[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Problem rakt igenom rättsväsendet"
Av Sten Lundström - DN Nätdebatt  - 14 augusti 2002

Det finns en inkompetens genom hela rättsystemet. Men det finns också en inkompetens hos oss på Ekobrottsmyndigheten, skriver Sten Lindström, kriminalkommissarie i ett svar till Richard Djursén om Trustormålet.

Efter hovrättsdomen i Trustormålet fördes en diskussion på Ekobrotts- myndigheten. Vi var rörande eniga om att det finns en inkompetens i rättssystemet som var förutsättningen för händelseförlopp som detta, skriver Sten Lindström.

En del av den inkompetensen har sin grund i våra kreativa motståndare. Jag menar att det tar en tid innan vi riktigt förstår vad ett komplicerat brottsligt koncept syftar till.

Så småningom kommer vi ifatt och då har ofta våra motståndare flera inbyggda möjligheter till förnekanden, nya förklaringar osv.

Det blir vårt jobb att tillsammans med de kvalificerade ekonomer som är anställda på Ekobrottsmyndigheten gå till botten med de objektiva och subjektiva delarna i det misstänkt brottsliga handlandet, så att åklagaren kan göra sin bedömning om stämning eller ej.

Åklagaren och försvararen måste vara kompetenta att på ett pedagogiskt sätt föra sin talan i rätten. I tingsrätten stöter vi på nästa del av rättsväsendet som måste vara kompetent att bedöma saken. Den måste kunna göra självständiga bedömningar av vad åklagaren och försvararen för fram. Även de startar från ett läge där man måste göra sig kompetent snabbt.

Efter ett överklagande hamnar de allra flesta mål i hovrätten. Hovrätten är sammansatt på ett helt annat sätt än tingsrätten. Bedömningarna blir ofta mindre känsloladdade och mer torrt konstaterande. Domarna blir i regel mildare.
Även i hovrätten måste kompetensen finnas att göra konstateranden och bedömningar om saken. Den kompetensen är inte på något sätt självklar bara av det förhållandet att dess ledamöter består av en majoritet jurister.

Det finns alltså en inkompetens rakt igenom hela rättsväsendet när det gäller de mer komplicerade misstänkta ekobrotten, som ligger i sakens natur.
Men det finns också inkompetens som är mer allmän hos oss på Ekobrottsmyndigheten i form av eftersläpande utbildningsbehov, obefintligt underrättelseverksamhet, dålig intern information om komplicerade mål, eftersatt metodutveckling m.m. Den inkompetensen jobbar vi på att minska och så småningom arbeta bort helt.

Richard Djurséns debattartikel om Ekobrottsmyndigheten baseras på ETT mål där han själv var inblandad. Det förvånar mig inte att han så här efteråt har många kritiska synpunkter på vår myndighet. Jag är frestad att säga att vi i detta fall annars inte gjort vårt jobb.
Som framgår av hans debattartikel borde han och alla andra misstänkta i målet blivit fällda om kompetensen i rättsväsendet varit större.

Sten Lindström, 
kriminalkommissarie
Ekobrottsmyndighetens Östra avd.

Dagens Nyheter
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida