[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Varför fick Thunell fallskärm på 50 milj. kronor?
Av Mats Lönnerblad - 1 december  2000

Enligt uppgifter i radion, P1 studio Ett, har Lars Thunell f d VD i skräpkreditföretaget Securum och numera VD i S-E-B, fått 50 miljoner kronor i avgångsvederlag från Securum, trots att Regeringen rekommenderat högst 2 års avgångsvederlag med avdrag, om den som slutar sitt arbete får en ny anställning.

Eftersom det är staten och därmed vi skattebetalare som äger Securum finns det heller ingen ursäkt för de ansvariga i Securum, att inte följa regeringens uttryckliga direktiv i denna fråga.

Den fråga som jag ställer mig, efter att på nära håll följt Securums "masslakt" av små och medelstora företag, är vilka tjänster som Lars Thunell gjort Nordbanken och Securum, för att förtjäna alla dessa pengar ? Kan det vara så att Lars Thunell fått arvodet för att nedvärdera börsbolaget Nobelindustrier och förfalska den värdering av Nobelindustrier som det aktade värderingsföretaget Morgan Stanley gjorde, på uppdrag av Nordbanken ?

Den värdering som presenterades av Nobelindustrier inför Nordbankens styrelse av Lars Thunell, visade sig vara förfalskad och hade inför den gjorda presentationen i Nordbankens styrelse, nedvärderats med hela 3,9 miljarder kronor.

Min egen uppfattning, som jag också tidigare skrivit om i pressen, är att Nobelindustrier aldrig var på obestånd. Erik Penser fick lämna bolaget sedan den felaktiga presentationen av Nobels tillgångar presenterats av Lars Thunell för styrelsen i Nordbanken den 23 augusti 1991.

Borde inte regeringen nu närmare utreda vem som presenterat den felaktiga utredningen om Nobelindustrier för Nordbankens styrelse i förfalskat skick och varför Lars Thunell fått sina 50 miljoner kronor, när detta så klart strider mot de direktiv om "fallskärmsavtal" som regeringen lämnat, annars kan ju allmänheten misstänka att också regeringen har ett finger med i spelet !

Och om det då visar det sig att det är Lars Thunell som själv svarat för förfalskningen av Morgan Stanleys värdering, bör han också omgående lämna VD-skapet i S-E-B, där han nu arbetar som VD, utan fallskärm

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida