[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bankkrisen är inte glömd
Av Thomas Pettersson - Justitia - 20 november 2000

Några som inte glömt 1990-talets bankkris är de småföretagare som fick sina krediter indragna. I Västsverige har ett hundratal företagare bestämt sig för att ta reda på vad som egentligen hände.

Bankernas kris blev de små och medelstora företagens kris. En intervjuundersökning som SAF gjort bland auktoriserade revisorer tyder på att ungefär 3 000 livskraftiga företag mer eller mindre tvingades i konkurs bara under 1991. Året efter nådde antalet konkurser sin kulmen när 19 081 juridiska personer gick omkull. Det var mer än dubbelt så många som 1990 och 1997.
    – Det är först i år som vi förstått vad det hela berodde på. Finansinspektionen ändrade 1991 sina regler för lånevärdering och det orsakade en stor del av krisen för företag, bostadsrättsföreningar och även privatpersoner, säger Gösta Johansson, konsultföretagare i Stenungsund och ledare för Västkustupproret.
    De nya reglerna (FFFS 1991:10) innebar att fastigheter värderades efter ett antal schabloner i stället för efter marknadsvärdena. Det hela var ett motdrag mot de höga, och enligt många orimliga, fastighetsvärden som skapats genom spekulation under slutet av 1980-talet och som nu utgjorde säkerhet för krediter.
    – Det är ju planekonomi. Plötsligt sjönk fastighetspriserna med mellan 50 och 70 procent. Då kunde bankerna säga att "det saknas säkerhet, var god och betala några miljoner". De pengarna hade många företagare naturligtvis inte, säger Gösta Johansson som själv drabbades 1996.

Inga ekonomiska problem
Vid sidan av konsultverksamheten ägde han också en fastighet i centrala Stenungsund där bland andra Posten var hyresgäst. När Gösta Johansson ville låna pengar av sin bank fick han veta att hans fastighet, som av en värderingsman värderats till 12 miljoner, nu var värd bara 7 miljoner. Det hela slutade med att han fick sälja fastigheten för en krona. Därefter köpte en av hans konkurrenter huset av banken för ett antal miljoner.
    – Det lustiga var att jag hade gott om pengar på banken och inte hade några problem att betala mina skulder, säger Gösta Johansson.
    I dag är reglerna för värdering av fastigheter återställda till dem som gällde före 1991. Företagarna i Västkustupproret anser att om bankerna haft lite is i magen, så hade många välskötta och lönsamma företag som tvingades i konkurs funnits kvar i dag.
    Nu kräver de att det tillsätts en oberoende kommission som ska försöka ge svar på ett antal frågor som uppstod i samband med bankkrisen 1990–94.
    Och de får ett allt starkare stöd för sitt krav. I maj hölls ett seminarium i ämnet i Stockholm. Där deltog bland andra en rad experter på området, som Peter Smedman, tidigare VD på Ackordscentralen Stockholm, och Claes Wihlborg, professor i bank- och finansvetenskap, samt generaldirektören på Finansinspektionen, Claes Norgren. Däremot var inte de inbjudna bankerna intresserade av att deltaga.

Riksdagsmotioner kräver utredning
Nyligen har också två motioner i frågan lämnats till riksdagen. En är undertecknad av Johan Lönnroth (v), Lena Ek (c) och Rolf Åbjörnsson (kd). Bakom den andra står folkpartisterna Siw Persson och Kenth Skårvik. I motionerna betonas också att en kommission ska titta närmare på gällande lagstiftning.
    Ett av syftena med en sådan utredning är nämligen att undvika att en finansiell kris av samma storlek uppstår igen. Under seminariet i våras varnades för att en sådan skulle kunna vara under uppsegling, denna gång orsakad av vågen av aktiespekulationer inom IT-branschen.

Text: Thomas Österberg
Bild. Anders Carlsson

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida