[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Spola både Postgirot och Bankgirot
Av Kenneth Wilén - Dagens Industri - 19 februari 2001

Sörj inte fusionen som inte blev av. Det finns ingen anledning att ha en institution som Bankgirot eller Postgirot. En clearingcentral för betalningar behövs bara i stora länder med många banker, som USA och Tyskland.

I Finland har det aldrig funnits en separat organisation som har förmedlat betalningar från en bank till en annan. Då det fanns så få banker (nu ännu färre), beslöt man från början att bankerna skickar betalningsuppdragen direkt till varandra, utan någon mellanhand.

Man byggde upp kontonumren så all de sex första siffrorna identifierade bank, kontor och kontoform. Då går det att skicka bank till bank. Företag har bara ett kontonummer, inte som i Sverige ett bankgironummer som sedan är kopplat till ett konto.

Gissa om det har varit svårt att skicka betalningar från Finland till ett svenskt bankgironummer; många svenska företag har i fakturan enbart ett bankgironummer.
   Betalningen ska gå från en finsk bank till en svensk bank, men bankgironumret identifierar ju inte den svenska kontoförande banken.

I Finland har de flesta större företag konton i flera banker, och betalningen kan då göras som en intern transferering,
   Visst har vi haft två olika tjänster postgiro (nu slopat) och bankgiro (men alltså ingen särskild clearingorganisation). Clearingen mellan de två "systemen" har dock varit från postbank till bank.
   Nya banker, främst utländska banker, har lätt kunnat komma med i betalningsförmedlingen. Inget monopol och ingen som har kunnat diskrimineras.

Kenneth Wilén
Banktjänsteman Helsingfors

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida