[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Direktörsstyret driver företagen utomlands"
Av Lars Milberg - Dagens Nyheter - 20 januari 2002

Replik

PÅ DN DEBATT redovisar Mats Blomberg på Svensk Image en undersökning bland 110 svenska företagsledare. Utredningen pekar på det stora problemet med att svenskt näringsliv till allt större del ägs och styrs från utlandet. Insikten om det oroande i detta har växt fram till att omfatta även grupper som tidigare enbart såg något positivt i att ägandet försvann utomlands.
   Brytpunkten härvidlag kan beskrivas som Dagen. D som i Degerfors. Med ens gick det upp till och med för statsministern att det kanske berodde på vem som var ägare när beslut fattades om var investeringar skulle läggas. G som i Gislaved har naturligtvis understruket detta.
   Förvärv över gränserna är givetvis positivt, men det förutsätter att vi konkurrerar på likvärdiga villkor. Hittills har vi hjälpligt kunnat freda våra "kronjuveler" med hjälp av aktier med olika rösträtt, något som EU nu vill luckra upp.

UTREDNINGENS PROFETIA är en ny stor uppköpsvåg av svenska företag de närmaste åren. De intervjuade har fått ange de tre viktigaste politiska åtgärderna att genomföra i Sverige och EU. Önskelistan toppas av skattesystemet. Lite mer specifikt anser den tillfrågade gruppen att inkomstskatterna borde sänkas och att det borde införas möjligheter till "mer aggressiva optionsprogram".
   Genom sitt urval av tillfrågade har Svensk Image gjort sig skyldigt till en vanlig felsyn när det gäller att definiera "näringslivet". Näringslivet består inte enbart av befordrade tjänstemän på hög nivå utan också av en väsentlig grupp, inte minst när man talar om överlåtelser, med företagens ägare.
   I det som utomlands kommit att betecknas Corporate Governance framgår att det finns påtagliga skillnader mellan ledande tjänstemäns intressen och ägarnas intressen. Excesser när det gäller såväl bonusar som fallskärmar förekommer främst i bolag som saknar kraftfulla ägare och där tjänstemannaväldet har fått breda ut sig. Detta är fråga om normal maktdelningslära.
   Dessvärre efterfrågas sällan ägarnas intressen i Sverige, medan vd-arna och deras intresseorganisationer får utforma önskelistorna. Detta kan vara ett av skälen till att ägandet flyttar utomlands.

I UTREDNINGEN SOM Aktiespararna genomfört framgår att en svensk aktieägare betalar mer än dubbelt så hög skatt på sina aktier som den genomsnittlige EU-medborgaren. Detta betyder i klartext att om en svensk och en utländsk ägare begär samma avkastning på sin investering, så kan den utländske investeraren betala mer. Det är remarkabelt att de 110 tillfrågade svenska vd-arna inte rankar detta som det viktigaste problemet. Däremot anser dom att den egna inkomstskatten är plågsamt hög och att det är svårt att, lugga till sig optionsprog ram. De viktigaste frågorna i deras värld var att tillåta återköp av egna aktier och "expertskatt". Det egna välbefinnandet prioriteras före företagen och dess ägare.

DET ÄR DAGS att börja inse att det är ägarna som äger företagen och se till att villkoren för att äga aktier blir vettiga i Sverige. Först då kan vi få ansvarstagande, långsiktiga, svenska ägare. Inte minst när det gäller Investeringar och sysselsättning är detta av avgörande betydelse.
   För att vi skall komma ner på EU-snittet när det gäller aktiebeskattningen krävs att förmögenhetsskatten avskaffas, dubbelbeskattningen tas bort och att realisationsvinstskatten halveras. Då finns det åtminstone en chans att ägandet stannar kvar i Sverige.

Lars Milberg
Chefjurist hos Aktiespararna


Dagens Nyheter
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida