[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Därför fick Carl Bildt fly Sverige !
Av Mats Lönnerblad - 25 mars 2001

Anders Björnsson skriver om den postumt utgivna boken av juristen Clas Göran Palmgren "Gåtan Henning Hamilton" i Finanstidningen den 23 mars. ( Atlantis förlag ). Greve Hamilton fick fly från Sverige 1886 för de oegentligheter som han begick i Sverige under sin regeringschefperiod.

Han tål att jämföras med Moderaternas f d partiledare och statsminister Carl Bildt, som tvingades fly från Sverige efter sin statsministerperiod 1991 - 1994. Orsaken var de rättsvidriga åtgärder han vidtog under sin period som statsminister, och för den kalabalik dessa åtgärder åsamkade svenska företagare.

Carl Bildt är i likhet med Henning Hamilton en maktmänniska, svår på fruntimmer och känd för att ha utnyttjat några av sina damer för att få fart på karriären. Hittills har han hunnit avverka två fruar. Nu har han gift sig till ett slott i Italien, tack vare sin tredje fru som är italienska. I det andra giftet, gifte han in sig direkt i den moderata partitoppen. Det skedde genom att äkta den f d moderatledaren Gösta Bomans dotter. Genom sitt senaste gifte kom han in med en fot i den Europeiska aristokratin.

Att Hamilton fick fly Sverige berodde på att han hade förfalskat några växlar. Det skedde genom att han utnyttjade sin välbeställde brorson. Bildt fick hals över huvud lämna Sverige för att han under sin statsministerperiod tillsammans med kollegan och f d "bankministern" Bo Lundgren hade nedvärderat hela Sveriges fastighetsbestånd och gått krisbankernas ärenden mot Sveriges företagare.

Bildt och Lundgren tillät bankerna säga upp krediterna för friska företag vilket gjorde att 60.000 företag försvann från Sverige. Landet har fått en statsskuld på över 1.000 miljarder. Alla skatterna höjs. Tack vare Carl Bildt och hans gelikar får svenska folket får finna sig i att den svenska kronan sjunkit som en sten mot omvärlden.

På samma sätt som Hamilton kring 1860 var regeringens obestridde chef var Carl Bildt regeringens starke man och statsminister under perioden 1991 - 1994. Ingen av de bägge straffades för sina brott. Men det beror på skilda orsaker.

Hamilton höll sig borta från Sverige och kunde inte nås. Bildt höll sig också borta under en tillräckligt lång period, för att han skulle bli förlåten. Utlandsvistelsen varade tills de svenska politikerna kommit överens att inga politiker skulle straffas, för de grova brott som begicks genom att regeringen godkände att krisbankerna "likviderade" bankkunder under den svenska bankkrisen 1987 - 1993.

Bildt sitter fortfarande i Riksdagen med full lön utan att göra något. Vid sidan av sitt riksdagsuppdrag innehar han också styrelseposter i några suspekta bolag. Han deltar fortfarande som "fredsmäklare" i Bosnien och som Styrelserepresentant för det hårt kritiserade oljebolaget, Lundin Oil.

Greve Henning Hamilton fick på sin tid lämna tillbaka alla sina ordnar och lämna ifrån sig alla sina offentliga uppdrag. Så långt har det ännu inte gått för Carl Bildt som fortfarande klamrar sig fast vid resterna av sin tidigare makt.

Medan Greve Hamilton till slut blev både blottställd och vanärad är Carl Bildt bara vanärad. Trots alla sina olika oetiska och olagliga ageranden lyckas han ändå uppbära arvoden. Tiderna har förändrats. Under 1800-talet kunde man skilja på vad som är "mitt och ditt". Det kan man tydligen inte längre, eftersom politikerna kan tillåta krisbankerna att plundra sina kunder, utan att straffas. Förr eller senare måste Carl Bildt ta konsekvenserna för att han ökade Sveriges skulder med över tusen miljarder under sin tid som statsminister.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida