[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Visst ska kunden få prata med sitt bankkontor
Av Thomas Ericsson - Dagens Industri - 11 januari 2002

Två kunder riktar i insändare kritik mot Nordea för att det är svårt att per telefon få tag på den dec vill nå i banken.

Merparten av våra kunders samtal tas om hand av personal på något av våra tre kundcentra. Medarbetarna är välutbildade och har en bred kompetens kring alla vara tjänster. Vi har satt upp tuffa mål när det gäller tillgängligheten.

I praktiken betyder det att merparten av alla som ringer ska få svar inom tre signaler, och att ingen ska behöva vänta mer än en minut.

Naturligtvis vill vi att alla våra kundkontakter ska uppfattas som trevliga, kompetenta och effektiva. Vill kunden ha kontakt med någon medarbetare på våra kontor, ska vi självfallet ombesörja att så sker.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår kundservice per telefon. Vår senaste kundmätning visar att vårt arbete ger resultat. Men de dåliga erfarenheter som de båda insändarna redogör för visar att ingen kedja är starkare än den svagaste länken.

Vi kan försäkra Ulf Ekström och Lef Hedman att vi har tagit er kritik på allvar, och att åtgärder vidtas för att rätta till bristerna.

Thomas Ericsson
chef Kundcenter, Nordea

Tidigare inlägg
Ulf Ekström
, företagare i Malmö 8/12 och
Ulf Hedman, företagare i Västerås 20/12.

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida