.

Enda sättet att komma till rätta med problemen är att förbjuda mäklarna att handla åt sig själva. Precis som för fastighetsmäklare.

Det är ofattbart att finansinspektionen inte redan försökt sätta stopp för dessa bedrägerier, som pågått alldeles för länge, utan att någon myndighet har reagerat.

Lena Karlström


25 november 05 - Lars Axelsson

RÅDGIVARANSVAR
 
Historier med "rångiveri" kommer att upprepa sig till dess det finns en rimlig chans att ställa rångivarna till juridiskt ansvar, utan att själv bli bankrutt.

Läs gärna Mats Lönnerblads fyra böcker hur bankerna rånar sina kunder som finns att beställa på Bankrättsföreningens hemsida och Lars Ohlsons bok Rångivarna, där han visar hur man kan utkräva ansvar.

Lars Axelsson


25 november 05 - Sten Lindfors

SE UPP FÖR KRÄMARE !

Bankerna vill bara krama ur folk deras surt förvärvade slantar, utan någon som helst eftertanke. Då är det bättre att börja placera utomlands så spar ni 30% skatt.

Till att börja med.

Sten Lindfors


25 november 05 - Bengt Jansson

VAR PÅ DIN VAKT !

När bankernas analytiker rekommenderar köp så sälj och vise versa. Ta en titt på vem som sänt budet och lita inte blint på budbäraren.

Det lurar alltid något skumt i vassen när analytikerna kommer med ett budskap.

Bengt Jansson


25 november 05 - Mats Lönnerblad

TA TILLBAKA DINA FASTIGHETER !

Svar till Gösta Johansson den 24 november 2005

Tack för ditt inlägg. Gör som Börje Ramsbro och jag.
Ta tillbaka ditt företag och dina fastigheter. I Ditt fall har det uppenbarligen inte skett någon ordentlig pantrealisation, som lagen kräver.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


24 november 05 - Börje Ramsbro

LIVEGNA FÖRETAGARE

Svar till Björn Nilsson 24 november 2005

Lugn, det blir inte företagarna som förlorar utan staten och de anställda.

Företagarna kommer inte att avsätta reserver i företagen utan i privata tillgångar, som kommer att placeras långt bort från skattmasens långa arm. När det blir dåliga tider finns det inga reserver i företagen, vilket snabbt leder till personalminskning och konkurser.

Statens och de fackliga organisationernas negativa inställning till det egna företagandet leder mot en säker undergång för den svenska välfärden.

Vi har alla ett ansvar inför kommande generationer - Sätt Sverige på fötter och rädda välfärden.

Börje Ramsbro


24 november 05 - Börje Ramsbro

HUR STORA RÄNTEHÖJNINGAR KLARAR VILLAÄGARNA ?

Svar till Staffan Johansson 24 november 2005

Det är inte en fråga om det blir en villakrasch utan när. Som vanligt kommer bankerna kallsinnigt att frånta sina kunder hus och hem och sätta kunderna på bar backe.

Under bank- och finanskrisen lärde sig bankerna hur enkelt de kunde lägga beslag på företagens tillgångar utan att straffas. Samma mönster kommer att tillämpas mot villaägarna.

Börje Ramsbro


24 november 05 - Björn Nilsson

LIVEGNA FÖRETAGARE

Företagarna kommer att bli livegna, om staten får bestämma vilka vinster företagen får behålla i bolaget för att kunna expandera verksamheten.

Råkar du tjäna för mycket tillfaller överskottet skattmasen plus en extra straffskatt.

Björn Nilsson


24 november 05 - Greger Ahlbom

RÄNTORNA REGLERAR MARKNADEN

Självklart att ränteläget är orsaken till att priserna för bostadsmarknaden har gått upp så våldsamt under de senaste åren.

Men som allt inom ekonomin har även bostadsmarknaden cyklisk beteende - det måste man acceptera.

Greger Ahlbom


24 november 05 - Staffan Johansson

HUR STORA RÄNTEHÖJNINGAR KLARAR VILLAÄGARNA ?

Vad händer nästa gång det blir 15 - 500% ränta ?

Förra gången, under den stora bankkrisen 1987 - 1993, var det företagarna som drabbades. Med den låga ränta vi haft de senaste åren, blir det villaägarna som får lida denna gång. Huspriserna gått upp i takt med att räntorna sjunkit.

Vad jag inte kan förstå är att bankerna lånar ut svindlande belopp till bostäder.

Staffan Johansson


24 november 05 - Per Carlsson

ÖVERBETALDA FONDFÖRVALTARE

Fondförvaltare på banker tjänar mer än de förtjänar. De jobbar inte mer än de statliga byråkraterna, men med tiodubbel lön, plus olika former av dolda bonusar.

Per Carlsson


24 november 05 - Göran Eklund

DET GÅR BRA FÖR NISCHBANKERNA

Vilket inte är så konstigt. Storbankerna anstränger sig ju inte för sina kunder. Storbankernas rådgivare förtjänar öknamnet "Rångivare" som myntats av författaren Lars Ohlson, eftersom de bara jobbar för sina bonusar och i många fall bara ser till sitt eget bästa.

Göran Eklund


24 november 05 - Gösta Johansson

EXPERTPANELEN SOM INGEN VÅGAR TILLSÄTTA

Jo jag tittade på DAGENS SNYTING och det var från 2003 den senaste. Därför undrade jag.

Men nu är jag lugn. Skriv på. Hur orkar ni? Vem stöttar och hjälper er?

Det konstiga är att inte FR (Företagarna, SAF, Fastighetsägarna eller någon enda Intresseorganisation tagit upp Bank- och Finanskrisen, som blev småföretagens kris.

Jag har försökt sedan 1993 att få FR att göra något, men inte. SAF har ju gjort en undersökning och såg att företag gick omkull i onödan, men gjorde inget.

Jag har själv jobbat med egna medel. Lyckades lobba i Riksdagen och fick till en motion om att en EXPERTPANEL skulle tillsättas för att kolla om det vi sagt är sant. Då lyckades jag få till en träff i Riksdagens Finansutskott en e.m. med någon politiker från varje parti + 2 tjänstemän. Efter det mötet där Hans-Göran Björk och jag berättat om vad som hänt, fick vi med oss (S) äntligen. Men inget har ju hänt.

EXPERTPANELEN är inte tillsatt. Vi har rekommenderat prof. Clas Wihlborg. Jag blev uppkallad till Finansdep. Och berättade om vår synpunkt och varför vi ville ha Clas Wihlborg m.fl. och hans utl. professorskollegor.

Jag råkade också illa ut. Fick sälja för en krona. Uppsagda krediter. Enl. den tredje anledningen: ….. Handelsbanken tror inte jag kan göra rätt för mig……. Jag har betalt alla räntor och allt vad de önskat och hade 1.3 milj i kassan när de sade upp krediterna. Kunde betala 2 årsräntor med de pengarna. Jag hade problem med att inte 2:dra vån. var uthyrd, men klarade att betala räntorna ändå. Handelsbanken hade dock bättre kontakt med en konkurrent till mig. De tvingade mig att sälja (ett AB) till honom för 1 krona. (Undrar hur det gick till?) Jag har träffat (1998) Arne Mårtensson och han undrade hur mycket jag vill ha.

Du får förhandla med Regionkontoret i Gbg. OCH DE BRYR SIG INTE ALLS.

Gösta Johansson


23 november 05 - Börje Ramsbro

MAKT OCH OKUNSKAP

Svar till Stefan Eklund den 23 november 2005

Under bank- och finanskrisen (1983 - 1993)  och efter följande börskrisen 2000 etablerades en rånarkultur, vilka lade grunden till det svenska samhällets negativa utveckling.

Det svenska samhället står inför de största utmaningar någonsin och kan vi inte vända den negativa trenden är det slut med den svenska välfärden.

Inser inte det svenska samhällets makthavare att endast genom att stimulera det fria företagandet kan vi återställa ordningen och få en fortsatta positiv utveckling.

Varför protesterar inte de svenska företagarna genom att protestera via alla de vägar som står till buds i dagens mediesamhälle? Alla har vi ett samhällsansvar.

Börje Ramsbro


23 november 05 - Rolf Englund

BANKERNA PRATAR GÄRNA OM HÖJDA RÄNTOR

Bankerna pratar gärna om räntehöjningar eftersom det säljer bundna lån, så att de slipper oroa sig, för att folk byter bank.

Förklädda säljare från bankerna får alldeles för mycket utrymme i media.

Rolf Englund


23 november 05 - Svante Nylund

2006 BLIR ÄNNU ETT MINUSÅR

När ska Skatterna sluta öka varje år?

Svante Nylund


23 november 05 - Stefan Eklund

MAKT OCH OKUNSKAP

Nu har de svenska socialisterna kommit till vägs ände. Retoriken håller inte längre, när småföretagen är enda inkomstkällan, efter att storbolagen redan har flyttat ut.

De som aldrig varit företagare bestämmer reglerna för företagarna. Makt och okunskap är en farlig kombination. Att ett gammalt arbetarparti inte vill förstå sambanden kan man ju förstå, eftersom grunden för deras makt, är en motsättning mellan anställda i ett storföretag och kapitalägarna.

"Lex Uggla" är lika idiotiskt som att beskatta (små)aktieägare i Ericsson när Ericssons har för mycket likvida medel.

Det finns ingen logik i detta, förutom finansieringen av ett välfärdssystem där lata bidragstagare måste försörjas av de som arbetar.

Stefan Eklund


23 november 05 - Börje Ramsbro

GER INTE UPP

Svar till Gösta Johansson 2005-11-23

Självfallet ger vi inte upp utan jakten på skurkarna, som raserat och raserar den svenska välfärden kommer att fortsätta i olika former på Bankrättsföreningens hemsida. Se exempel: Börje Ramsbro har tröttnat och återtar sitt ägande

Börje Ramsbro


23 november 05 - Robert Gustafsson

BÄSTA BANK ?

Tidningen Privata Affärers utnämning av "årets bank" är enligt min mening, något av det dummaste som finns. Den bästa banken är den bästa lokala banken.

Den som "ser och bryr sig om sina kunder", där jag blir väl bemött och får rimliga villkor på mina affärer.

Robert Gustafsson


23 november 05 - Bengt Karlsson

HUSHÅLLEN LEVER PÅ LÅN

De svenska hushållens ekonomiska "standardökning", som vissa statistiker med SCB i spetsen försöker bevisa, beror helt och hållet på lån. Någon standardökning existerar inte.

Folk lånar och har lån som aldrig förr. Finns knappt någon familj eller person i landet som inte har lån, som inte är skyldig någon pengar.

Bengt Karlsson


23 november 05 - Gösta Johansson

GE INTE UPP

Hej.

Jag hoppas ni inte givit upp.
Håller ni på och skriver ännu eller har ni lagt av?

Mvh
Gösta Johansson
Numera matematiklärare.
F.d. VÄSTKUSTUPPRORET


22 november 05 - Olle Bergquist

FÖR LÅNGT MAKTINNEHAV

Efter 70 år har socialdemokraterna vuxit ihop med makten.
I dag präglar de hela samhället på alla områden. Sossarna har t o m fått grepp om vårt sätt att tänka.

Den absolut viktigaste frågan för Sverige är att bryta detta maktmonopol och skicka sossarna i opposition minst tre mandatperioder.

Olle Bergquist


22 november 05 - Greger Ahlbom

TILLKRÅNGLAT SKATTESYSTEM

Varför har man krånglat till skattesystemet i Sverige så att inte ens experterna i många fall förstår tyda, vad skattelagstiftningen innehåller.

Börjar det inte bli dags för ett Alexanderhugg för att skapa ett nytt skattesystem?

Estland har ett bra som vi borde kopiera.

Greger Ahlbom


22 november 05 - Lars Axelsson

INTERNA PROBLEM

Det verkar som det bara är på systembolagets kostsamma personalfester som supandet är ett problem för Sverige.

I övrigt är det enda problemet med Systembolaget att staten roffar åt sig oskäliga priser genom sitt monopolföretag.

Anpassa omedelbart öl, vin o spritpriser till EU-nivå.

Lars Axelsson


22 november 05 - Pontus Broström

SVENSKA SKATTEPENGAR
 
Det svenska Vin och sprit - monopolet fyller ingen funktion och har inte någonsin fyllt någon. Inom Systemet, slösas det mer än någonsin. Anitra Steen brände nyss 14 miljoner av  skattebetalarnas pengar på att ha fest.

Genom att gå i konflikt med EU-kommissionen som vill att Systembolaget skall följa EG-rätten, slösar Anitra Steen bort ännu fler av svenskarnas skattepengar.
 
Pontus Broström


22 november 05 - Börje Ramsbro

MARDRÖMSSAMHÄLLET

Svar till Gustav Andersson den 21 november 2005

Under bank- och finanskrisens var det en borglig regering, vilken ej heller visade någon större respekt för den enskildes ägande. Företag och företagare slaktades på löpande band. Så mardrömmen inför framtiden är total, vilket regeringsalternativa vi än får september 2006.

Börje Ramsbro


21 november 05 - Jonas Gustavsson

SÄLJ KRONJUVELERNA

Jag tycker Sverige borde sälja kronjuvelerna och betala av statsskulden så mycket som möjligt.

Vi sitter nog i klistret med de vård- och pensionskrävande 40-talisterna, för att något ska vara heligt. LKAB kan ju vara problematiskt marknadsmässigt, eftersom alla röda norrlänningar gärna skulle sätta sig på tvären med vilda strejker.

Kanske Kina kunde vara intresserat? De har ju stort råvarubehov och ligger politiskt nära malmfältens befolkning.

Jonas Gustavsson


21 november 05 - Nils Persson

SKVALPVALUTA

Med Euro hade Sverige sluppit ifrån problemen med en instabil svensk valuta.

Nils Persson


21 november 05 - Ulf Lindskog

ÄGARLÖSA BOLAG

När bolagen ägs av fonder är de i princip ägarlösa. Fondägda bolag är socialistisk teori i marknadsekonomin. Och där flummiga ägare går in blir bolagen förarlösa.

Gemensamt för alla framgångsrika (ofta amerikanska, finns svenska undantag som IKEA, MTG) bolag är att de har starka ägare. I Sverige finns inte den kapitalbildningen så att det går att vaska fram 1000 stenrika personer som vill äga och driva bolag.

Vi är utelämnade åt fondsocialism.

Ulf Lindskog


21 november 05 - Gustav Andersson

MARDRÖMSSAMHÄLLE

De svenska socialisterna försöker skapa ett veritabelt mardrömssamhälle. där man inte respekterar äganderätten och gör livet svårt för företagare.

Resultatet ser vi redan. I år har Sverige den sämsta kronan i världen som bara fortsätter att sjunka mot omvärlden.

Gustav Andersson


21 november 05 - Jonas Mattsson

STATLIGA BOLAG

Om nu staten nödvändigtvis måste äga bolag, se då till att det bara är inom sådana monopolområden, så att skattepengar inte används för att konkurrera ut vanliga företag.

Jonas Mattsson


20 november 05 - Lars Axelsson

SVERIGE BEHÖVER FLER RIKA

Om det blir fler rika i Sverige så betyder det blir fler självförsörjande, färre som uppbär bidrag, och mindre utgifter för staten.

Skatten kan sänkas och det blir mer lönsamt att vara lönearbetande, ännu mindre bidrag och ännu färre fuskare.

Hur kan det komma sig att ingen politiker verka förstå dessa sammanhang ?

Lars Axelsson


20 november 05 - Anton Blomberg

UTGIFTSTAKET ÄR SPRÄNGT

Frankrike och Tyskland har passerat utgiftstaket och därmed ändrat förutsättningarna för stabilitetspakten inom EU. En räntehöjning förefaller märklig i detta läge. Hur skall EU kunna konkurrera på världsmarknaden?

Kan någon kunnig förklara!

Anton Blomberg


20 november 05 - Bengt Karlsson

SVAGA ÄGARE I SVERIGE

Felet med många svenska företag är att de saknar starka och långsiktiga ägare. Det beror enligt min mening på att de flesta medelstora företag redan försvunnit från Sverige.

I storföretagen har företagare ersatts av tjänstemän som tänker mer på sin egen plånbok, och inte har samma känsla för att vidareutveckla de bolag som de är ansvariga för.

Bengt Karlsson


20 november 05 - Gustaf Engström

NÅGONTING ÄR RUTTET I KONUNGARIKET SVERIGE

Det är något med Sverige som har ruttnat senaste årtiondet. Kan just inte komma på något vettigt som sittande regering gjort för folket.

Gustaf Engström


19 november 05 - Mats Lönnerblad

JAG TAR TILLBAKA MITT FÖRETAG !

Tack, Börje Ramsbro. Du inspirerar mig. Jag gör som du och tar tillbaka ett av mina företag som Nordbanken felaktigt försatte i konkurs, trots att företaget inte var på obestånd.

Jag startar på nytt verksamhet i bolaget den 1 januari 2006.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


19 november 05 - Karl-Axel Lindgren

STATLIGA BOLAG

Staten borde förbjudas att bedriva affärsmässig verksamhet. Staten skall istället garantera medborgarnas rättssäkerhet.

En uppgift den för närvarande inte uppfyller. Felet med svenska staten är att den tar på sig för många uppgifter, som ligger långt utanför dess kompetensområde.

Karl-Axel Lindgren


19 november 05 - Stig Olsson

GULD VÄRDA

Det är ju inte så konstigt att bra bolag i finansbranschen genererar stora vinster. Kostnaden, är ju bara arbetarnas löner, och kunskapen och erfarenheten hos dessa är guld värda.

Stig Olsson 


19 november 05 - Gösta Johansson

RÄTTSÖVERGREPP

Varför har vi ett system där skatteverket kan komma med vilka påståenden som helst, utan att behöva bevisa att de har rätt i en domstol?

Som det är nu kan en stor del av Sveriges befolkning vilken dag som helst bli berövad på sina samtliga tillgångar pga att skatteverket har fått för sig någonting som de sedan inte behöver bevisa.

Ändra på bevisbördan.

Gösta Johansson


19 november 05 - Olle Wahlström

PINSAMHETER

Det har varit den ena stora pinsamheten efter den andra i försäkringsbolaget Skandias ledning och styrelse. Det ger inget förtroende och svärtar ner näringslivet till en nivå liknande rena rama skumrasket.

Olle Wahlström


18 november 05 - Benny Johansson

AKTIEBOLAGET SVERIGE REAS UT

Det gäller både företag och den svenska valutan. De företag som av någon anledning överlevde bankkrisen 1987 - 1993, reas nu iväg till utlandet. Med den låga valutan vi har, lönar det sig också att shoppa svenskt.

Benny Johansson


18 november 05 - Nils Widerberg

SKATTETRYCKET HÄMMAR UTVECKLINGEN I LANDET

Hur många känner till det makabra skattetryck som råder i Sverige ? Arbetsgivaravgifter  plus inkomstskatt blir cirka 67% för en vanlig lågavlönad. Allt hamnar i det stora svarta hålet, som regeringen använder sig av för att dela ut bidrag till den stora delen av befolkningen, som inte vill arbeta.

Nils Widerberg


18 november 05 - Ulf Larsson

SVERIGE KAN BÄTTRE

Sverige är mycket dålig på att marknadsföra Sverige som land. Det gäller även de produkter som tillverkas i Sverige.

Landet skulle också ha en betydligt bättre export om inte företagarna missgynnades ekonomiskt och politiskt, med alla de krångliga regler och höga avgifter och skatter, som gör det svårt att vara företagare i Sverige.

Ulf Larsson 


18 november 05 - Sven Svensson

POLITISK OKUNSKAP OCH HISTORIELÖSHET

Jag måste som svensk säga att jag förfäras av den politiska okunskap och historielöshet som många skribenter har på denna sida visar upp.

När man läst dessa storslagna tänkare och deras storslagna tankar så inser man att det kanske är dags för att skaffa körkort för att få skriva inlägg.

Sven Svensson


17 november 05 - Gabriel Magnusson

SVIDANDE KRITIK

EU-kommissionen riktar svidande kritik mot både Högsta Domstolen och Regeringsrätten, för att vare sig följa EG-rätten eller Europakonventionen, i de mål som prövas i Sveriges högsta rättsinstanser.

Ut med Perssons politiska domare. Inför ett rättssystem som fungerar, och  som inte politikerna kan påverka i samband med prövningen, som sker i dag.

Gabriel Magnusson


17 november 05 - Jan Karlberg

SÄG NEJ TILL KRONAN

Som utlandssvensk kan jag inte se fördelen med den svenska kronan, som bara fortsätter att sjunka i värde. Det finns helt enkelt ingen fördel.

Landet har dessutom fått en liten ekonomi som hela tiden krymper. Dessutom är valutan liten och osäker.

Det är dags för svenskarna att byta till Euro !

Jan Karlberg


17 november 05 - Kaj Wahlberg

FÅ SPARALTERNATIV

Tyvärr har svenskar få alternativ när det gäller det personliga sparande. Banksparande lönar sig knappast med den låga räntan som går att få. Allt annat görs svårt i Sverige, på grund av förmögenhetsskatt, och andra höga skatter.

I andra länder är det lättare att sprida sina risker utan att drabbas att straffbeskattning på det investerade kapitalet.

Kaj Wahlberg 


17 november 05 - Nils Eklund

LÅTSASPENGAR

Svenska valutan är pinsamt lågt värderad. Men nu är alla euro-motståndare märkvärdigt tysta. Hade Sverige brytt sig om att följa avtalet med EU, hade Sverige haft euro, i stället för låtsaspengar.

Nils Eklund


17 november 05 - Ulf Lindskog

KRONAN HAR SJUNKIT TILL BOTTEN

Hur kan riksbanken och Heikensten få komma undan med att trycka på räntesänkningsknappen som en besatt, för att sedan fly landet?

Nu sitter vi här med en bostadsbubbla och en krona som sjunker till botten. Var det verkligen det vi ville?

Ulf Lindskog


17 november 05 - Arne Svensson

VARNING FÖR HÖGRE RÄNTOR

Den som bundit sina boräntor tidigare i höst har troligen gjort ett bra val. Eftersom kronan sjunkit till bottennivå, kommer troligen riksbanken snart bli tvungen att höja räntan.

Arne Svensson


16 november 05 - Gustaf Engström

VI HAR DEN VÄXELKURS VI FÖRTJÄNAR

Kronkursen är en utmärkt indikator på hur vi sköter om vårt land. Med en flytande valuta, kan vi inte längre dölja hur bra Sverige som land är att ta hand om sin ekonomi.

Gustaf Engström


16 november 05 - Bertil Sandström

"DEN SVENSKA MODELLEN"

Nu börjar vi se det ekonomiska resultatet och hur "den svenska modellen" av kollektivavtal, på ett effektivt sätt kväver det svenska näringslivet. Vi har fått ett land utan visioner och där företagen flyr från Sverige.

Det är dags för politikerna att börja att ta ansvar för framtiden.

Bertil Sandström


16 november 05 - Lars Holm

HÄPNADSVÄCKANDE

Det är en stor underlåtenhet från framför allt regeringen, men även övriga partiers sida att inte försöka åstadkomma en konvertering till Euro-valuta, när vi hade chansen.

Lars Holm


16 november 05 - Tom Magnusson

DAGS ATT VAKNA UPP

Hur kan Sverige vara "bäst på allt" när valutan sjunker, kunskapsnivån på de svenska skolorna faller gentemot andra länder, skatten höjs, sjukvårdsköerna ökar, och det blir fler och fler arbetslösa ?

Tom Magnusson


15 november 05 - Carl Hagberg

SVÅRT ATT FÅ JOBB I SVERIGE

Minskningen av privata arbetstillfällen är ju i linje med de socialistiska målen. Privatkapitalister skall inte kunna suga ut arbetarna. Är det kanske därför man har skyhöga skatter på anställda i Sverige ?

Självklart anpassar sig företagen genom att ta bort de minst lönsamma verksamheterna, automatisera och flytta utomlands.

Vi håller på att uppnå lyckoriket, där ingen jobbar för en privat arbetsgivare i Sverige.

Carl Hagberg 


15 november 05 - Bengt Jansson

RÄTT TILL HELTID

Nu vill socialdemokraterna förvandla halvtid till heltid i företagen. Resultat: fler arbetslösa, sämre konkurrenskraft då företagets personalstruktur försämras, ovänskap mellan forna kollegor där vissa nu har rätt att köpa ut de andra mm. Jag hoppas att detta förslag hamnar där det förtjänar:

I papperskorgen.

Bengt Jansson


15 november 05 - Bob Persson

PRISMANIPULATION

Det finns lagar mot de civiliserade jurisdiktionerna. Det är prismanipulation, handel under dominans. Vilket är mycket skadligt för det fortsatta förtroendet för den svenska kapitalmarknaden, som FI borde göra någonting åt.

Att inte FI kan eller vill agera är märkligt. Förmodligen förstår de inte vad som pågår.

Bob Persson


14 november 05 - Gunde Nilsson

BANKTJÄNSTERNA SUGER

Vad håller Sverige på med? Titta på andra grannländer, tex Island, där används det nästan uteslutet kort till allt. Alla affärer har POS (Point Of Sale) maskiner och tar därför emot kort.

Du kan även betala taxi med kort. Det är nästan inga pengar i omlopp där. Det tar sekunder att föra över pengar mellan konton i olika banker, inte flera dagar som här i Sverige.

Banktjänsterna här suger, avskaffa avgifter på korten så blir vi av med detta tjafs.

Gunde Nilsson


14 november 05 - Hans Hedström

BANKERNA TJÄNAR BRA PÅ KONTOKORT

De tar inte bara tar ut "kostnadstäckning" för korten, de tjänar ca 1,5 miljarder om året (1500 miljoner). Bankerna säger att kostnaderna för kontanthanteringen måste täckas.

Fel kunder får alltså betala.

Hans Hedström


14 november 05 - Katinka Olsson

BANK = OCKER

Jag tvingas få min lön via bank eftersom ingen arbetsgivare betalar ut kontantlön längre. Jag får ingen ränta på mitt konto - men banken tjänar på mina innestående pengar. Med bankomat/betalkort gör jag jobbet själv. För övrigt är det mesta datoriserat.

Bort med kortavgifterna !

Katinka Olsson


14 november 05 - Sven Brandberg

BANKERNAS AFFÄRSIDÉ

Det är att tjäna pengar på pengar - en idé som visat sig lönsammare än de flesta andra!

Sven Brandberg


14 november 05 - Linus Gabrielsson

APOTEKET MÖRKAR SIN MONOPOLSTÄLLNING

Det sker genom att dela upp sin verksamhet. Ett exempel är apoteket Shop. Ryktet säger också att Apoteket låter de mest lukrativa apoteken i storstäderna bilda ett eget bolag. Därigenom hindrar man nyetableringar även om monopolet avskaffas.

Linus Gabrielsson


13 november 05 - Lars Axelsson

VÄRSTA (S)KITEN !
  
Inom (S)L finns den värsta sosseligan vi har i Sverige.

I SL:s styrelse sitter alla de svenskar som vet allra minst. Det tycks vara en jättestor merit att vara helt okunnig, då får du ett toppjobb.

Dessutom vill facket inget hellre än sabotera för Connex. Tillsammans blir detta SL, en äkta produkt av folkhemmet.

Lars Axelsson 


13 november 05 - Bo Andersson

INEFFEKTIVT MED STATLIGA APOTEK

Nu ser man hur statliga monopol, varit ineffektivt, för många anställda, trots detta alltid köer, dyrt och stängt på helger och kvällar.

Hela apoteksbolaget är som en extra skatt på svenska folket. I USA finns det drugstores överallt de är alltid öppet och mycket billigare än på apoteket, de receptfria varorna borde omedelbart släppas, det är en bluff och fusk att sälja tandtråd och asperin bara i statens värdelösa butiker.

Bo Andersson


13 november 05 - Michael Hermansson

RIKSGÄLDEN VILL MINSKA AMORTERINGEN AV STATSSKULDEN

Farligt, då måste de öka amorteringen nästa år och inte bara med 5 Miljarder SEK. Problemet är att staten har större utgifter än vad som är långsiktigt lämpligt pga erodering av skattebasen.

Michael Hermansson


13 november 05 - Peter Samuelsson

DAGS ATT PRIVATISERA APOTEKEN

Vi är inne på 21:a århundradet nu. Kommunismen är död.
Dags att skrota monopolet och införa konkurrens även inom detaljledet när det gäller läkemedel.

Minns att produktionen av läkemedel är fri och konkurrensutsatt. Ingen skulle komma på idén att förstatliga den.

Vad finns det då för skäl till statliga apotek?

Peter Samuelsson


13 november 05 - Anita och Verner Nilsson

POLITISKA SKUGGKOMMISSIONER

Till Mats Lönnerblad, Bankrättsföreningens ordförande.
 
Kommissioner hit, kommissioner dit. I politikens spel blir allt fel, en låtsaslek som bara visar de styrandes svek. Varenda gång en sanning kommer fram borde de utpekade stå med skam. Men Nej, nej. De gömmer sig med orden: "Det skall utredas".

Pyttsan minsann! Trots den som kan! Lögn och bedrägeri är det som blir om något över huvud taget blir.
Se bara på den förhäxade konkursutredningen.
Etik och moral skulle - de som ställt till med alltihop själva utreda. Vilken drabbad Nordeakund till exempel tror på att Jacob Palmstierna och Hans Dalborg utreder det de ställt till med? Nej, de och Erik Åsbrink visste hur "psalmerna " skulle gå.

Tur att Mats Lönnerblad finns och avslöjar i artiklar hur idiotin får utvecklas vidare inom lag och (o)-ordning.
Artikeln "Politisk förföljelse" 5/10-05 klargör mycket.
"Skurkar" - kallar vi dem - som tydligen med glädje ställer till elände för godtrogna privatkunder och idoga företagare.
Som i den så kallade IB-affären är det de som kämpar för rättvisan som råkar illa ut.
 
I skampålar skall de sitta som är orsak till hur oskyldiga får lida. Som det nu är får skurkväldet utbreda sig. Och det finns åtskilliga rygghållare.

Se på Lars Leijonborg, partiledare i Folkpartiet. Han vårdar ömt sin riksdagsman Jan Ertsborn. Denne som har en lång "meritlista" när det gäller att som konkursförvaltare urarta till förskingrare.
 
Lars Leijonborg och också Johan Persson ordförande i Justitieutskottet har i flera brev upplysts om Jan Ertsborns onda förehavanden.

Att han till och med efter konkursslut gått in och stulit momsåterbäring på cirka 2 miljoner trots bevis från både Tingsrätt och Tillsynsmyndighet att det var fel.

Att sedan efter att ha "suttit" på pengarna några år för att få stort arvode och lämna dem till "Nordeanerna" Jacob Palmstierna och Hans Dalborg - då ansvariga - är att synda ytterligare.

Hur kan Folkpartiet ha sådana riksdagsmän? Hur kan någon ha förtroende för ett sådant parti?
 
Mats Lönnerblad! "Piskan" måste gå vidare så att de värsta politikernas syndaregister kommer fram. Varför tar ingen fram rättslösheten i landet? Är det något som skall glömmas bort?
 
Undrar
Anita och Verner Nilsson,
Tfn. 0430 -214320


12 november 05 - Lars Traneflykt

NATIONENS VÄLMÅENDE...

...är en bekräftelse på om bankklustret agerar professionellt. Dagens sysselsättningsgrad sätter fokus på bristen att klara övergången till kunskapsepoken.
 
Kreditgivningen som dessvärre ej analyserats i samband med bankkrisen har påverkat våra möjligheter för bl.a. först och främst våra småföretag. Bankkrisens fokus på fastighetssektorn februari 1990 ger en relativt suddig bild för den som följer marknaden.

När det gäller bankernas räntabilitet så är det kluvet, allt beror på hur man agerar. Den senaste informationen om affärsverktyg som var föremål för stämning vid Stockholms Tingsrätt för knappt ett år sedan i förhållande till dagens information borde få en bankmarknadsminister att agera för att våra regioner får möjlighet till etablering av finansiella arenor.

Nu gäller det att ta Lissabon-strategin med dess uppdatering på fullt allvar. Det handlar inte mer om snigelfart för nu gäller högt tempo, och då är det rimligt att man utför korrekta analyser för våra medborgares långsiktiga välfärd.

Det är dags att våga debattera om vi skall klara den globala konkurrensen. När Skånes Enskilda Bank, 1831, första sedelutgivande banken, ansvarsmässigt visade vägen för övergången från lantbruksepoken till industriepoken så hade man inte tid med att ta emot inlåning de första 18 åren.

Lars Traneflykt
Fd bankdirektör


12 november 05 - Lars Viberg

VIKTIGT MED RÄTT VÄRDERAD KRONA

Eftersom vi både importerar och exporterar blir det tokigt med en felvärderad krona. Antingen får man för dåligt betalt för exporten eller får man för dyr import.

Senast såg jag att statsskulden kan minska vid ökad upplåning, nämligen om man relaterar den till värdet av Volvos och alla andra i Sverige verksammas varor och tjänster, BNP.

Lars Viberg


12 november 05 - Yngve Svensson

REGERINGSSKIFTE

Tror inte det spelar någon roll om det är sossar eller borgare som vinner nästa val ? Minns då hur det blev med Bildt & c:o på 90-talet under bankkrisen.

Det var inte roligt.

Yngve Svensson


12 november 05 - Nils Widerberg

LÅG KRONKURS ÄR INGEN SJUKDOM

Det är snarare en sund reaktion på en sjuk ekonomi. (Till skillnad från stor upplåning som är en sjuk kompensation av en sjuk ekonomi).

Det är sunt att kronan faller.

Sverige blir konkurrenskraftigt trots höga löner och ett ineffektivt ekonomiskt system.

Nils Widerberg


12 november 05 - Karl Broström

HÖGRE ARBETSLÖSHET MED EURO ?

Knappast. Arbetslösheten i Sverige beror på en kompakt oförmåga att anpassa landet efter internationella förhållanden.

Visst kan folk skrika om att lönerna måste hållas uppe, men då måste de också acceptera att det blir få jobb till höga löner. Finland har inlett en omställning av ekonomin, Danmark gjorde det innan Euron var aktuell. Inte ens Norge kommer att klara sig i längden.

Karl Broström


12 november 05 - Lars Thuresson

TELIA TILLÅTS HÄRJA FRITT

Miljarder har felaktigt hamnat i Telias kassakista. Telia har debiterat för icke existerande teletrafik. Du kan läsa hela utredningen på www.avgassystem.se.

Ägaransvaret finns hos Sveriges socialdemokratiska regering. Då de inte agerar mot Telia så måste regeringen anse det rimligt att Telia får debitera 100.000 för tio dagars Internettrafik. Ett litet företag fick en sådan räkning från Telia och beloppet hänförde sig inte till samtalstrafik utan var ett resultat av oräkneliga uppkopplingar som inte lett till samtalstrafik.

Lars Thuresson


12 november 05 - Johanna Liedholm

AMS ÄR TRAMS

AMS är en byråkratisk företeelse som bara har ett enda syfte: Dölja regeringens oförmåga att skapa nya arbeten.

Johanna Liedholm


12 november 05 - Benny Johansson

LÄGG NER AMS

AMS får 69 miljarder per år. Vad kostar varje skapat arbete? Skulle 200.000 kr delas ut till varje arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös skulle dessa 69 miljarder räcka till 345 000 arbeten.

Det är ingen lösning men sätter lite perspektiv på hur mycket pengar AMS får, och hur lite de lyckas uträtta i förhållande till resurserna.

Lägg ner AMS. De kostar bara en massa pengar.
 
Benny Johansson


11 november 05 - Anita och Verner Nilsson

PÅ SOPTIPPEN GAL TUPPEN HANS DALBORG BÄST
 
Till Mats Lönnerblad, Bankrättsföreningens ordförande.
 
Skräp är  skräp och ut med detta! VD:n i gamla Nordbanken Hans Dalborg, tillät att skräpbolaget Securum bildades, och då skall han naturligtvis få ta konsekvenserna.

Vanligt folk slänger skräpet på tippen, så varför skall inte en direktör också hamna där, då han hör till patrasket.
 
Mats Lönnerblad träffar alltid huvudet på spiken och i artikeln "Hur friska företag blir krisföretag" visar han sitt kunnande i att hantera hammaren. För oss som går omkring och blir heligt förbannade över vad som hänt oss på grund av PK/NB/Nordea och deras medbrottslingar är artikeln uppfriskande, glädjespridande mitt upp i det hemska som klargörs.
 
När hade Sverige en landsfader, som med klar blick kunde och ville se hur folket mådde? En som brydde sig och förstod att ett land behövde någon som förstod för att kunna utvecklas och duktiga ledare för att ro skutor iland?
 
Som allt är nu så leder det bara åt ett håll, alltså mot stupet!

När ett lands ledning belönar tjuvar med serafimerorden, då har det gått för långt. Det visar vad denne sorts ledare vill ha = ett skräpsamhälle. För nu är det dags att ladda med ännu mera klartext och hysa hopp om att även de naiva ska förstå, att det är dags att se över den sjunkande skutan.
 
Nya krafter behövs i den svenska ledningen. Men vem klarar en sådan uppgift? Inte Folkpartiet ty dess ledning med Lars Leijonborg i spetsen värnar ju också om brottslingar.
 
Se, hur de omvårdar sin store förbrytare Jan Ertsborn, tjuven som stal 1 ½ miljon från oss, flera år efter konkursslut och där vi för en gång skull hade myndigheterna på vår sida.
 
Så egenkär som han är och med ett så stort penningbegär höll han sedan slantarna i åtskilliga år, så att han fick ett ordentligt arvode, innan han överlämnade summan till Hans Dalborg och Jacob Palmstierna.
 
Tre stortjuvar går alltså lösa. Nordea och Folkpartiet är tillsammans med svenska statsmakten något av det mest hänsynslösa som finns.

Förr var slagordet: "Vi vill, vi kan, vi skall klara oss."
Dagens låter nog: "Gör så lite som möjligt, om du gör något alls. Det går alltid att plundra någon."
 
Mats Lönnerblad! Hur länge skall staten tillåtas lägga ut dimridåer, tillsätta låtsaskommittéer och leva i sin lek med folket?

Är de både förstenade och halvblinda, eftersom de ej tycks begripa, att en viss del av folket ej kan föras bakom ljuset.
 
Fortsätt din kamp för att skingra dimmornas välde.
 
Tack säger
Anita och Verner Nilsson,
Tfn. 0430 - 21432.


11 november 05 - Jonas Böttiger

LIKA SKATT FÖR LIKA HUS

Lika lön för lika arbete ! Lika fastighetsskatt för lika hus !

I (S)verige är det andra lika otänkbart som det första är självklart.

Jonas Böttiger


11 november 05 - Sören Alm

FÖRENKLING

Fastighetstaxeringssystemet behöver verkligen förenklas. Vissa fastighetsägare drabbas dessutom av absurda effekter, bara för att de råkar bo i "fel" område. För dessa  måste fastighetsskatten omprövas och sänkas.

Någon form av "likabehandlingsprincip" efterlyses !

Sören Alm


11 november 05 - Anne Persson

"FÖRENKLAD FASTIGHETSTAXERING"

Svenska myndigheter berömmer sig av att ge ut "Förenklad fastighetstaxering" som alla villaägare skall fylla i, eller bara godkänna efter granskning. Med värdeområden som delar radhusområden i flera delar och gör taxeringsvärdena till ett lotteri.

Det är fullkomligt orimligt! När tänker myndigheterna ge ut en rättvis fastighetstaxering med enkla och klara riktlinjer som man inte skall behöva gissa sig till vad dom menar ?

Anne Persson 


11 november 05 - Stig Olsson

VARNING

När bankerna gjorde olagliga affärer i mångmiljardklassen under bankkrisen, belönas i bästa fall sådana tilltag med en liten varning. Men för det mesta var det ingen som brydde sig.

Företagare i Sverige är lovligt byte, för alla som vill roffa åt sig.

Stig Olsson


11 november 05 - Martin Jonsson

FLATHET

Svenska lagar för att sätta fast bedragare, svindlare och ekobrottslingar, som lurar sina kunder, är så platta att dom inte ens syns.

För banker och fiffiga finanshajar som är ute i ond tro, är det är bara att trampa på som vanligt!

Martin Jonsson


10 november 05 - Anita och Verner Nilsson

VID SKAMPÅLEN

Till Mats Lönnerblad, Bankrättsföreningens ordförande.

Skampåle byts mot hög post när förövaren är en statskelgris!
Ett rättsamhälle bygger alltid på lagen, men det krävs att alla följer den. Annars blir det anarki.

Det är dit vi är på väg eftersom hela rättsväsendet är i gungning. Domstolsväsendet behöver ej följa den, ty det är politiken som bestämmer. Att det är så framstår tydligt i artikeln "Utsugarna" av Mats Lönnerblad den 26/10 2005.
 
Höga herrar och damer slipper stå för det onda de gjort om det är till gagn och glädje för överheten. I vanliga fall - tex. om en enskild skulle missa med någon dag sin skatt eller dylikt - blir det hett om öronen för den stackaren.

Då är utsugaren - statens utsände - framme och nästan lamslår. Inte blir det något vänligt bemötande ens.
Men när en bank - Nordbanken - hoppar på, tömmer konton, stjäl panter och annat till och med momsåterbäring på miljonbelopp flera år efter konkursslut, då blir det stora skutt upp på rangstegen.

Hans Dalborg är en prästson som vanhelgat sig själv men uppfyllt NB/Nordeas önskningar och följt dess ondskefullt utstakade spår. Det är stor skam att han ej sitter bakom lås och bom tillsammans med Jacob Palmstierna, som varit ordförande och medansvarig.

Dessa herrar har till sin hjälp haft före detta konkursförvaltaren. nu riksdagsmannen, Jan Ertsborn, Folkpartiets lille guldgosse. Både partiledare Lars Leijonborg och justitieutskottets ordförande Johan Persson har fått veta Ertsborns digra meritlista inom brottets bana men ej reagerat.

Däremot har Folkpartiet sparkat ut Siv Persson och nu också fått fram foten mot Maria Carlshamre. Varför åker damerna ut men en ondskefull advokat blir upphöjd till Europaparlamentariker?

Vad är detta parti för något att tro på? Jan Ertsborns uttalande om miljonmattorn NB hade som pant är obarmhärtigt: "Det skiter jag i". Nu har detta parti även utmärkt sig för att avlyssna med mera.

Folkpartiet visar alltså att det inte blir bättre ledare och medhjälpare än socialdemokratins C och MP.
Alla lika stora kålsupare. Utsugare i stora mått!

Jan Ertsborn fullföljde konkurs trots att bouppteckning visade ½ miljon i behållning. Allt förskingrade han. Sög ut både företag och ägarnas privata ägodelar. Höll sedan momsåterbäringen i åtskilliga år för att få så stort arvode som möjligt, innan han överlämnade den stulna summan till Nordea.

För att Sverige skall bli blomstrande får alla bovar och banditer med sk. rang placeras inom lås och bom, gärna på bröd och vatten så deras hjärnor rensas och tankeverksamheten kommer igång i rätt bana.

När dessa pampar ställer till rätta allt de ställt till med kan de åter bli mottagna som medmänniskor. Nordbanken har inte blivit bättre för att de bytt namn till Nordea. Vi är många, som blivit utblottade genom dem och deras tjuverier.
 
Mats Lönnerblad! Vad blir nästa steg från utsugarna, när det ej längre finns något att ta? Finns det något parti som kan klara att återupprätt Sverige och dess rättssäkerhet?

Många undringar från
 
Anita och Verner Nilsson
Tfn. 0430 - 21430.


10 november 05 - Gustaf Engström

SNABBA KLIPP

Inom rikskapitalbranschen är det snabba klipp som gäller.
Det påminner om den ekonomiska karusell som rådde mellan de större fastighetsklipparna, före bankkrisen.

Då var det bankerna som fick stå med svarte Petter i handen för dom hade lånat ut alldeles för mycket pengar till ett fåtal större fastighetsbolag.

Gustaf Engström


10 november 05 - Pyramidspel

PYRAMIDSPEL

Dagens pyramidspel står riskkapitalbranschen för som säljer bolag mellan varandra, i ett allt snabbare tempo. För varje gång till ett något högre pris.

Det enda jag undrar, efter varje försäljning, är vem som köper i slutändan och står med Svarte Petter i alla dessa affärer ?

Cecilia Gustavsson


10 november 05 - Gustav Andersson

BYGGSNABBT

Det byggs för långsamt. Bygg använder bara 25% av veckans timmar vilket gör att hus och väggbyggen tar ca 4 ggr så lång tid i Sverige som det behöver ta, och det kan vara svår att få in hyrorna innan huset är klart.

Förr ökades beställningarna med ca 10% pga. svinn men med tanke på dagens priser 35tkr/mm, så är ett 50% svinn en orimlighet.

Gustav Andersson 


10 november 05 - Gösta Dahlberg

VI MÅSTE FÅ IGÅNG TILLVÄXTEN

Det är omöjligt för ECB att höja räntan, då Tyskland ligger på alltför låg tillväxtnivå. Arbetslösheten är alldeles för stor hela Europa. Tillväxten är obefintlig.

Europas ekonomi måste ur krisen. Oroligheterna i Frankrike är också tecken på att Europa måste få igång tillväxten. Det är utanförskap och arbetslöshet som orsakat upploppen i Frankrike. Detta är bara början, om vi ser räntehöjningar i det här skedet.

Gösta Dahlberg


10 november 05 - Lars Holm

DEN SVENSKA KRONAN SJUNKER SOM EN STEN

Det är inte alls roligt. För alla oss småföretagare inom detaljhanden. Om kronan fortsätter och försvagas, kommer vi gå en dyster framtid till mötes framöver. Inga jobb

Storföretagen tar ju inte hem pengarna till Sverige.

Så vad är det egentligen som är bra för svensken, om man inte har mycket aktier ?

Jobben lägger de ju i lågprisländerna!

Lars Holm


10 november 05 - Arthur Lindfors

"BYGGSVINN"

Känner en materialare som jobbar på ett av de ledande byggföretagen. Han beställer alltid dubbelt av allt, från spik till dörrar och badkar.

För på något sätt försvinner alltid ungefär hälften av grejorna. Den här traditionen är djupt rotad i den svenska byggbranschen, och ett ekonomiskt sätt att skaffa material till egna byggprojekt eller för de svartjobb man håller på med på fritiden.

Det vet jag också eftersom jag har flera släktingar i byggbranschen. Faktum är att alla vet det, men ingen vill prata om det. Inte facket, inte arbetsgivarna som skickar räkningarna till kunden. Och slipper problem med facket.

Arthur Lindfors


10 november 05 - Lena Karlström

DEN INKOMPETENTA REGERINGEN

Sverige är på väg att bli bankrutt pga höga skatter. Den inkompetenta regeringen förstår inte att vi måste ha likartade skatteregler med övriga Europa.

Tillverkningsindustrin flyttar till Kina. Servicenäringen tar in konsulter från öst, som skattar hemma! Nu senast tandläkarna.

Min man gav upp och flyttade till Irland i stället. Alternativet var konkurs i Sverige och därefter bidrag. Alla vill inte bli bidragstagare. Vilka blir det vi behåller i landet? Knappast de driftigaste!

Lena Karlström


9 november 05 - Johan Lindahl

SÄNK SKATTERNA

Då blir människorna mindre benägna att fuska. Ju mer skatterna sänks desto mindre fuskas det. Att detta enkla recept skall vara så svårt att förstå.

Sveriges världsrekord i skatter slår också hårt mot hela den svenska ekonomin, vilket inte politikerna tycks fatta.

Johan Lindahl


9 november 05 - Lars Axelsson

DET SVENSKA SKATTESYSTEMET

Våra folkvalda har utvecklat ett alltför komplicerat och svårttydbart skattesystem som snart kräver en granskare på företag. Nästa steg är en granskare per hushåll. Ju fler granskare ju högre skatter.

Påminner mer och mer om situationen i de gamla öststaterna. Vill vi ha ett svenskt samhälle med en skattefinansierad indrivaradel, som med oinskränkt rätt att syna oss in på bara skinnet?

Lars Axelsson


9 november 05 - Nils Wider

"TYCK SOM VI, ELLER HÅLL TYST"

Sakarias Winberg sparkas från LO pga fel åsikter. Morgan Johansson (folkhälsominister) och Mona Sahlin har uttryckt att kristna inte ska få delta i samhällsdebatten.

Pastorer riskerar fängelse för predikan ur Bibeln. Yttrandefriheten är hotad i Sverige och framför allt beroende på arbetarrörelsens/fackets inställning till de mänskliga fri- och rättigheterna. "Tyck som vi, eller håll tyst!"

Nils Wider


9 november 05 - Bo Karlberg

VARFÖR ?

Det var så tyst från alla socialister när Sacharias Winberg sparkades. Han sympatiserar med kd och skulle enligt socialistdoktrinen bestraffas härför.

En socialistisk mobbare, som fackordföranden för Connex, som nu blivit avskedad på grund av sitt uppträdande både internt och externt, är däremot tydligen värd att försvara.

Man mår illa.

Bo Karlberg 


8 november 05 - Sten Lindfors

ETT SAMHÄLLE SOM SANKTIONERAR BROTT

I ett sådant samhälle ger politikerna stöd åt plundrarna - åt bankerna som under den svenska bankkrisen ostraffat kunde plundra sina kunder inpå bara kroppen, bara för att de misskötta bankerna själva skulle kunna överleva, på sina kunders bekostnad.

Sten Lindfors


8 november 05 - Gunnar Mattsson

POLITIKER FÖRAKTAR FÖRETAGARE

I Sverige hyllar man i stället plundrare. Företags- och industriledare betraktas som någonting riktigt skumt, som krämare och som borgarbrackor.

Gunnar Mattsson


8 november 05 - Sam Moberg

"NÄR BUBBLAN BRAST"...

...under bankkrisen skriver den före detta bankministern Bo Lundgren om i sin bok med samma titel från 1998.

Lundgren vet vad han inte skall skriva om, eftersom han själv var med och godkände att bankerna fick slå ihjäl välskötta företag under bankkrisen.

Sam Moberg


8 november 05 - Gunnar Wahlström

BUBBELEKONOMI

Sverige har fått en bubbelekonomi där det lönar sig bättre att spekulera än att producera. Företagsamheten är satt på undantag.

Gunnar Wahlström


7 november 05 - Bengt Månsson

BANKBUBBLAN

Hur många minns i dag den stora bankbubblan. Året var 1990 då krisbankerna kapsejsade, och ansåg sig tvungna att säga upp krediterna för många av sina bästa kunder. 10 år senare kom nästa bubbla.

Det var aktiebubblan år 2000. Ingen trodde på en bubbla, innan den sprack !

Det skulle inte förvåna mig om nästa bubbla blir en riktig bostadsbubbla eftersom bankerna verkar låna ut pengar, hej vilt till bostadsspekulanter, utan någon tanke på vad som händer om och när räntorna går upp.

Bengt Månsson


7 november 05 - Tord Samuelsson

FÖRSVAGAD KRONA

Den försvagade kronan späder på exporten och inflationen. Exporten späder på konjunkturen som späder på inflationen. Just nu har vi väldigt många faktorer samtidigt, som späder på både inflation och konjunktur.

Därmed får vi räkna med avsevärt högre räntor nästa år.

Tord Samuelsson


7 november 05 - Margaretha Olsson

LÅNA HOS OSS

"Låna hos oss, låna hos oss, låna hos oss, låna hos oss" Var det inte så texten gick i reklamfilmen för Gota Bank, som sedan kraschade med dunder och brak ?

Är det inte snart dags för nästa lånebubbla ? Denna gång inom bostadssektorn. Hur många skulle klara sina räntor och amorteringar om räntan plötsligt gick upp med fem procent ?

Margaretha Olsson


7 november 05 - Tage Eriksson

OM BANKER BRYTER MOT LAGAR OCH AVTAL...

...verkar det inte finnas någon rättsinstans som bryr sig.

Bankerna kan snart göra sig skyldiga till vilka brott som helst, utan att samhället mobiliserar några motåtgärder för att förhindra de uppenbara maktmissbruk som sker mot kunderna.

Tage Eriksson


6 november 05 - Lars Traneflykt

VAR ÄR ANALYSEN AV BANKKRISEN ?

Bäste finansminister Pär Nuder,

Oron är stor bl.a. på att bristen på kunskap, för att man aldrig utförde en analys av bankkrisen.

Idag med den begränsade sysselsättningsgrad och den alltmer hårdnande globala konkurrensen finns där än mer skäl att finna ut de grundläggande orsakerna till att vår långsiktiga välfärd fick en betydande försämring.

I vår tidigare historia om våra olika bankkriser kan man finna ett större ansvar för att söka de underliggande faktorerna.

Självklart bör man analysera bl.a. de korta valutalånen på ca 350 miljarder till bl.a. fastighetsägare och om de rimligtvis skulle kunna placeras i hypoteksinstitut när samtidigt man inte klarade de kommande kapitaltäckningskraven den 1 februari 1990 utan betydande kapitaltillskott.

En annan fråga är kapitaltäckningsrapporterna och enahands-engagemangsrapporterna. Det bästa sättet att ge medborgarna trygghet är genom kunskap och då är det ett rimligt krav att man lär av historien som bekant påverkat varje medborgares ekonomi utan att man att man ännu utfört en analys för att ge en rimlig förklaring.

Skall vi ta steget in i kunskapsekonomin så bör kunskap stå överst på dagordningen.
 
Lars Traneflykt
Fd bankdirektör


6 november 05 - Sverker Thorslund

VI MÅSTE  BEVAKA VÅR FRIHET

Oron är befogad. Och i EU-parlamentet finns ett upprop:
m + v mot s + samarbetspartier. "Yttrandefrihet" av Svante Nycander (1995) finns bara antikvariskt - se www.antikvariat.net - och på bibliotek.

Det belyser kunskaps-/debattläget i en avgörande fråga. Till sist:

www.google.se ger "storebror" dubbla träffantalet - t ex www.stoppa-storebror.se - mot "yttrandefrihet"; 554.000 mot 271.000. ("Tryckfrihet"? Ynka 25.800!)

Sverker Thorslund 


6 november 05 - Jakob Knutsson

UPPBLÅSTA BANKER

Ledningen för Nordea och de övriga krisbankerna, som lämnade totalt missvisande resultatrapporter mot både aktieägare och kunder under bankkrisen, har fortfarande inte ställts till svars för vad de ställde till med.

Nu har Conny Lundgren och Per Rytteringer dömts till fyra års fängelse vid Stockholms tingsrätt, för de "blåste upp" resultatet i sitt IT-företag.

Varför behandlas inte alla företagare lika i Sverige ?

Jakob Knutsson


6 november 05 - Mats Lönnerblad

FINANSINSPEKTIONEN REAGERAR INTE I ONÖDAN

Svar till Sven Brandberg

Det gjorde dom inte när krisbankerna var på obestånd under bankkrisen 1987 - 1993. Det gör dom inte heller i dag.

Trots att det var Finansinspektionens huvudsakliga uppgift att se till att de svenska bankerna hade tillräcklig kapitaltäckningsgrad under krisen, fullföljde inspektionen aldrig denna uppgift som de borde.

Följden blev den ekonomiska katastrof som vi fortfarande ser följderna av i dag, som jag redan hunnit skildra i mina böcker, som finns att köpa i bokhandeln och går att beställa på Bankrättsföreningens hemsida.

Mats Lönnerblad


5 november 05 - Sven Brandberg

NÄR TÄNKER FINANSINSPEKTIONEN AGERA ?

Fortfarande har ingenting hänt med den "oberoende" utredning som skulle ta reda på hur det kom sig att bankerna under bankkrisen drev verksamhet trots att de var på obestånd.

Är det inte dags för Finansinspektionen att trycka på regeringen i denna fråga ?

Sven Brandberg


5 november 05 - Gunnar Hedin

NORDEAS OFÖRSKÄMDA AVGIFTER

Jag var i torsdags inne på den delstatliga banken Nordea, och skulle betala tre räkningar via deras "plusgiro" som borde döpas om till "minusgiro".

Det kostade mig 225 kronor bara i avgifter, när jag för ovanlighetens skull, betalade in mina räkningar i kassan, till bankens giro. Nästa gång betalar jag via Internet.

Men hur många är det som inte har denna möjlighet ?

Nordea väljer tydligen att skörta upp sina kunder, så snart man ges ett tillfälle !

Gunnar Hedin


5 november 05 - Stig Olsson

DE NYA PARTIERNAS SAKPOLITIK

Titta också på de "nya" partiernas sakpolitik. Inget nytt där inte! Alla partier är ju feministiska och Junilistan försöker nischa sig in utan att ha ett ordentligt program att erbjuda.

Stig Olsson


5 november 05 - Sara Jansson

"VÅRDSKOLAOMSORG"

Socialdemokraternas tre mantra kostar redan alldeles för mycket pengar, genom den kostsamma administrationen. Det verkar inte ens var lönt att försöka förklara fördelarna med sunda statsfinanser.

Privatpersoner handskas betydligt kompetentare med sina pengar än
s-politiker gör.

Sara Jansson


4 november 05 - Karl Broström

"UNDERCOVER"

Poliserna som ska sköta sina jobb är i stället komplediga, pappa- eller mammalediga, har semester, är på kurs eller jagar älg. Allt fler poliser anställda, allt färre synliga.

Har de alla blivit "undercover" ?

Karl Broström


4 november 05 - Fredrik Gustafsson

BRA MED NYA PARTIER

Inom samhällsvetenskaperna, framförallt sociologin, har man länge sett samhällets rörelse bort från höger-vänster-tänkande.

Vartåt denna rörelse går är svårt att veta. Det är dock viktigt att släppa fram de nya rörelser som uppstått från denna attitydförändring.

De kanske visar vägen mot framtiden.

Fredrik Gustafsson 


4 november 05 - Stefan Eklund

MAKTEN VÄRNAR OM SINA ÅSIKTER

Mot den bakgrunden är det inte märkligt att nya partier bekämpas. Det ligger faktiskt i demokratins kärna att folkets åsikter ska avsätta sig i nya partibildningar, om de gamla partierna inte representerar nya åsikter.

Stefan Eklund


4 november 05 - Karl Eriksson

DEN ORÄTTVISA FASTIGHETSSKATTEN

En så orättvis och okontrollerbar skatt måste, givetvis, omedelbart justeras både i storlek och utformning!

Ett absolut måste.

Karl Eriksson


3 november 05 - Lars Traneflykt

ETT FRITT MARKNADSSYSTEM...

...borde aldrig få byggas med Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista med uppsåt att begränsa demokratin, hota rättssystemet och mörklägga bl.a. som bulvan
bokföringsbedrägerier, aktieförfalskningar och manipulerade deklarationer till Handelsbanken
 
Det var med uppsåt Handelsbanken utförde bokföringsbedrägerierna, aktieförfalskningarna och de manipulerade deklarationerna till sin mångårige och specielle kund.
 
Statsminister Göran Persson har lämnat sitt fullständiga stöd till vice statsminister Bo Ringholm avseende de senaste informationerna gällande Enskede IK.
 
Med ovanstående kända informationen dels vad som gäller Dnr 205-3852-93 och dess bristande intresse av den fd. GD Claes Norgren avseende innehållet i min skriftliga begäran och som enbart besvarades med svar som man erhållit av Henrik von Krusenstjernas chef Staffan Avenius och min fd arbets- /kurskollega i Handelsbanken Sven Karlsson, så är följande fråga lika aktuell fortfarande och dessutom eftersom jag förstår att Statsminister Göran Persson inte på något sätt som Statsminister eller tidigare Finansminister lämnar godkännande för den formen av olagliga register, med kränkande omdömen om medborgare och som bl.a. var uppe vid Mål i Stockholms Tingsrätt den 26 oktober 2004,
 
Min fråga till GD Ingrid Bonde, Finansinspektionen med antagande om att Regeringen ej lämnat godkännande;
 
hur klarar sig en kund som blir utsatt för det olagliga registret om man redan har information vid t.ex. Tingsrätten att vederbörande person finns på det olagliga registret,  banken visar med klar tydlighet att man har inget förtroende mot kunden och Finansinspektionen har inga synpunkter på det olagliga registret, hur skall kunden kunna få trovärdighet i sin redogörelse när redan man utsatt kunden för denna kränkning som ännu ingen brytt sig om?
 
Vid Mål nr T 9569-01- Rotel 407, Stockholms Tingsrätt,  2004-10-26, 342 sidor + 5 onumrerade, innehållande 3.342 personer från bl.a. Götabanken, Handelsbanken, Handelsbanken Limhamn, Tomelilla Sparbanken/Sparbanken Skåne, Njord/Skandia International, Folksam, Göta Finans, Rådhuset, Fortune Finans, Rådhuset, Wermlandsbanken, Merchant, Finansdepartementet m.fl.
 
Vad finns där för underliggande skäl till att kränka om vi tar t.ex. den fd. internationellt kända ministerns syskon, vad är orsaken till denna kränkning, är det för att mörklägga någon information i t.ex. Bofors-Indien-affären eller vad är dess underliggande syfte? Borde man inte reagera när man läser dessa kränkande omdömen?
 
Om man följer debatten om ekonomisk brottslighet de senaste 20 åren, så kan man konstatera att inte ens en professionell kreditupplysning från UC eller t.ex. Soliditet får ta upp mer än enbart p-böter och andra skulder. Här finns ett betydande integritetsskydd. Datainspektionen har lämnat en rad förbud avseende information och tidshistorik. Att poliser gärna skulle vilja bygga upp ett datoriserat sökregister har man kunnat läsa den senaste tiden om i dagspressen. Men datalagen säger nej.
 
Eftersom den information som t.ex. Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista innefattar att mörklägga information om bedrägerier på bl.a. aktiemarknaden borde man fördjupa sig i vilka uppgifter som informationen har och har haft, är det som ett affärsverktyg för att dölja historisk kreditgivning och därmed inte behöva utföra en fördjupad analys av bankkrisen och därmed undvika att komma fram till vad som var skälet till att man hamnade snett med kapitaltäckningsgraden, är det för att kunna vinna stämningsprocesser genom att påverka mottagaren/beslutaren av informationen och därmed skaffa sig ett överläge, eller är det för att vilseleda politiker inför beslut och därmed skaffa sig konkurrensfördelar mot sina konkurrenter, eller vad kan finnas för underliggande skäl när man kan utföra handlingar som strider mot sund bankverksamhet och ingen ännu vågar reagera.
 
Naturligtvis är det ett problem, läs gärna bl.a. Dagens Nyheter, 1986-06-13, "Kontoslarv skall samlas i register". Bankerna vill inrätta ett dataregister över allas om missköter kontokort och andra krediter. "Det kan leda till monopol på personupplysningar över brott och misstänkta brott", säger G A Westman, datainspektionen
 
 Tacksam om svar på min fråga och ett förtydligande av Dnr 205-3852-93 p g a den brist på analys och intresse som fanns vid Finansinspektionen;
Finansinspektionen har inga synpunkter på om Nordbanken alternativt Nordbanken som bulvan agerar för att utestänga Lars Traneflykt från arbetsmarknaden, efter att Lars Traneflykt på eget initiativ och omdöme stoppat de mångåriga bokföringsbedrägerierna, aktieförfalskningarna och manipulerade deklarationerna till Handelsbankens mångårige och specielle kund.

Finansinspektionen har ingen möjlighet att agera i ärende som gäller bedrägerier inom aktiemarknaden gällande Handelsbanken och ej heller gällande bulvanuppdrag i Nordbanken för användande av sitt olagliga kränkarregister, Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista för att se till att alvarligt skada och krossa.

Finansinspektionens uppdrag gällande bankvärlden utesluter att hantera ärenden som avser bedrägerier i Handelsbanken och utesluter även att ha synpunkter på om Nordbanken agerar med olagliga register för att mörklägga bedrägerier.

Finansinspektionens uppdrag och dåvarande Bankinspektionens och bl.a. med de välkända etikmeddelande innefattar inte att banken, Handelsbanken på något sätt behöver följa etikmeddelande utan det är fritt för en bank att agera med bedrägerier utan någon synpunkt från Finansinspektionen/Bankinspektionen.

Finansinspektionen har inga synpunkter på om en bank agerar för att mörklägga bedrägerier genom att allvarligt skada den som försöker följa etik och vägra vara kriminell.

Finansinspektionen har inga synpunkter på Henrik von Krusenstjernas Svarta Lista och dess ändamål, utan det är fritt fram för Nordbanken att agera med register av denna formen för att bl.a. mörklägga bedrägerier på aktiemarknaden och därmed skydda ledningen och styrelsen för att man fortsättningsvis kan bedriva denna form utan några problem.

Finansinspektionen har ej heller några synpunkter på om Handelsbankens ledning förfalskar Skandia-ärende och utestänger Bankmannaförbundet enbart med syfte att mörklägga mångåriga bedrägerier, bokföringsbedrägerier, aktieförfalskningar och manipulerade deklarationer till Handelsbankens mångårige och specielle kund.

Med vänlig hälsning

Lars Traneflykt


3 november 05 - Nils Eklund

VÄRLDENS BÄSTA LAND ?

Sverige är världsbäst på än det ena än det andra området, brukar vänstermaffian som styr landet skryta med, men tydligen är landet inte värt att försvara, eftersom man
nu vill halvera försvaret ytterligare en omgång.

Nils Eklund


3 november 05 - Ola Eriksson

ATT VÄRNA OM SITT LAND

Nu vill man banta det svenska försvaret ytterligare. Vad än trädkramare, pacifister, vänstermuppar och världsomfamnare tycker, så är verkligheten hård.

I Sverige har vi ynkryggat och fegat undan krig och låtit andra ta smällarna under många år, så att de flesta glömt att välvilja i krig är ovanligt ute i världen.

Om man tar sig en titt i grannländer som fått utstå, ockupation och krig för bara 1-2 generationer sedan, vet man att värna sitt land.

Ola Eriksson


3 november 05 - Ivar Andersson

HANDELSBANKEN SKRÄMMER...

...bort många småsparare genom bla de höga och mycket omotiverade avgifterna på utländska/nordiska aktier.

Ivar Andersson


2 november 05 - Jan Olofsson

VAR FINNS JOBBEN ?

När unga tvingas plugga längre och längre och till slut är överkvalificerade för de flesta jobb som faktiskt finns så undrar man hur det ska sluta.

40-talister samlar på sig mer och mer, 80-talister får mindre och mindre. Falsk trygghet kan vara verka restriktivt på människors känsla av valfrihet vilket gör att fler och fler mår dåligt i det svenska samhället. De unga är utanför systemet, man kan ju inte överleva på alfakassan i längden.

Sossarna åker i nästa val!

Jan Olofsson


2 november 05 - Bo Karlberg

KONGRES(S)MEDLEMMARNA

Socialdemokraterna har kongress. Medlemmarna i SAP tycker tydligen att det är bra som det är i Sverige. De som sitter vid köttgrytorna, och inte själva berörda av arbetslöshet och fattigdom.

Svenska folket vill dock annorlunda, vilket de röda kommer att få erfara nästa höst.

Bo Karlberg  


2 november 05 - Nils Eklund

LAND PÅ DEKIS
 
Ingenstans är livet så behagligt och lättjefullt för politikerna, som i ett land på dekis. Alldeles före det stora sammanbrottet, när resan utför fortfarande går i första klass.

Nils Eklund


2 november 05 - Björn Nilsson

GP TILL MP

Göran Persson borde byta parti direkt till miljöpartiet.
Det är ju i praktiken de som styr. Trängselskatt, höjd fordonsskatt, höjd bensinskatt, friår och nu i princip allmän flyktingamnesti. Och höjd fastighetsskatt.

Nu igen.

Björn Nilsson


1 november 05 - Carl Hagberg

AVREGLERA MERA

Tyvärr är nog arbetsmarknaden A och O även i framtiden.
Om vi envist håller oss fast vid det tidigare systemet som fungerade under den traditionella industriella perioden, så spelar det nog inte så stor roll, att andra sektorer och marknader är avreglerade.

Staten, facken och arbetsgivarna måste leta efter nya modeller för arbetsmarknaden. Det måste bli lättare att kunna få och byta arbete och det måste ske med både den anställdes och arbetsgivarens goda minne.

Carl Hagberg


1 november 05 - Lars Traneflykt

DIKTATUR OCH FÖRTRYCK

Kommunisternas målsättning är att förtrycka andra för egen vinning. Jämlikhet och demokrati som partiprogram finns bara på pappret! Deras läromästare har varit och är idag: Stalin.

Björn Nilsson 


1 november 05 - Eskil Andersson

HAMMAREN OCH SKÄRAN...

...är värre en hakkorset. Miljoner människor har lidit under båda. Många ansåg nazisterna som befriare från kommunismen, men där bedrog dom sig.

Att välja mellan nazism och kommunism är som att välja mellan pest och kolera. Kommunisterna gav sig på nästan alla, på samma sätt som nazisterna gav sig på bl.a. judar och romer.

Eskil Andersson


1 november 05 - Martin Jonsson

TRÖTT PÅ HYCKLERIET I EUROPA

Europa bröstar sig och påstår sig vara överlägset USA på alla områden, vad gäller moral.

I går talades i P1 om dubbelmoralen i USA. Vad det gällde är jag inte säker på. Men ett är säkert. Det gäller de olika subventionerna på jordbrukets område. Här är Europa ett hyckelområde, minst i klass med USA.

Martin Jonsson


1 november 05 - Lars Traneflykt

"KICKSTART"

Statsminister Göran Persson, agera djärvt, etablera självständiga regionala investeringsbanker och möjligheten för medborgarna att placera pensionsmedel i onoterade aktier.

600 miljarder i utlåningskapital ger ca 400.000 nya kunskapsrelaterade tjänster. Det är dags att inse att efter bankkrisen februari 1990 så haltar den finansiella strukturen avseende företagsfinansiering för små- och medelstora företag.

Genom EU-medlemskapet har vi möjlighet att ligga i framkant, tillfälle att ta på allvar.

Lars Traneflykt


Brf - debatt
Sammanfattning av samtliga debattinlägg sedan starten den 16 oktober 1996.
Klicka i bilden!Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida