[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Många vittnar om dåliga chefer
Av  Monica von Stedingk - Sydsvenska Dagbladet - 16 febr. 2003

Psykiska övergrepp och rädsla i arbetslivet förnekas av omgivningen. Detta bekräftar Sydsvenskans läsare efter artikeln om farliga chefer förra söndagen. Att vispa runt i grytan med chefer som beter sig dåligt har varit som att lyfta på locket till en tryckkokare.
   
- Jag grät när jag läste artikeln "Farliga chefer talas det tyst om". Jag grät för att inte bara jag utan väldigt många människor har råkat ut för detta hemska. Samtidig kände jag lättnad för att artikeln visade att jag inte är ensam: Jag är inte knäpp. Det är inte mitt fel. Jag blev glad för att någon äntligen vågar ta upp denna viktiga fråga till diskussion.

Så lät en av de många som ringde eller skrev till Sydsvenskans redaktion med anledning av intervjun med rekryteringskonsulten och författaren Lars-Olof Tunbrå, som beskrev det kaos, den förvirring och det lidande som chefer med personlighetsstörningar, psykopater, orsakar sina medarbetare.
Att vispa runt i grytan med chefer som beter sig dåligt och anställda som mår dåligt, har varit som att lyfta på locket till en tryckkokare. Orden flödar ut. Många av dem som hört av sig rapporterar om svåra konsekvenser för både sitt arbetsliv och sitt privatliv.
- Jag utmanövrerades på ett mycket cyniskt och fullständigt orättfärdigt sätt från mitt jobb, rapporterade en av dem som ringde och kände igen de händelser som beskrevs i artikeln. En annan uttryckte sig så här:
- Varenda stavelse stämde. Det finns inget som inte jag och mina arbetskamrater har varit med om!

En av dem som hörde av sig gav sig inte tid med morgonkaffet utan ringde en tidigare arbetskamrat som hade fått lämna arbetsplatsen under förnedrande omständigheter. Arbetskamraten läste därefter artikeln och ringde tillbaka efter en halvtimme och sa:
- Det där är ju precis som vi hade det.
Han som ringer och berättar tillägger att ingenting har förändrats.
En entydig bild framträder genom läsarnas reaktioner. Det handlar om enskilda personer som först har haft egna problem med en chef och sedan upptäckt att även andra har eller har haft problem med samma chef.
Telefonsamtalen vittnar också om grupper av chefer som inom sig eller på en högre nivå har en störd chef, kanske en psykopatisk, som manipulerar, planterar in lögner, orsakar kaos och förvirring.

De som har hört av sig finns över hela landet. Även läsare i Danmark har reagerat på artikeln. I samtal med läsarna återkommer ofta ett påstående som formuleras ungefär så här: "När min chef förstod att jag hade genomskådat honom så var det kört. Från den dagen ändrades allt."
En person som ringde från en stor svensk arbetsplats berättade om det lidande som många anställda utsätts för:
- Det går inte att beskriva för en utomstående. Det är ingen som kan tro på det eller förstå vad vi pratar om. Det finns ingen ände på eländet. All kritik som vi fört fram vänds mot oss. Det obegripliga pågår inte bara internt, utan också externt och i massmedia. Chefen manipulerar och sprider lögner och de flesta går på allt.
Flera är indragna i tragiska och komplicerade förhandlingar med facket, men hans överordnade tycker att han är en verklig kraft. Nu misstänker vi att det blir en annan chef som får skulden på sig och får gå. Det har hänt förut och så där har det hållit på länge.

I en annan berättelse kommer det fram att problemen började då chefen inte fick kommendera, tillrättavisa eller ge instruktioner.
- Men denna chefs överordnade vägrar inse att det är något som är fel med honom. Till sist har jag frågat mig om det är mig som det är fel på. Knivsticken i ryggen kommer hela tiden. Beslut som rör mig tas på möten fast jag inte är närvarande.
En man som ringde lät dämpad och berättade att arbetsuppgifter hade tagits från honom.
- Jag förstår inte varför, sa han. När jag frågar om anledningen får jag konstiga förklaringar. Man kommer ingenstans med det. Ingen vågar längre vara fackligt ombud. Det är farligt att förhandla för en kollega som är utsatt.Vårt förra ombud steg i graderna och blev arbetsledare istället. Det var mycket hysch-hysch om det där. Sen dess tycker och tänker han som chefen.
Från början hade de varit en grupp på fyra som känt sig starka och fått igång utredningar och diskussioner på arbetsplatsen, men nu står han ensam kvar. Med bitterhet talar han också om dem i personalen som inte sa något och om dem som tog parti för och stödde chefen.

Mannen berättar att en av de fyra omplacerades
under förnedrande omständigheter, efter en lång period av sjukskrivning. Den andre valde tydligen att bli arbetsledare istället för att engagera sig i fackliga frågor.
Den tredje har nu också tystnat och jobbar på i skymundan. Men problemen på hela arbetsplatsen fortsätter med dålig stämning och oklarheter om vem som egentligen ska sköta de olika arbetsuppgifterna.
- Och nu finns det arbetskamrater runtomkring mig som beskyller mig för saker som jag vet att chefen ligger bakom. De går hans ärenden och replikerar i hans ställe, säger rösten i telefonen och det hörs varken aggression eller ilska, bara uppgivenhet.

Här är en röst från en kommunal verksamhet:
- När jag hade haft mitt jobb en tid började kolleger berätta om trakasserier som hade pågått i många år. De undrade om jag inte hade blivit varnad för det. Efter mina första sex månader på jobbet försvann två personer.
Ingen sa något. Det bara fortsatte som om ingenting hade hänt. Sen upptäckte jag att ingenting fungerade. Ingen visste vad de andra gjorde. De visste inte ens vilka deras egna arbetsuppgifter var. Ena dagen gällde det ena, andra dagen det andra. Chefen kom inte överens med någon.
De högre cheferna ansåg att han var oersättlig. Vad skulle hända med verksamheten om han försvann?

Flera har berättat om erfarenheter från slitsamma och långdragna förhandlingar eller utredningar av olika slag. En berättar att arbetsmiljöinspektionen tillkallades.
- Men det ledde inte till något. Alla blev inte ens intervjuade. De som inspekterade hänvisade till att de inte brukar ta i gamla saker eller att det som är gjort är gjort och nu ska vi se framåt.
Många av dem som har ringt vittnar om att det är precis så som det stod i artikeln, nämligen att det är svårt att tala om det som man har varit med om eller blivit utsatt för. Ingen vill lyssna eller förstå.
Kritiken tystas ned eller vänds emot den eller dem som försöker få till stånd en diskussion.

De många och starka reaktionerna från läsarna vittnar om ett stort problem på många arbetsplatser, ett problem som är dåligt känt. Vad kan vi göra åt det?
Jag ställer frågan till Lars-Olof Tunbrå, författare till boken om psykopatiska chefer. Han säger att det inte finns något enkelt svar och att risken för övertolkning komplicerar problemet.
- Vi kan alla reagera häftigt och bete oss som en psykopat. Men samtidigt är det på tiden att vi blir mer vaksamma. Graden av styrka och sammanfallande egenskaper under längre tid gör att du kan börja se ett system i beteendet. Det är inte acceptabelt att en person ska skörda anställda och skapa kaos omkring sig. Vi kan inte acceptera det här på våra arbetsplatser.
Idag är det lättare att sjukskriva tio anställda runt en psykopatisk chef än att få undan den farliga chefen.

Monica von Stedingk

FAKTA
Efter avslöjandet
"När du tar avstånd eller försöker bryta dig loss kommer du att uppleva psykopatens hämnd. Han är en mästare i att ställa till problem för dig. Han skaffar sig hållhakar. Varje misstag du gör utnyttjar han. Du kommer att känna dig förföljd. Paranoid. Du börjar fundera över vem av er som är normal. Under psykopatens inflytande övervärderar du dina svagheter. Dina starka sidor tappar du bort.

Självkänslan får sig en knäck.
"Lämna om möjligt genast. Om chefen förstår att han är orsaken till att du lämnar kommer han att göra allt för att försvåra för dig. Det värsta psykopaten kan uppleva är att man tar avstånd från honom."

Om psykopatens ansvarstagande
"Psykopaten skapar kaos i organisationen, men har en utpräglad förmåga att hålla sig undan ansvar. Med sitt manipulerande sätt är det andra som får skulden." "Den entusiastiske medarbetaren som arbetar i högt tempo och vill ha klara besked upplevs av den psykopatiske chefen som störande."

Om du skall avskeda en psykopat
"Till att börja med är han helt oförstående. Sedan kan han spela samarbetsvillig. Så småningom kommer du fram till att samtal inte är en framkomlig väg."

Psykopaten i en grupp med kompetenta och välmotiverade medarbetare "Psykopaten tar gärna emot information men lämnar ingen tillbaka. De resultat som genereras av medarbetarna gottskriver sig psykopaten. En osäkerhet börjar uppstå. Medarbetarna kan fortsätta att leverera resultat under en period, men deras osäkerhet om sin egen roll tilltar. För att återta kontrollen kan psykopaten börja manipulera gruppen.

Missförstånd´ börjar uppstå ...
"Psykopaten börjar leta efter misstag och syndabockar. Och hittar dem också. I det här arbetet är psykopaten noggrann."

Varför psykopaten kan nå toppen
"Psykopaten har i allmänhet enastående förmåga att smickra och dupera sin chef. Denna framträdande egenskap hos psykopaten kan vara tillräcklig för att föra honom till mycket höga befattningar."

Utdrag ur Lars-Olof Tunbrås bok.

Sydsvenska Dagbladet
Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida