[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bankkrisen är inte glömd
Av Thomas Pettersson - Justitia - 20 november 2000

Det går fortsatt bra för Sverige. Det kan vi återigen konstatera efter att ha tagit del av Dun & Bradstreets senaste kreditrating för årets tredje kvartal. Rekordmånga företag har begåvats med kreditbetyget Godkänd i statistiken och det är naturligtvis glädjande att konstatera att högkonjunkturen håller i sig.
   Samtidigt finns det tecken på att vi nått taket i konjunkturen: allt fler branscher visar upp minskad kreditvärdighet och tittar man på enskilda konjunkturkänsliga branscher märks en markant tillbakagång.
   Det är märkligt med högkonjunkturer: när kurvorna väl pekat uppåt en tid verkar det som om alltför många glömmer att uppgången inte är evig. Frågan är väl hur det står till med minnet i bankvärlden — minns man hur 1980-talets gyllene år övergick i en akut ekonomisk kris?
   Om minnet skulle svika så kan man ju alltid fråga de småföretagare som fick se sina krediter dras in och sina företag råka i svårigheter. En av de företagare som fick se sitt företag i svårigheter (och säljas till värste konkurrenten för en krona) är Gösta Johansson, aktiv inom Företagarnas Riksorganisation och en av initiativtagarna till Västkustupproret. Tillsammans med andra företagare och politiker kräver Gösta Johansson en utredning om vad som hände under de ödesdigra åren i början av 1990-talet.
   – Bankernas panik ledde till tusentals företagskonkurser helt i onödan, hävdar Gösta Johansson som driver sina krav med en allt starkare opinion bakom sig. Flera riksdagsmotioner har lämnats in som kräver papperna på bordet och en ordentlig genomlysning av turerna mellan ansvariga politiker och bankernas ledningar.
    En avgörande faktor i sammanhanget var Finansinspektionens ändrade regler för lånevärdering (FFFS 1991:10), hävdar ledarna för Västkustupproret. I stället för marknadsvärdet skulle en serie schabloner avgöra värdet på fastigheterna, vilket fick oönskade följder för mängder av företag med den egna fastigheten som säkerhet för krediter i banken.
    Det finns onekligen en mängd frågetecken kring bankernas agerande under bankkrisen och statens (alltför?) välvilliga inställning att ställa upp med miljarder av skattebetalarnas pengar för att rädda bankerna undan det otänkbara: konkurs.
   En opartisk utredning med uppdraget att ställa de rätta frågorna till de politiker, företagsledare och bankledningar som satt i ansvarspositioner under bankkrisen är nödvändig. Det är många småföretagare som inte glömt de hårda åren och som inte kan förlika sig med känslan av att ha blivit manipulerade i ett spel som ytterst handlade om ekonomisk och politisk makt.

Thomas Pettersson
Chefredaktör
e-brev: Justitia@pms-dsv.se
Fax: 08-650 58 58

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida