[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]

Factoring är inte dyrt
Av Michael Forsman - Dagens Industri - 20 augusti 2001

Lennart Strand, Onexeno AB, har fel (l0/8). Det är riktigt att man vid överlåtelse av en fakturafordran får tillbaka någonstans mellan 95 och 97 procent av dess nominella värde.
   Lennart Strand fokuserar sedan på årsräntan och kommer därvid fram till att factoring, det vill säga att sälja eller belåna fakturor, är ett dyrt finansieringsalternativ. Strand glömmer ett flertal väsentliga faktorer som påverkar kostnaden för att sälja på kredit:

  • För det första är det säljande företaget i regel av konkurrensmässiga skäl tvunget att lämna kredit.

  • För det andra är ofta den beviljade kredittiden inte densamma som den verkliga kredittiden. Om den beviljade kredittiden är 30 dagar tar sig köparen (gäldenären) ofta friheten att betala senare.
      Den genomsnittsliga kredittiden inom Sverige ligger på mellan 35 och 40 dagar. Tar man med exportförsäljning uppgår kredittiden till mellan 55 och 60 dagar.

  • För det tredje är de administrativa kostnaderna vid kreditförsäljning betydligt större än vad de flesta tror.
    Kreditupplysningar, fakturering, påminnelser, inkasso etcetera kostar cirka l procent av fakturans värde.

  • För det fjärde har Strand helt glömt bort kreditrisken! Risken att inte få betalt alls existerar hela tiden. Vid försäljning av fakturan, så kallad amerikansk factoring, övergår hela kreditrisken till finansbolaget, som har resurser att hantera och riskbedöma på ett professionellt sätt.
       Kreditrisken är en farlig faktor och kundförluster kan slå ut ett företag. Problemet har blivit än mer aktuellt nu när konkurserna ökar. Att ett bolag är börsnoterat är inte någon garanti för all få betalt.

Lägger man ihop räntekostnader, hanteringskostnader och kreditförluster, blir det en totalkostnad på uppemot 3 procent av den fakturerade omsättningen.
   Säljer man fakturorna till ett finansbolag ligger priset ofta på denna nivå. Då får det säljande företaget betalt samma dag, slipper all hantering och blir av med hela kreditrisken utan att behöva sätta sig i skuld.

Med andra ord är factoring ett bra finansieringsalternativ.
   Inte minst är det ett alternativ för mindre företag som får otillräckliga eller inga krediter alls hos bankerna.
   För nystartade företag kan factoring vara enda möjligheten till finansiering som därmed blir en samhällsnyttig företeelse.

Michael Forsman
VD Intruin Finans

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida