[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Svensk rätt inför rätta
Av Mats Lönnerblad - FinansTidningen - 15 mars  2001

Medan statsminister Göran Perssons Europaturné pågår, angrips det svenska rättssamhället på allvar. Sverige håller inte måttet när det gäller hanteringen av brottmål och tvistemål. EU-kommissionen angriper Sverige för att inte följa EG-rätten.

Göran Persson reser nu runt bland EU:s medlemsländer och förbereder Sveriges nästa stora toppmöte i Stockholm den 23-24 mars. Sverige står som värdland för nästa stora konferens som kommer att handla om framtiden och om hur man ska trygga sysselsättningen inom Sverige och EU.
   Allvarliga angrepp mot det svenska rättssamhällets sätt att fungera sker samtidigt från flera olika håll. I Sverige angriper överåklagare Sven-Erik
Alhem offentligt den nye justitieministern Thomas Bodström i Dagens Nyheter (1 mars). Alhem hävdar att allmänhetens förtroende för rättsväsendet skadas allvarligt när majoriteten av 1,2 miljoner brottsanmälningar i Sverige måste läggas ned i brist på ekonomiska och personella resurser.
   EU-kommissionen angriper också Sverige för att inte följa EG-rätten som vi borde. Kommissionen anser att vi försöker undvika att implementera EU:s direktiv i den svenska lagstiftningen, på det sätt som vi har förbundit oss att göra när det gäller oskäliga avtalsvillkor. Regeringen går emot EU-kommissionen i detta ärende genom att hänvisa till den svenska lagens politiska förarbeten - som inte längre gäller! Därför har EU-kommissionen nu tröttnat på Sveriges inställning till EG-rätten och har därför lämnat in en stämningsansökan till EG-domstolen mot Sverige.
   I Europadomstolen i Strasbourg ökar antalet mål mot Sverige lavinartat.
Sverige följer inte Europakonventionen i bank- och skattemål. Ett viktigt mål som rör skattetillägg har nyligen fått prövningstillstånd i Europadomstolen. Det berör de 100 000 svenskar som varje år får finna sig i att betala oskäliga skattetillägg, utan vare sig rannsakan eller dom i domstol.
   Hittills har Sverige förlorat i 60 procent av alla mål med svenskar inblandade som har prövats av EG-domstolen i Luxemburg. Det visar tydligt att det svenska rättssamhället inte längre fungerar som det borde.
   Den svenska lagstiftningen fungerar inte längre som det stabila regelverk den borde vara. Lagar med politiska förarbeten och gummiparagrafer har fått ersätta en effektiv lagstiftning. Det har visat sig vara förödande för den ekonomiska utvecklingen.
   Under ett kvarts sekel har antalet företag minskat dramatiskt med 400 000, varav 60 000 försvann under bankkrisen. De juridiska tvisterna efter denna kris är fortfarande inte över, vilket ställer stora krav på ett rättsmaskineri som inte längre fungerar.
   Jag anser att de anklagelser som riktas mot Sverige från EU-kommissionen och Europadomstolen genast bör leda till åtgärder. Att Sverige inte följer EU:s lagar och de konsekvenser det får för sysselsättningen borde ge Göran Persson en tankeställare när han reser runt i Europa och talar för framtiden.

Mats Lönnerblad
Skribent i finansrätt

FinansTidningen
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida