[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


"När det blåser bygger somliga vindskydd"
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 10 januari 2002

"Andra bygger väderkvarnar," enligt Mao Tse Tung. Ändå byggde Mao själv bara väderkvarnar i stället för att skapa meningsfulla arbetstillfällen i Kina, när han väl hade chansen, efter sitt blodiga maktövertagande i världens folkrikaste land.

I Sverige skyller politikerna bara ifrån sig för att företagen flyr landet och jobben försvinner. Senaste uttalandet i denna fråga kommer från näringsminister Björn Rosengren som i stället för att försvara företagandet i landet, numera hävdar att "Jobbflykten är ett nödvändigt ont" i en stor intervju i Finanstidningen den 9 januari, där han samtidigt spår att fler industrijobb kommer att försvinna från Sverige.

Näringsministern räknar med nya varsel om uppsägningar i den svenska industrin. - På sikt kan inte Sverige längre konkurrera om industrijobb, anser han. Enligt honom skall Sveriges framtid byggas på vad han kallar för virtuell industri, samtidigt som det numera försålda flaggskeppet Volvo visar upp rekordvinster hos den nya ägaren Ford, och både de stora numera utlandsägda Astra och Pharmacia fortsätter att skörda storvinster åt sina nya ägare !

"Regeringen säljer ut landet" skriver professorn i statskunskap Sverker Gustavsson i Svenska Dagbladet ( SvD ) den 13 januari i år och är besviken på att även makten över polis, militär och familjerätt skall kunna delegeras till överstatlighet. Hur i all världen är detta möjligt undrar Gustavsson i sin artikel under Brännpunkt i SvD.

Dagen därpå skriver Mats Blomberg i Dagens Nyheter ( DN ) den 14 januari och låter lika förskräckt med anledning av att "ny stor uppköpsvåg snart väntas" eftersom tilltron till politikernas förmåga att göra någonting åt företagsköp och utflyttningar från Sverige är mycket låg enligt artikeln i DN Debatt.

Nog har det stormat ordentligt i Sverige under de sista 20 åren alltid, vilket i huvudsak beror på den förda ekonomiska politiken under andra halvan av 80- och under hela 90-talet. Den extremt starka kreditexpansionen under åren 1985 - 1990, som följde riksbankens upphävande av alla utlåningsrestriktioner hösten 1985, var det som var grundorsaken till den följande bankkrisen 1987 - 1993.

Bankkrisen innebar att 60.000 friska företag försvann alldeles i onödan. Den svenska statsskulden ökade med dramatiska tusen miljarder. Men i stället för att bygga vindskydd för att skydda företagen, fortsätter den svenska regeringen att bygga väderkvarnar.

Arbetslösheten ökar. Företagen fortsätter att fly från Sverige. Bara under de sista 10 åren har utlandsägandet i Sverige företag ökat från 9 procent till 43 procent. Och som framgår av artikeln i DN den 14.1. fortsätter företagen att lämna Sverige med både huvudkontor och ägande, utan att någon agerar.

70.000 varsel skakade om Sverige förra året, vilket är det högsta antalet varsel sedan bankkrisen. Enligt Mats Blomberg är tilltron till politikernas förmåga att göra någonting åt företagsuppköp och utflyttningar från Sverige mycket låg. Sex av tio svenska företagsledare tror att minst en ny stor uppköpsvåg väntar under den närmaste fyra åren.

Själv delar jag uppfattningen om att den kraftiga uppköpsvågen efter bankkrisen under slutet av 80-talet och i början av 1990 - talet snart kommer att upprepas.

Vem vill vara kvar med sitt företag i ett land där till och med den dåvarande moderate "bankministern" i landet Bo Lundgren vare sig respekterar företagandet eller äganderätten. Och där bankerna tillåts konfiskera företagarnas egendom bara därför att krisbankerna med Gota Bank och Nordbanken i spetsen, själva befann sig i kris genom att de inte längre uppfyllde sig lagstadgade kapitaltäckningsgrad och därför var skyldiga att själva begära sig i konkurs !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida